GARDENA robotic lawnmower

Sjekk gressklipperen din

Garden Life
Hvis du ikke klargjorde gressklipperen din for vinteren, kan den ha tatt skade i vinterens løp.
Det er flere punkter du kan se etter før den nye sesongens første klipping. Og glem aldri – sikkerhet framfor alt. Det er store forskjeller på elektriske og bensindrevne gressklippere, men det første du kan gjøre uansett om du har en elektrisk eller en bensindrevet gressklipper, er å rengjøre den.
04043-20-L-025-42cm

Elektrisk gressklipper

Plugg den inn, og kontrollér funksjonene – Hvis det er noe som ikke virker etter hensikten, skal du levere den til en spesialist. Av sikkerhetshensyn er det kun spesialister som må arbejde på elektroniske enheter. Hvis det hele virker etter hensikten skal du slukke den igjen, ta ut støpslet og kontrollere gressklipperens kniver. Slip knivene hvis de er sløve. Smør leddene med fett, og du er klar til å kjøre.

Bensindrevet gressklipper:

Det kan utføres mer arbeid på en bensindrevet gressklipper – hvis du selv vil gjøre det!? Ellers kan du innlevere den til en spesialist, som ordner det for deg.
Her kommer allikevel noen gode råd til gjør-det-selv-folket.
Kontrollér først knivene, og innlever dem til sliping hos en spesialist hvis det er nødvendig. Kontrollér og rengjør deretter luftfilteret, skift olje, kikk på tennpluggen og rengjør den med en stålbørste, smør alle ledd med fett, skift til slutt drivstoff-filteret, og tank opp. Det var så det.

Nå kan gresset gå bananas – du har utstyret på plass.