Garanti

GARDENA Manufacturing GmbH gir to års garanti for alle nye originale GARDENA produkter og reservedeler fra datoen for opprinnelig kjøp fra forhandleren, forutsatt at enhetene bare har vært til privat bruk. Denne produsentgarantien gjelder ikke for produkter som er ervervet for andrehånd. 


Garantien kan være lengre for enkelte produkter, for eksempel:
Alle nye combisystem hageverktøy, småverktøy og manuelle skjæreredskap ((beskjæringssaks, beskjæring beskjæring, hekksakser og gressakser) som er solgt av en forhandler etter 01.06.2005 har 25 års garanti. Forutsatt at verktøyene kun er brukt til privat bruk.
Utvalgte artikler fra original GARDENA-systemet som selges av en forhandler etter 01/01/2018 i Europa som nye varer, har 5 års garanti fra kjøpsdatoen, forutsatt at verktøyene bare er brukt til privat bruk
Utvidede garantivilkår er angitt på den tilsvarende salgs emballasjen, i bruksanvisningen eller på hjemmesiden til GARDENA.

Garantien omfatter alle vesentlige defekter i produktet som kan bevises å være materielle eller produksjonsfeil

Garantien oppfylles ved å levere en fullstendig funksjonell erstatningsenhet eller ved å reparere den defekte enheten som sendes til oss gratisVi forbeholder oss retten til å velge mellom disse alternativeneDenne tjenesten er underlagt følgende bestemmelser:
• Enheten har blitt brukt til det tiltenkte formålet i henhold til anbefalingene i bruksanvisningen som beskrevet i
• Hverken kjøperen eller en tredjepart har forsøkt å åpne eller reparere enheten
• Kun originale GARDENA reservedeler og slitedeler har blitt brukt
• Kunne fremvise gyldig kvittering

Normal slitasje på deler og komponenter (som f.eks. blader, bladfeste deler, turbiner, lyspærer, V-reimer/tannreimer, viftehjul, luftfiltre, tennplugger), visuelle endringer, slitasjedeler og forbruksvarer er ekskludert fra garantien.

Denne produsentens garanti er begrenset til utskifting og reparasjon av produkter i henhold til ovennevnte forhold. Produsentens garanti utgjør ikke en rett til å oppgi andre krav mot oss som produsent, for eksempel for skader. Denne produsentens garanti gjelder Ikke, selvfølgelig, påvirke lovbestemte og kontraktsmessige garantikrav mot forhandleren/forhandleren.

Produsentens garanti er underlagt lovene i den norske stat.

I tilfelle av et garantikrav, må du returnere den defekte enheten, sammen med en kopi av kvittering og en beskrivelse av feilen, og henvend deg til ditt utsalgssted.