Garanti

GARDENA garanterer alle GARDENA produkter i en periode på 24 måneder (gjelder for Europa). 

Garantien tilsvarer den nyeste teknologien på kjøpsdatoen under hensyntagen til den tilsiktede bruken av produktet. For alle combisystemer, hagespredere og håndholdte sekatører (beskjæringssakser, grensakser, hekksakser og gressakser) som er kjøpt i Europa etter 1.juni 2005, er garantien 25 år, forutsatt  at redskapet kun er bukt til privat bruk. 

Forutsetningen for garantien er at den opprinnelig kvitteringen for kjøpet samt det defekte produktet vises fram. 

Garantien dekker ikke normal slitasje, som f.eks på kniver, knivfester, drivverk, vifter og drivremmer, impeller, luftfilterm tennplugger og skader forårsaket av feil bruk, særlig hvis ikke drifts-og vedlikeholdsinstruksjoner er overholdt. 

Ved reparasjoner eller endringer av konstruksjonen som kunden har gjort på egen hånd, eller hvis annet enn orginale GARDENA reservedeler er brukt, blir garantien også ugyldig. 

 

I tilfelle av et begrunnet garantikrav er vi berettiget til å reparere eller bytte ut det defekte produktet gratis. Ytterligere krav som overstiger denne garantien finnes ikke.