Vilkår og betingelser

Gardena setter pris på din interesse for selskapet og våre produkter. Vi ber om og anbefaler sterkt at du leser disse Vilkårene for bruk før du bruker Nettstedet. Ved at du bruker Nettstedet, godtar du å være underlagt disse Vilkårene.

Generelt

Dette webområdet og eventuelle del-webområder (samlet kalt "Nettstedet") offentliggjøres og opprettholdes av Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH eller selskapene i gruppen, datterselskaper eller avdelingskontorer (samlet kalt GARDENA). Din bruk av Nettstedet er underlagt en juridisk bindende avtale mellom deg og GARDENA ("Avtalen" Følgende er vilkårene i Avtalen ("Vilkårene"). Ved å bruke Nettstedet bekrefter du at du har lest, forstått og godtatt Vilkårene og alle tilhørende dokumenter. Det er viktig at du leser dem nøye. Hvis du ikke godtar Vilkårene og alle tilhørende dokumenter, har du ikke tillatelse til å bruke Nettstedet.

Lisens

Underlagt Vilkårene som er beskrevet i denne Avtalen, gir GARDENA deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar begrenset rett til å åpne, bruke og vise dette Nettstedet og materialet det inneholder. Du godtar å ikke forstyrre eller forsøke å forstyrre driften av Nettstedet på noen måte. GARDENA gir deg tillatelse til å vise og laste ned informasjonen ("Materialet") på Nettstedet kun for personlig, ikke-kommersiell bruk, hvis ikke annet er uttrykkelig angitt i Gardenas nyhetsrom for sosiale medier. Denne tillatelsen utgjør ikke en overføring av eiendomsrett til Materialet eller kopier av Materialet, og er underlagt følgende restriksjoner: 1) du må beholde alle merknader om opphavsrett og annen eiendomsrett på alle eksemplarer av Materialet som lastes ned ; 2) du kan ikke endre Materialet på noen måte, eller reprodusere, vise offentlig, utføre eller på annen måte bruke eller kommunisere Materialet til offentlige eller kommersielle formål; og 3) du må ikke overføre Materialet til andre personer uten at du gjør dem oppmerksomme på, og de godtar, forpliktelsene som er angitt under disse Vilkårene. Du godtar å følge alle ytterligere restriksjoner som er angitt på Nettstedet, som kan oppdateres fra tid til annen.

Brukergarantier

Du garanterer at du vil bruke Nettstedet i samsvar med disse Vilkårene, inkludert lover og forskrifter under denne Avtalen, og å overholde alle eksisterende og fremtidige regler og vilkår for Nettstedet. Du godtar at du ikke vil bruke Nettstedet til: (a) utsendelse av søppelpost eller uoppfordret kommunikasjon; (b) utgi deg for å være GARDENA eller andre eller la tredjepart utgi seg for å være deg; (c) forfalske brevhoder eller andre identifiserende elementer for å skjule opphavet til innhold som sendes via Nettstedet; (d) misbruke ditt forhold til en person eller enhet; (e) oppføre deg på en måte som negativt påvirker andre brukeres mulighet til å bruke Nettstedet; (f) utføre aktiviteter som bryter gjeldende lov, (g) poste eller sende materiale som krenker andres rettigheter eller som er ulovlig, nedsettende, vulgært eller på annen måte støtende, eller som inneholder reklame eller oppfordringer angående produkter eller tjenester, eller (h) hente inn eller lagre personopplysninger om andre brukere, uten at dette er spesifikt godtatt av brukerne.

Personvern

Informasjon om GARDENAs retningslinjer for personvern, hvordan vi innhenter og håndterer personopplysningene dine og hvordan vi beskytter personvernet ditt, er å finne i GARDENAs personvernerklæring. Når du bruker dette nettstedet, samtykker du til at personopplysningene dine brukes i henhold til GARDENAs personvernerklæring.

Endringer

GARDENA forbeholder seg retten til etter egen vurdering å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av denne Avtalen, i sin helhet eller delvis, når som helst og uten varsel. Endringer i denne Avtalen vil tre i kraft når de er offentliggjort på Nettstedet. Fortsatt bruk av Nettstedet etter eventuelle endringer i Avtalen etter at endringene er varslet, regnes som aksept for disse endringene.

Rettigheter til immaterielle rettigheter

Du godtar at alle immaterielle rettigheter (inkludert, men ikke begrenset til opphavsrett, patenter, kunnskap, konfidensiell informasjon, databaserettigheter samt rettigheter til registrerte eller uregistrerte varemerker og design ) på Nettstedet tilhører GARDENA eller våre lisenshavere. All goodwill og immaterielle rettigheter som oppstår som følge av bruken av slike immaterielle rettigheter som tilhører GARDENA skal tilfalle GARDENA. Dette Nettstedet, inkludert alt Materiale, er underlagt opphavsrett og beskyttet av verdensomspennende opphavsrettslige lover og avtaler. Du godtar å overholde alle opphavsrettslige lover over hele verden ved din bruk av Nettstedet, inkludert alt Materiale, og å avstå fra all uautorisert kopiering av Materialet. GARDENA gir deg ingen uttrykte eller innforståtte rettigheter under lover om patenter, design, varemerker, opphavsrett eller forretningshemmeligheter. Du godtar at du ikke vil bruke, og at ingenting i disse vilkårene gir deg rett til å bruke, GARDENAs varemerker, merkenavn, servicemerker, logoer, domenenavn eller andre særlige merkeegenskaper, unntatt det som er uttrykkelig angitt i GARDENAs Varemerkeliste. Legg merke til at all informasjon, uoppfordrede forslag, ideer eller annet som sendes inn skal regnes som ikke-konfidensielt og ikke underlagt eiendomsrett. Ved å sende informasjon eller materiale, inntatt i en Patentinformasjonserklæring som beskrevet i Gardenas regler for overveielse av uoppfordrede ideer, gir du GARDENA ubegrenset, avgiftsfri, ugjenkallelig og verdensomspennende tillatelse til å bruke, reprodusere, fremvise, utføre, endre, sende eller distribuere dette materialet eller denne informasjonen, og du godtar at GARDENA står fritt til å bruke ideer, konsepter, kunnskap eller teknikker som du sender oss, uansett formål. For mer informasjon, se Gardenas regler for overveielse av uoppfordrede ideer.

Software

All programvare som er tilgjengelig for nedlasting fra dette webområdet ("Programvare") er opphavsrettslig eiendom tilhørende GARDENA og/eller våre leverandører. Bruk av Programvare er underlagt vilkårene i sluttbrukerlisensavtalen som eventuelt medfølger Programvaren eller er inkludert i den ("Lisensavtale"). Hvis ikke annet følger av Lisensavtalen, gjøres Programvaren tilgjengelig for nedlasting kun for bruk av sluttbrukere. All reproduksjon eller distribusjon av Programvaren som ikke er i samsvar med Lisensavtalen kan føre til sivilrettslig forfølgelse eller straffeforfølgelse. UTEN BEGRENSNING I DET FOREGÅENDE ER KOPIERING ELLER REPRODUKSJON AV PROGRAMVAREN TIL ANDRE SERVERE ELLER PLASSERINGER FOR YTTERLIGERE REPRODUKSJON ELLER DISTRIBUSJON UTTRYKKELIG FORBUDT. PROGRAMVAREN ER KUN UNDERLAGT GARANTI SOM EVENTUELT BESKREVET I VILKÅRENE FOR LISENSAVTALEN. UNNTATT DET SOM ER ANGITT I LISENSAVTALEN, FRASIER HUSQVARNA SEG MED DETTE ALLE GARANTIER OG BETINGELSER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, INKLUDERT ALLE INNFORSTÅTTE GARANTIER OG VILKÅR FOR SALGBARHET, OG EGNETHET FOR EN BESTEMT OPPGAVE.

Andre webområder

Til hjelp for deg kan Nettstedet inneholde lenker til webområder på Internett som eies, publiseres og opprettholdes av tredjepart. GARDENA påtar seg ikke å overvåke eller gjennomgå innholdet på slike tredjeparts webområder, og GARDENA er ikke ansvarlig for påliteligheten til slike tredjeparts webområder.

Eksterne lenker til Nettstedet

Alle lenker til Nettstedet skal være skriftlig godkjent av GARDENA, bortsett fra når: (i) lenken består av tekst som kun inneholder navnet "GARDENA" og som ikke inneholder noen varemerker som tilhører GARDENA eller våre lisenshavere; (ii) lenken "peker" bare til www.gardena.com og ikke til nettsider dypere på webområdet; (iii) lenken når den aktiveres av brukeren viser en fullskjermside i et fullt betjenbart og navigerbart webleservindu og ikke i en "ramme" på webområdet som inneholder lenken; og (iv) lenkens utseende, plassering og andre egenskaper ikke gir uriktig inntrykk av at en enhet, aktiviteter eller produkter er tilknyttet eller betalt for av GARDENA, eller er av en slik art at den svekker den goodwill som er forbundet med navnet og varemerket til GARDENA eller våre samarbeidspartnere. GARDENA forbeholder seg retten til å trekke tilbake samtykket til lenken når som helst etter egen vurdering.

Utelukkelse av innforståtte garantier

Selv om det er lagt stor vekt på å sikre at informasjonen på Nettstedet er nøyaktig og tilgjengelig, tar GARDENA intet ansvar for dette. MATERIALET KAN INNEHOLDE FEIL OG TYPOGRAFISKE FEIL. GARDENA GARANTERER IKKE NØYAKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN TIL MATERIALET, ELLER PÅLITELIGHETEN TIL RÅD, MENINGER, PÅSTANDER ELLER ANNEN INFORMASJON SOM VISES ELLER DISTRIBUERES VIA NETTSTEDET. DU GODTAR AT ALL BRUK AV SLIKE RÅD, MENINGER, PÅSTANDER, NOTATER ELLER INFORMASJON SKJER PÅ EGEN RISIKO. ALT INNHOLD ER GJENGITT "SOM DET ER" OG "I DEN GRAD DET ER TILGJENGELIG". GARDENA FRASIER SEG UTTRYKKELIG ALLE REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER INNFORSTÅTT, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR EN BESTEMT OPPGAVE, FOR BRUKEN AV DETTE NETTSTEDET ELLER INNHOLDET PÅ DET. GARDENA GARANTERER IKKE OG GIR INGEN REPRESENTASJONER NÅR DET GJELDER SIKKERHETEN PÅ DETTE WEBOMRÅDET. DU GODTAR AT ALL INFORMASJON SOM SENDES KAN BLI FANGET OPP AV ANDRE. GARDENA GARANTERER IKKE AT WEBOMRÅDET ELLER SERVERNE SOM UTGJØR DETTE NETTSTEDET ELLER ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON SENDT AV GARDENA ER UTEN VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE ELEMENTER. ALLE SLIKE REPRESENTASJONER, GARANTIER OG VILKÅR ER EKSKLUDERT, UNNTATT I DEN GRAD SLIK EKSKLUSJON ER FORBUDT VED LOV. EKSKLUSJONEN AV INNFORSTÅTTE GARANTIER GJELDER OGSÅ WEBOMRÅDER FOR TREDJEPART. Informasjon som publiseres på dette webområdet kan inneholde referanser eller kryssreferanser til GARDENA-produkter, -tjenester osv. som ikke er lansert eller tilgjengelige i ditt land. Nøyaktigheten til slik informasjon kan ikke garanteres, spesielt fordi informasjonen kan være gjenstand for endringer, spesifikke krav eller tilgjengelighet, og innebærer ikke at GARDENA har til hensikt å lansere slike produkter, tjenester osv. i ditt land. Kontakt den lokale forhandleren for å få flere detaljer om hvilke produkter, tjenester osv. som er tilgjengelige eller som kan bestilles. GARDENA forbeholder seg retten til etter egen vurdering å endre, modifisere, legge til og/eller trekke tilbake produkter, tjenester osv. når som helst og uten varsel.

Ansvarsbegrensning

GARDENA SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET HOLDES ANSVARLIG FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER (INKLUDERT UTEN BEGRENSNING SKADER VED TAP AV FORRETNINGER, KONTRAKT, FORTJENESTE, DATA, INFORMASJON ELLER DRIFTSAVBRUDD) SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUK AV ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE DETTE NETTSTEDET ELLER INNHOLDET PÅ DET, ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅRENE, SELV OM GARDENA ER GJORT KJENT MED MULIGHETEN FOR SLIK SKADE. I TILLEGG TIL VILKÅRENE SOM ER BESKREVET HER, SKAL GARDENA IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET HOLDES ANSVARLIG FOR FEIL, UNØYAKTIGHETER, UTELATELSER ELLER ANDRE MANGLER VED INFORMASJON PÅ DETTE NETTSTEDET. DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN GJELDER OGSÅ WEBOMRÅDER FOR TREDJEPART.

Erklæring om jurisdiksjon

Dette Nettstedet styres, betjenes og administreres av GARDENA fra våre kontorer i Sverige. GARDENA gir ingen garanti for at materialet på dette Nettstedet er egnet eller tilgjengelig for bruk utenfor Sverige. Tilgang til Nettstedet fra områder der innholdet på Nettstedet er forbudt, er ikke tillatt. Hvis du bruker Nettstedet fra en plassering utenfor Sverige, har du ansvaret for å overholde alle lokale lover. Denne avtalen er underlagt svensk lov. Stockholm Tingsrätt skal ha eksklusiv jurisdiksjon i første instans av eventuelle tvister med opphav i denne Avtalen.

This has been updated last 09/03/11.