Čas zberu = čas konzervovania

Život v záhrade
Bylinky a zeleninu možno konzervovať rýchlo a ľahko. Ale aj tu je dôležitá príprava. Ak majú byť pochúťky zachované po dlhú dobu, musia byť poháre úplne čisté. Dôkladne umyte jednotlivé poháre a vysterilizujte ich vo vriacej vode. Potom nechajte odkvapkať dosucha, ale neutierajte ich utierkou, pretože by v pohári mohli uľpieť vlákna alebo mastnota. Vyvarte tesniace gumičky a viečka vo vode s trochou octu, opláchnite ich čistou vodou a nechajte uschnúť. Uistite sa, že hrana pri plnení poháre zostane čistá. Preto odporúčame používať lievik.
Akonáhle budete pripravení, budete sa musieť len rozhodnúť, ktorý spôsob konzervovania chcete použiť, aby ste si mohli vychutnať kúsok leta i v zime.
 
Klasické metódy v kocke

Zaváranie do pohárov: Po prvé: produkt, ktorý má byť zakonzervovaný, sa umiestni do pohárov, ktoré sa uzavrú vekom. Aby sa zabili baktérie, ohrejú sa poháre na teplotu 100 ° C. Zahrievaním sa zväčšuje ich obsah. Po ochladení nádob vo vodnom kúpeli sa ich obsah zmenší a vytvorí sa vákuum. Tesnenie zaisťuje vzduchotesnosť pohárov. Zaváraniny je potom možné skladovať približne dva roky. 

Nakladanie: pre skladovanie ovocia, byliniek atď. sa používajú rôzne metódy. Sušené bylinky, cesnak alebo paradajky sy obvykle nakladajú do oleja. Zelenina sa môže dvakrát zaliať vriacou octovou vodou alebo variť v octe. Ovocie sa nakladá do alkoholu, napr. do rumu alebo ovocnej pálenky. Cukor podporuje účinok zachovania alkoholu. 

Varenie: Metóda horúcej náplne - ovocie sa varí v cukrovom roztoku a poháre sa plnia ešte horúcim ovocím. Poháre sa musia naplniť najprv do polovice preto, aby si postupne zvykali na teplotu. Neskôr sa nádoby naplnia do 2 cm pod horný okraj a otočia sa hore nohami na dobu piatich minút. Nezabudnite na to, že skrutkovacie viečka by sa mali vopred vyčistiť pomocou alkoholu. 

Sušenie: sušenie je možné vykonávať dvoma spôsobmi - buď sušenie na vzduchu alebo v rúre. 

Sušenie na vzduchu: ovocie a zelenina sa nakrája na určitý rozmer a navlečie sa na šnúrku. Suší sa po dobu jedného alebo viacerých týždňov v závislosti od obsahu vody. 

Sušenie v rúre: táto metóda je rýchlejšia a hygienickejšia. Ovocie a zelenina sa umiestni na plech a suší sa tri až šesť hodín pri priemernej teplote 30° až 40° C. Je dôležité, aby ste ovocie každú hodinu otočili. Neodporúčame však sušenie ovocia a zeleniny v mikrovlnnej rúre. 

Tip: ak chcete zistiť, či je ovocie a zelenina dostatočne suchá, vložte niekoľko kúskov do plastového vrecka a zatvorte ho. Ak vo vrecku dôjde ku kondenzácii, je potrebné ďalšie sušenie.
Pri výrobe marmelády nemusíte vôbec použiť kryštálový cukor. S ním je však zaváranie alebo výroba marmelád ľahšia.

Zaváranie pomocou cukru: pretože cukor má hrubú kryštalickú štruktúru, vytvára pri výrobe džemov a zaváranín malú penu. Tvorí sa menej bublín a džem/zaváranina je hladšia. 

Želírovací cukor: je vyrobený z cukru a pektínu, je ideálny pre veľmi zrelé a mäkké plody, ktoré by inak samy tuhli veľmi zle. Avšak pozor, pri použití želírovacieho cukru sa ovocie nesmie variť dlhšie ako osem minút, inak ešte viac zmäkne a už nestuhne. 

Význam zmesi
Pre zaistenie konzervačného účinku použite na jeden kilogram ovocia jeden kilogram cukru.

Ako vyrobiť vynikajúcu marmeládu
• 1 kg bobuľovitého ovocia (čierne ríbezle, brusnice, černice alebo maliny)

• 1 kg želírovacieho cukru

Ovocie opláchnite, osušte, vložte do nádoby a roztlačte. Pridajte želírovací cukor a povarte po dobu 4 minút. Počas varenia zmes miešajte. Touto horúcou zmesou naplňte čisté, vysterilizované poháre, pevne ich uzavrite a postavte na viečko na dobu 5 minút.

Prajeme vám veľa zábavy pri zbere a konzervovaní vášho ovocia!

Classic methods at a glance

Bottling: First, the product to be preserved is placed in jars and the lids are placed on loosely. To kill the bacteria, the jars are then heated to around 100° Celsius. The heating also makes their content expand. When the jars are then cooled again in a water bath, the content shrinks again, creating a vacuum. This seals the jars so that they are air-tight. The food can then be stored for around two years.

Pickling: Various methods are used to store fruits, herbs etc. for longer periods of time. Only dried herbs, garlic or tomatoes are usually stored in oil. Vegetables can be covered with boiling vinegar twice or cooked in vinegar. Fruit is pickled in alcohol, e.g. rum or fruit brandy. The preserving effect of alcohol is supported by sugar.

Boiling: The hot filling method is recommended for boiling. The fruit is cooked in a sugar solution and the jars are filled when the fruit is still hot. The jars should initially only be filled halfway so that they adjust to the temperature gradually. Later, the jars are then filled to 2 cm below the top and turned upside down for five minutes. Please note that screw-top lids should be sterilised with alcohol first.

Drying: Drying can be achieved in different ways - either in the open air or in an oven.

Air drying: The fruit and vegetables are cut to size and threaded onto strings. They are then dried for one or more weeks depending on their water content.

Oven drying: This method is quicker and more hygienic. The fruit and vegetables are placed on a baking tray and dried for three to six hours at an average temperature of 30° to 40° Celsius. It is important to turn the items being dried every hour. We do not recommend drying produce in the microwave however.

Tip: To determine whether the fruit and vegetables are dry enough, place some in a plastic bag and close it. If condensation forms in the bag, the produce requires further drying.
When making jam, any crystallised sugar can be used. But it is easier if you use preserving or jam sugar.

Preserving sugar: Because it has a coarse crystal structure, preserving sugar only produces a little foam when used to make jams and preserves. This creates fewer bubbles and the jam/preserve is smoother.

Gelling sugar: Made up of sugar and pectin, this is ideally suited to very mature and soft fruits which solidify very poorly on their own. However, when you use gelling sugar the fruit must not be cooked for more than eight minutes as otherwise it becomes very soft and will not solidify after all.

The importance of the mixture

Use one kilo of sugar to one kilo of fruit to ensure a preserving effect.

How to make delicious jam
• 1 kg berries (blackcurrants, cranberries, blackberries, or raspberries)
• 1 kg gelling sugar

Wash the fruit and allow to dry, place into a pot and push down a little. Add the gelling sugar and boil for four minutes. Stir regularly whilst cooking. Fill clean, sterilised jars with the hot jam, close them tightly and turn them upside down for five minutes.

We hope you have a lot of fun harvesting and preserving your produce!