Shampoo-vokspinner
Artikkelnr. : 989-30

Egenskaper

00989-20-p-001_web only

Fare

Gir alvorlig øyeskade.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Søk legehjelp.

5 year warranty_web only

5-års garanti sikrer høy kvaliet

* For detaljerte garantibetingelser, se vedlagt brukerhånbok eller online på www.gardena.com/warranty. Denne garantien påvirker ikke dine juridiske krav.

05574-20-L-006_V1

Enkel håndtering

GARDENA Shampoo-vokspinner tilsettes direkte i den håndholdte skrubbebørsten eller den håndholdte vaskebørsten. Det er ikke nødvendig å tilsette ekstra vaskevann.

01680-20-L-004_V1

Praktisk lagring

Alltid klar til bruk, og kan oppbevares uten søl.

00989-20-L-002_V1

Effektiv rengjøring av lakkerte overflater og plastoverflater

GARDENA Shampoo-vokspinner er svært effektive og spesielt godt egnet for rengjøring av lakkerte overflater og plastoverflater.

Egenskaper

00989-20-p-001_web only

Fare

Gir alvorlig øyeskade.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Søk legehjelp.

5 year warranty_web only

5-års garanti sikrer høy kvaliet

* For detaljerte garantibetingelser, se vedlagt brukerhånbok eller online på www.gardena.com/warranty. Denne garantien påvirker ikke dine juridiske krav.

05574-20-L-006_V1

Enkel håndtering

GARDENA Shampoo-vokspinner tilsettes direkte i den håndholdte skrubbebørsten eller den håndholdte vaskebørsten. Det er ikke nødvendig å tilsette ekstra vaskevann.

01680-20-L-004_V1

Praktisk lagring

Alltid klar til bruk, og kan oppbevares uten søl.

00989-20-L-002_V1

Effektiv rengjøring av lakkerte overflater og plastoverflater

GARDENA Shampoo-vokspinner er svært effektive og spesielt godt egnet for rengjøring av lakkerte overflater og plastoverflater.

Beskrivelse

Selges kun i 10 pkn!

Med GARDENA Shampoo-vokspinner går rengjøringen enda lettere. De kan brukes til intensiv rengjøring av lakkerte overflater og plastoverflater. De forsterker spesielt virkningen av Håndholdt skrubbebørste og Håndholdt vaskebørste. Shampoo-vokspinnene kan enkelt settes i åpningen i GARDENA Håndhold skrubbebørste og Håndholdt vaskebørste. Der blandes de med vannet, og såpevannet transporteres via busten til overflaten som skal rengjøres. Det er ikke nødvendig å tilsette ekstra vann. Shampoo-vokspinnene er biologisk nedbrytbare og leveres i plasteske med 10 stk. De passer til alle GARDENA Håndholdte vaskebørster (art. nr. 984-20, 987-20, 5574-20) og alle GARDENA Håndholdte skrubbebørster (art. nr. 988-20, 5572-20). Så enkel kan rengjøringen være.
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelnr. 989-30
EAN-Code: 4078500098946
Specifications
Sett med koplinger 10 x shampoo wax sticks

Information og service

Support og service

EM-Sommer-006-25cm

Alt du trenger å vite

Alt du trenger å vite om Gardena-produktene i redskapsboden. Trenger du reservedeler? Har du mistet bruksanvisningen? Her finner du alt du trenger.

Gå til Vanlige spørsmål

Passer til

Håndholdt skrubbebørste
Artikkelnr. : 988-20
For rengjøring på trange steder og robuste overflater
Håndholdt vaskebørste
Artikkelnr. : 5574-20
Skånsom og effektiv rengjøring