EM-Rasen-007

Plenforberedelser

Garden Life
Stygge, gul-grønne flekker pleier å komme der plenrøtter ikke får puste ordentlig. Dette kan skje der jorden er kompakt eller vannmettet. Problemet oppstår også på plener som blir mye brukt. Særlige luftetiltak for plenrøtter, som plenlufting og sandstrøing, gjør at grønt gress kan puste igjen.

Plenlufting

Plenen foretrekker å vokse i jord med tilstrekkelige mengder sand. Tilføring av luft til jorden hjelper dersom den inneholder for lite sand, som leirjord, eller hvis den er for kompakt, som i nye kjøkkenhager der jorden er komprimert av anleggsmaskiner i byggefasen. "Plenlufting" betyr enkelt og greit å tilføre luft til plenen. Det stemples hull i plenjorden, som deretter fylles med grov sand for å hindre at de vokser igjen. Overflatevann kan da lettere renne bort, gressrøttene trekker til seg mer luft, som gir bedre plenvekst. Du kan plenlufte med et greip på små plenområder, i kjøkkenhagen, eller i problemområder (f.eks. der jorden inneholder mye leire og/eller er vannmettet). For å få dette til må du stikke greipet dypt ned i plenen i rader (med en avstand på ca. 10-15 cm mellom radene), løsne jorden lett ved å bevege gaffelen frem og tilbake i jorden, og deretter fylle hullene du har laget, med grov sand. Denne metoden kan utføres for hånd på mindre områder eller i kjøkkenhagen med litt innsats. For store områder anbefaler vi at plenen luftes av en anleggsgartner med riktig utstyr. Merk at plenlufting er overflatebehandling av jord. Jordkompaktering i dypere jordlag fikses ikke på denne måten, men kan i beste fall skjules. Ved slike tilfeller trenger du en anleggsgartner, som kan løsne dypere lag med jord under plenen. Plenen må også sås på nytt.

Sandstrøing

Å strø sand på plenen, som brukes for å gi ny kraft til slitte plenområder, er i enda større grad en overflatebehandling. Sandstrøing forbedrer gjennomtrengeligheten for vann og oksygen i topplaget. På denne tiden, i begynnelsen av året, varmes jorden raskere og plenen vokser bedre etter sandstrøing. Det gjøres slik: Rens plenen grundig. Strø deretter grov sand jevnt over hele plenen til det er ca. 1 cm. (korn (0/2). Til dette trenger du 100 liter sand pr. ti kvadratmeter med plen, og en kubikkmeter med sand til 100 kvadratmeter.