Her finner du standarder, sertifikater, bestemmelser og erklæringer for GARDENA-produkter.

Kvalitet - Miljø - Energi

Vår integrerte kvalitets-, miljø- og energiledelse er i samsvar med de gjeldende utgavene av standardene ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 -sertifisert.
Vedlikehold og utvikling utføres av et tverrfaglig team med deltagelse av ledelsen. Vårt integrerte styringssystem blir kontinuerlig optimalisert og bekreftet gjennom interne revisjoner av alle lokasjoner.
For å opprettholde sertifikatene våre, overholdes kravene i standarden årlig i eksterne revisjoner av et akkreditert organ.
Når vi velger våre leverandører, blir alle aspekter av standardene tatt i betraktning og evaluert deretter i henhold til revisjoner.

Til ISO -sertifikatene

CE-samsvar GARDENA

GARDENA smartSystem oppfyller EF-samsvarserklæring. Dette sikrer at produktene oppfyller kravet til direktivet som gjelder for det. Hvis du vil lese mer om det, kan du laste ned dokumentet CE-erklæring for hvert GARDENA smartSystem-produkt under Last ned.

Hvis du trenger ytterligere CE-erklæringer, kan du spørre den lokale kontakten.

CE

EUs direktiv om økodesign

Produsenterklæring angående økodesignforordning for elektriske motorer (EU) 2019/1781. 

 

To the declaration

Akustikk og vibrasjoner

Under finner du en oversikt over verdier for akustikk og vibrasjoner for alle GARDENA-produkter.

EUs REACH-regulering

REACH (Parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier) er et EU-regelverk rundt kjemikalier, som trådte i kraft 1. juni 2007 og har tidsfrister frem til 2018.

Artikkel 33. Formidling av informasjon om stoffer i artikler.

GARDENA gir følgende informasjon om stoffer som er identifisert av kjemikaliebyrået ECHA som kandidater til Vedlegg XIV i REACH (den såkalte kandidatlisten), i en konsentrasjon på over 0,1 % i artikler i henhold til vekt.    

Reach

Sikkerhetsdatablad

Her finner du alle tilgjengelige sikkerhetsdatablader for GARDENA-produkter.

Gå til sikkerhetsdatabladene

Safety Information Lithium Batteries

To the information

Datablad ingredienser

Til datablad ingredienser

Her kan du laste ned filene

Akustikk og vibrasjoner
No Image Available
Vibrasjon
EU REACH-regulering
No Image Available
Erklæring – REACH artikkel 33
CE-erklæringen
No Image Available
smartSystem – Gateway 19000
CE declaration
No Image Available
smart system - Gateway 19005
CE-erklæringen
No Image Available
smartSystem – Vannkontroll
CE-erklæringen
No Image Available
smartSystem – Sensor
CE merking
No Image Available
smart system - Trykkpumpe
CE merking
No Image Available
smart system - Power
CE-deklarasjon
No Image Available
smart system - Vanningskontroll
CE declaration
No Image Available
Bluetooth - Vanningscomputer
CE declaration
No Image Available
Bluetooth - Vanningsventil 9V
CE declaration
No Image Available
Bluetooth - Kontrollenhet 9V