Hva er My Garden Studio?

My Garden Studio er en Flash-basert applikasjon der du kan tegne hagen, plassere sprinklere, skrive ut handlelister og mye mer.

My Garden Studio kan bare brukes på en datamaskin med Flash.

MyGarden No Image Available
MyGarden

Hva betyr fanene i toppmenyen?

Toppmenyen har fire faner som gir brukeren ulike visninger av hagen.

Tegning – her kan du tegne og planlegge hagen.

Sprinklerplan – her kan du bruke den automatiske sprinkler- og rørplasseringen til å planlegge sprinklersystemet.

Handleliste – her kan du se handlelisten med anbefalte produkter til sprinklersystemet. Her kan du også skrive ut eller laste ned tegninger og installeringsinstruksjoner.

Hageside – er en kobling tilbake til hagesiden på nettstedet gardena.com. Her kan du dele hagen med venner eller håndtere flere hager.

Hvordan fungerer objektmenyen?

I objektmenyen finner du alle objektene du kan bruke til å tegne og planlegge hagen. Noen av dem er faktiske objekter som du kan plassere i arbeidsrommet, skalere og flytte rundt. Andre er verktøy som du bruker til å tegne elementer i hagen, for eksempel vann, jord eller hekker.
Objektene er delt inn i kategorier og underkategorier, slik at det er lettere å finne dem.

MyGarden
MyGarden

Hva finner jeg bak funksjonsknappene?

De inneholder som ofte brukes, som Hjelp, Lagre hagen, Slett hage, Angre og Start forfra.

MyGarden

Hvordan fungerer Zoom og Panorering?

Funksjonene zoom inn/ut, panorering og sentrer arbeidsområdet finnes øverst til høyre.

Hva er lag, og hvordan fungerer de?

Det finnes fem forskjellige lag som kan utheves og skjules for å gjøre det lettere å designe hagen:

Sprinklere
Hus & bygninger
Trær & busker
Rutenett
Overflateområder

MyGarden

Hvordan fungerer Zoom og Panorering?

Funksjonene zoom inn/ut, panorering og sentrer arbeidsområdet finnes øverst til høyre.

MyGarden

Hvordan fungerer rutenettet?

Bak tegneoverflaten er det et rutenett der hvert kvadrat representerer 1 kvadratmeter eller 1 kvadratfot, avhengig av valgt måleenhet. Rutenettet kan skjules ved å slå av rutenettlaget.

MyGarden

Hvordan fungerer Festemodus?

Festemodus-funksjonen nederst til høyre kan aktiveres eller deaktiveres. Når den er aktivert, kan objekter ved siden av hverandre kobles sammen. Hus og balkonger kan for eksempel kobles sammen for å gjøre det lettere å tegne.

MyGarden

Snarveier

En rekke taster kan brukes i kombinasjon med musen for å forenkle arbeidet i Min hage.

Ctrl + c = kopier et objekt
Ctrl + v = lim inn et objekt
Ctrl + z = gjør om siste endring
Ctrl + s = lagre

Hold inne skift-tasten når du skalerer et objekt for å beholde proporsjonene.

Hold inne skift-tasten når du tegner et element, slik at du får rette linjer.