Vilkår og betingelser for utvidet produsentgaranti for 18 V POWER FOR ALL batteridrevne produkter

(Sist oppdatert: 04/05/2021)I tillegg til den standard produsentgarantien på 2 år (til retningslinjene for standard produsentgaranti) gitt av GARDENA Manufacturing GmbH (heretter kalt «GARDENA»), kan du utvide denne standard produsentgarantien for 18 V POWER FOR ALL batteridrevne produkter med 12 måneder, fra 2 år til totalt 3 år. 

Ladere og batterier er ekskludert fra denne utvidede produsentgarantien. I tillegg skal andre ekskluderinger gjelde, som beskrevet under Punkt II. 2. oppført nedenfor.

I tillegg til rettighetene beskrevet i disse betingelsene har sluttbrukeren lovbestemte rettigheter i tilfelle defekter. Disse rettighetene kan benyttes kostnadsfritt, og er ikke begrenset av disse betingelsene.


I. Krav for en utvidet produsentgaranti
For å utvide produsentgarantien må du opprette en kundekonto ved å gå til www.gardena.com/registration og registrere GARDENA-produktet du har kjøpt, i profilen din innen tre måneder fra kjøpsdatoen. Denne tidsfristen på tre måneder bestemmes av datoen på det originale kjøpsbeviset. Du må derfor ta vare på kvitteringen som bevis. Når du har registrert produktet ditt, sendes en bekreftelses-e-epost til e-postadressen du oppga. Denne e-posten vil også være nødvendig som bevis dersom du fremmer et krav under garantien, og du må kunne fremvise en utskrift av e-posten.

II. Ytterligere krav/eksklusjoner
Følgende ytterligere krav gjelder for den utvidede produsentgarantien:
1. Den utvidede produsentgarantien vil kun være gyldig hvis 18 V POWER FOR ALL batteridrevne produkter kun er blitt brukt privat, dvs. ikke er brukt kommersielt eller profesjonelt, og defekten er bevist å ha oppstått under garantiperioden og kravet også fremmes under denne garantiperioden. Datoen på det originale kjøpsbeviset er derfor avgjørende for eventuelle krav. Denne utvidede produsentgarantien gjelder ikke for produkter som er kjøpt brukt.

2. GARDENA garanterer for sluttbrukeren at produktet ikke har materielle defekter eller behandlingsdefekter. Normal slitasje på deler og komponenter (slik som V-remmer, løpehjul, lyspærer, luftfiltre, festedeler for kniver, kniver, turbiner, tannremmer, tennplugger), visuelle endringer, slitedeler og forbruksvarer er ekskludert fra den utvidede garantien.

3. Tjenestene under garantien oppfylles ved at vi tilbyr et fullt funksjonelt erstatningsprodukt eller ved kostnadsfri reparasjon av feil på produktet som sendes til oss. Vi forbeholder oss retten til å velge mellom disse alternativene. Denne tjenesten er underlagt at følgende forholdsregler oppfylles:
• Produktet har blitt brukt til det tiltenkte formålet i henhold til anbefalingene i brukerhåndboken.
• Verken kjøperen eller en tredjepart har forsøkt å åpne eller reparere enheten.
• Kun originale GARDENA-reservedeler og -slitedeler har blitt brukt ved drift.
• Kopier av det originale kjøpsbeviset og bekreftelses-e-posten på produktregistrering er sendt inn.

4. Denne utvidede produsentgarantien er begrenset til erstatning eller reparasjon i henhold til ovennevnte betingelser. Produkter eller deler som erstattes, blir vår eiendom. Den utvidede produsentgarantien utgjør ikke en rett til å fremme andre krav mot oss som produsent, som for eksempel for skader. Spesielt har du ikke rett til å motta et erstatningsprodukt mens produktet ditt repareres. Garantitjenester skal ikke forlenge eller fornye garantiperioden for produktet.

III. Omfanget av gyldigheten til den utvidede produsentgarantien
Denne garantien gjelder kun for 18 V POWER FOR ALL batteridrevne produkter kjøpt og brukt i følgende land:
Medlemsstater i EU / medlemsland i EØS, Storbritannia, Albania, Armenia, Australia, Aserbajdsjan, Hviterussland, Bosnia-Hercegovina, Canada, Kina, Georgia, Hongkong, Israel, Japan, Kasakhstan, Kirgisistan, Malta, Moldova, New Zealand, Nord-Makedonia, Russland, Serbia, Sveits, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tadsjikistan, Tyrkia, Turkmenistan, Ukraina, Uruguay, USA, Usbekistan.
GARDENA gir ikke garanti for produkter som kjøpes eller brukes i andre land. GARDENA frigis fra garantiforpliktelsen dersom det å oppfylle garantien vil resultere i brudd på nasjonale eller internasjonale bestemmelser om lovgivning for utenrikshandel eller på blokader og/eller andre sanksjoner.

IV. Fremme et krav under garantien
Dersom du fremmer et krav under garantien, må du levere produktet hos utsalgsstedet du kjøpte det hos, de vil avgjøre om det skal sendes inn til verksted eller om du har krav på et nytt. Husk en kopi av det originale kjøpsbeviset.

V. Gjeldende lov
Den utvidede produsentgarantien er underlagt loven i Forbundsrepublikken Tyskland, ekskludert fra Konvensjon om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG). Dette valget av jurisdiksjon betyr ikke at du som forbruker er fratatt beskyttelsen du har under de bestemmelsene som, under loven i den Staten du er bosatt i, ikke kan fravikes ved avtale.