03108-30-L-022

Bezpečný zber ovocia a jeho optimálne skladovanie

Život v záhrade
Vyzbrojený správnymi tipmi, môže byť pre vás zber ovocia hračkou. Podmienkou pre dlhodobé uchovanie plodov, a tým aj ich postupné použitie, je riadne skladovanie.

Bezpečné a jednoduché trhanie ovocia vysoko na strome

Pri zbere ovocia z vysokých stromov je bezpečnou alternatívou k trhaniu ovocia z rebríka česáčik na ovocie. Uchopte stopku ovocia na strome do priestoru medzi dvoma zubami česáčku na ovocie. Potom stačí ľahko zatiahnuť teleskopickou rukoväťou a ovocie ľahko a rýchlo skĺzne do zberného vrecka bez toho, aby bolo poškodené.

Pravidelná kontrola uskladneného ovocia

Čas zberu hlavných druhov ovocia - jabĺk, hrušiek a dúl - zvyčajne trvá od júla do novembra. Plody by mali byť skladované v nezamŕzajúcej, vlhkej miestnosti, pri teplote cca 2 až 5 stupňov Celzia. Odporúčame v skladovacom priestore ovocie pravidelne kontrolovať, či sa tam nevyskytujú nahnité kusy, pretože by sa hniloba mohla rýchlo šíriť na ďalšie ovocie. Z tohto dôvodu by nemalo byť skladované opadané ovocie. Namiesto toho by malo byť použité ako prvé, a to ihneď po zbere.

Rada odborníka

Najlepší spôsob skladovania je použiť police, na ktorých je ovocie uložené nie príliš blízko pri sebe, a tak, aby stonky smerovali nahor. Tiež sa vyvarujte vzniku otlačenín na ovocí pri zbere, preprave a skladovaní, pretože to vedie k jeho rýchlejšej hnilobe.