Bird's eye view on a lake with a forest

Udržateľnosť. Náš program udržateľnosti.

Naša ekologická stopa

Jadrom našej stratégie udržateľnosti je jasný záväzok k cieľom Parížskej dohody o klíme. Chceme férovo prispieť k zníženiu uhlíkových emisií. V rámci udržateľnosti aj mimo nej máme pokračujúce aktivity a ciele ako analyzovať a znižovať náš vplyv na životné prostredie a ekologickú stopu.

A wind turbine and blue sky

Elektrina dodávaná výlučne z obnoviteľných zdrojov

Na začiatku roka 2021 sme preklenuli poslednú medzeru a všetky výrobné a logistické miesta GARDENA sú napájané výlučne elektrinou z obnoviteľných zdrojov.

Bird's eye view on a lake with a forest

Významné zníženie skleníkových plynov

Od roku 2015 sme u našich meraných aktivít Scope1 a Scope2 dosiahli celkové zníženie o viac než 65 %. Významný príspevok k nášmu cieľu udržateľnosti - zníženie skleníkových plynov v podobe uhlíkových ekvivalentov v našom prevádzkovom podnikaní.

A set of colorful garbage cans

Kvóta na predchádzanie vzniku odpadu a recykláciu na hodnote 96%

Od samotného začiatku našich opatrení na ochranu životného prostredia sme sa na to zamerali predovšetkým. Podarilo sa nám zvýšiť našu kvótu na predchádzanie vzniku odpadu a recykláciu z už tak vysokej úrovne ešte ďalej na 94,4%.

1/3

Sociálna zodpovednosť

Rovnako ako v environmentálnych prípadoch sme si vedomí svojej spoločenskej zodpovednosti a dlhodobo sa angažujeme v sociálnych záležitostiach. Od našej firemnej záhrady s úľmi, cez lokálnu i globálnu angažovanosť, až po spokojnosť našich zamestnancov.

A crowd of people all wearing UNICEF shirts

Partnerstvo s UNICEF: každá kvapka sa počíta

Pri príležitosti Svetového dňa vody 22. marca 2018 začala GARDENA dlhodobé partnerstvo so spoločnosťou UNICEF pod heslom "Každá kvapka sa počíta". Cieľom tohto partnerstva je poskytnúť viac ako 230 000 ľuďom do roku 2022 prístup k čistej pitnej vode.

GARDENA employees at the opening of the

Spolupráca v sociálnych záležitostiach

Od roku 1980 spolupracujeme s workshopmi pre osoby so zdravotným postihnutím v regióne a ako ich klienti tam vytvárame pracovné príležitosti. Vďaka nášmu projektu "Heuweg 7" pracujú spoločne a pod dohľadom v našom montážnom závode ľudia so zdravotným postihnutím a predtým dlhodobo nezamestnaní. Naši učni sa každý rok zapájajú do sociálneho týždňa s našimi spolupracujúcimi partnermi vo forme špeciálnych stáží v sociálnom zariadení.
Podporujeme tiež početné neziskové združenia a projekty v našom regióne, a to darmi peňažnými alebo naturálnymi. napríklad charita “Drachenkinder” z Radio 7 alebo “SOS-Kinderdörfer”.

Zdravie a pohoda

S programom "Healthy @ Gardena" ponúkame komplexný program ochrany zdravia pri práci prostredníctvom série kurzov, seminárov a kampaní. Pracovníci sa pravidelne zúčastňuje kampane darcovstva krvi, ktoré sa v našej spoločnosti konajú v spolupráci s nemeckým Červeným krížom. Okrem toho sa už uskutočnili kampane na darcovstvo kostnej drene na niekoľkých miestach s vysokou účasťou.

Výsledky nášho každoročného prieskumu medzi zamestnancami potvrdzujú trvalo vysokú úroveň spokojnosti zamestnancov so spoločnosťou GARDENA ako zamestnávateľom..

Čo sa týka udržateľného záhrádkárenia, je čas na ReTh!nk.

ReThink logo

V spoločnosti GARDENA sa vám snažíme pomôcť realizovať vaše záhradné sny. Prihlásením k nášmu záväzku ReTh!nk usilujeme o to, aby bolo záhradkárčenie čo najviac udržateľné. Zistite, ako podporujeme ReTh!nk vo vývoji, výrobe a aplikácii našich výrobkov.

Close up of a bee sitting on a flower

Je čas na ReTh!nk

Zistite, čo pre vás znamená udržateľnosť a ako prispievame k tomu, aby sa záhrádkárenie stalo udržateľnou praxou.