Wood-E-026

Ako sa meria drevo?

Život v záhrade
Drevo sa môže merať v rôznych jednotkách, ako je napr. pevný meter, kubický meter a sypaný kubický meter - ale čo tieto údaje znamenajú?

Všetko v správnej miere

Drevo možno merať rôznymi spôsobmi. Tu sú najpoužívanejšie typy:

Pevný meter
Pevný meter je čisto naskladané drevo o rozmere 1m x 1m x 1m bez medzier.

Kubický meter
Kubický meter je takisto naskladané drevo o rozmere 1m x 1m x 1m, avšak s medzerami. 

Kubický meter predstavuje 0,7 pevného metra.

Sypaný kubický meter
Sypaný kubický meter je voľne sypané drevo o rozmere 1m x 1m x 1m.

Sypaný kubický meter zodpovedá približne 0,4 až 0,5 pevného metra.

Wood-E-024

Koľko dreva je potreba pre jednu sezónu?

Záleží samozrejme nielen na miestnych danostiach, ale aj na druhu dreva, ktorým sa prevažne kúri.

Nasledujúce všeobecné hodnoty by vám mali poskytnúť hrubé orientačné hodnoty:

Ak si užívate tepla z krbových kachlí iba príležitostne, mohli by vám stačiť asi 3 - 4 kubické metre sypaného dreva.

Ak používate kachle na kúrenie počas prechodnej doby, mohli by ste vystačiť so 7 kubickými metrami sypaného dreva.

Ak kúrite výhradne drevom, musíte počítať s 10 až 15 kubickými metrami sypaného dreva.

Wood-E-015