Hvordan kan jeg plassere sprinklerne automatisk?

Hvis du klikker Vanningsplan i toppmenyen kan du velge automatisk plassering av sprederne.

I begge tilfeller blir sprederne plassert rundt i hagen ifølge bestemte regler. Senere kan du endre plasseringen etter dine behov. Les mer om spredere og planlegging i våre brosjyrer.

MyGarden

Kan jeg plassere sprinklerne manuelt?

Nye sprinklere kan legges til en tegning ved å dra dem fra objektmenyen. Velg mellom T, S, svingbare spredere og Aqua Contour.

MyGarden

Hvordan justerer jeg sprederne?

En plassert spreder kan endres på ulike måter, du kan for eksempel endre posisjon, vinkel og vanningsområde. Velg sprederen for å justere den.

MyGarden

Hvordan legger jeg til en vannkobling?

Det er et vannkoblingsobjekt i objektmenyen. Plasser den ved et vannkoblingspunkt i huset. Indiker eventuelle andre vannkoblinger du har i hagen.

En meny vises, der du slipper vannkoblinger inn på tegneområdet. Her kan du endre innstillinger og alternativer ifølge dine krav. Se neste del for å få mer informasjon om disse innstillingene.

MyGarden

Hvordan kan jeg tilpasse innstillingene for vanntilkoblingen min?

Gjennomstrømningshastighet

Med innstillingen Gjennomstrømningshastighet kan du stille inn hvor lang tid det tar å fylle en bøtte på ti liter. Fyll inn antall sekunder det tar å fylle en bøtte på 10 liter i feltet gjennomstrømningshastighet.

Antall rør

Funksjonen Antall rør brukes til å angi hvor mange rør/kanaler vannkoblingen har: 1-6.

Automatiske kontroller

Ved å velge alternativet Vanningscomputer og Fuktighetsføler eller Regnføler kan du gjøre livet mye lettere.

Du kan også legge til en skjøteledning hvis du vil utvide området.

Les mer om disse produktene her.
MyGarden

Hvordan kan jeg plassere rørsystemet automatisk?

Det siste trinnet i sprinklerplanleggingen er normalt å koble sammen sprinklerne og vannkoplingen. Dette kan gjøres automatisk eller manuelt.

Først må du plassere vannkranen i hagen. (Se delen over om vanntilkoblinger.)

Hvis du vil gjøre det automatisk, trykker du på knappen “Koble til sprinklere”. Du kan justere sprinklerne manuelt etterpå, hvis du ikke er fornøyd med det automatiske resultatet.

MyGarden

Hvordan plasserer jeg rørsystemet manuelt?

1. Velg Rør-objektet i objektmenyen.
2. Klikk på vanntilkoblingen som et startpunkt.
3. Klikk på den første sprederen du vil koble til.
4. Deretter klikker du på neste og kobler til alle sprederne. Avslutt ved å klikke på OK-merket.
Legg merket til at T- og S-spredere ikke kan kobles til samme rørsystem. Hvis planen inneholder både T- og S-spredere, må du legge to separate rørsystemer fra vannkoblingen.
5. Alle sprederne er koblet til vannkoblingen når de skifter farge fra gjennomsiktig til blå.

MyGarden

Hva betyr T og S i tegningen?

Det brukes to typer spredere ved automatisk beregning av plassering. De kan ikke brukes i samme rørsystem.

Les mer om dette på siden for sprinklersystemet.
MyGarden

Kan jeg legge til Aqua Contour-spredere?

Ja, du kan legge til Aqua Contour-spredere i systemet ved å velge dette manuelt i objektmenyen.

MyGarden

Kan jeg legge til svingbare spredere?

Ja, du kan legge til svingbare spredere i systemet ved å velge det manuelt i objektmenyen.

MyGarden