Plantetid for trær og busker

Garden Life
Høst eller vår? Når er den optimale plantetiden for trær og busker? Vi stiller oss selv dette spørsmålet hvert år. Vi vil prøve å forklare noen få grunnleggende faktorer. Generelt avhenger valget av riktig plante av en rekke faktorer. Vi vil forklare de tre viktigste faktorene her. Røtter, plantearter og vinterhardførhet. Røttene er en av de avgjørende faktorene for riktig planteperiode. Det er forskjell på barrotstrær og trær med torv og rotklump. Med selve planten må vi ta hensyn til om vi har å gjøre med løvfellende eller eviggrønne plantearter. Og til slutt må vi vurdere vinterhardførheten.

Planteperiode

Så lenge det ikke er frost, kan du plante trær og busker fra oktober til mars.
Barrotsplanter kan plantes ut til sent i mars. Men oktober og november er spesielt godt egnet til planting av barrotsplanter, da gartneriene har tidlige roser, løvfellende busker, hekkplanter og små trær jordslått eller kjølig oppbevart. Derfor er det en viss fordel både pris- og kvalitetsmessig hvis man kjøper om høsten sammenlignet med å kjøpe i løpet av våren.
Planter med kompakt rotklump kan settes i jorda til i begynnelsen av mai. De fine røttene deres har vokst godt til.
Planter og roser i potter kan plantes til utpå sommeren. Du skal bare sørge for at de blir vannet tilstrekkelig. 

Røtter på busker og planter
                            
Barrotsplanter og barrotsroser (planteperiode: oktober til mars, men ikke senere)
Planter i potte eller med kompakt rotklump (planteperiode: oktober til mai)
Trær og roser i krukker (planteperiode: oktober til slutten av sommeren)
00205-20-L-003

Fordelene ved høstplanting av barrotsplanter

Det anbefales især å plante barrotsplanter i oktober og november. Disse vil slå rot til våren og vil da begynne å gro for full kraft.
Bartrær og vinterhardføre løvfellende og vintergrønne planter i potte eller med kompakt rotklump bør plantes i begynnelsen av september. På denne typen planter fordamper vannet også gjennom bladene og nålene om vinteren. Dette tar energi bort fra planten og røttene får ikke vokst nok før vinteren kommer. Plantene kan derfor lett fryse.

Vinterhardfør – hva betyr dette?

Det kan du få et fingerpek om ved å se på de såkalte klima-, herdighets- vegetasjons- og vinterhardførhetssonene. De påvirkes blant annet av høyden over havet, de typiske vindretningene og den geografiske plasseringen. Det som er interessant for en hageeier er bl.a. klassifiseringen av vinterhardførhetssonene (WHZ, Winter Hardiness Zones). I Norge brukes hardførhetstall fra H1 til H8, og herdighetssoner fra sone 1 til fjellsone. For hver enkelt planteart finnes det en anbefaling i forhold til vinterhardførhetssonen.

Foto: © roibu - Fotolia.com