Vilkår og betingelser

GARDENA værdsætter din interesse i virksomheden og dens produkter. Vi anmoder og opfordrer på det kraftigste til, at du læser disse betingelser omhyggeligt, før du bruger webstedet. Din brug af webstedet er ensbetydende med, at du har accepteret at være bundet af betingelserne.

Generelt
Dette websted og ethvert under-websted afledt deraf (under ét "webstedet") udgives og vedligeholdes af Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH eller deres koncernselskaber, datterselskaber eller uunderafdelinger (under ét GARDENA). Din brug af webstedet er underlagt en juridisk bindende aftale mellem dig og GARDENA ("aftalen"). Nedenstående er aftalens betingelser ("betingelserne"). Ved at bruge webstedet erklærer du at have læst, forstået og accepteret alle betingelserne og alle tilknyttede dokumenter.

Licens
Underlagt betingelserne, der fremgår af denne aftale, giver GARDENA dig ikke-eksklusiv, uoverdragelig, begrænset ret til at etablere adgang til, bruge og få vist dette websted og det indeholdte materiale. Du erklærer dig indforstået i ikke at gøre forsøg på at afbryde driften af webstedet på nogen måde. GARDENA giver dig autorisation til at få vist og downloade information ("materialer") på webstedet udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle brug, medmindre andet fremgår udtrykkeligt af Gardena Social Media Newsroom. Denne autorisation er på ingen måde at betragte som en overdragelse af rettigheder til materialet, og kopier af materialet er underlagt nedenstående restriktioner: 1) du skal på alle udgaver af det downloadede materiale bevare enhver instruktion om ophavsret eller andre ophavsretlige bekendtgørelser, der måtte fremgå af materialet; 2) du må ikke ændre materialet på nogen måde eller reproducere det eller fremvise det offentligt, optræde med eller distribuere eller på anden måde bruge eller viderekommunikere det til noget offentligt eller kommercielt formål; og 3) du må ikke overdrage materialet til nogen anden person, medmindre du gør vedkommende opmærksom på, og vedkommende erklærer at have accepteret de forpligtelser, der etableres i henhold til disse betingelser. Du erklærer dig indforstået i at overholde alle yderligere restriktioner, der måtte fremgå af webstedet, da disse kan blive opdateret fra tid til anden.

Brugerens forpligtelser
Du erklærer og indestår for, at du vil bruge webstedet i overensstemmelse med disse betingelser inkl. lovgivning og forbehold iht. denne aftale, og at du vil overholde alle eksisterende og fremtidige politikker og regler på webstedet. Du erklærer, at du ikke vil bruge webstedet til: (a) at overføre spam eller uopfordret kommunikation; (b) at udgive dig for at være GARDENA eller en anden eller lade tredjepart udgive sig for at være dig; (c) forfalske brevhoveder eller på anden måde manipulere identificerende materiale med henblik på at skjule oprindelsen til nogen form for indhold, der overføres via webstedet; (d) give urigtige oplysninger om din tilknytning til en person eller juridisk person; (e) udvise adfærd, som har negativ indvirkning på andre brugeres muligheder for at bruge webstedet; (f) udføre aktiviteter, som krænker gældende lovgivning, (g) opslå eller overføre nogen form for materiale, som på nogen måde krænker eller tilsidesætter andres rettigheder, eller som er ulovlige, uberettigede, krænkende, vulgære eller på anden måde tvivlsomme, eller som indeholder nogen form for reklame eller opfordring vedr. produkter eller serviceydelser, eller (h) indsamle eller lagre personlige data om andre, medmindre sådanne brugere udtrykkeligt har givet dig tilladelse til det.

Beskyttelse af personlige oplysninger
Oplysninger om GARDENAs praksis i forhold til beskyttelse af personlige oplysninger, hvordan vi indsamler og håndterer dine personlige oplysninger, og hvordan vi beskytter dit privatliv, kan findes i GARDENAs politik om beskyttelse af personlige oplysninger, ved at klikke her. Ved at bruge dette websted accepterer du, at dine personlige oplysninger bruges i overensstemmelse med GARDENAs politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

 
Intellektuelle ejendomsrettigheder
Du anerkender og erklærer dig indforstået i, at alle intellektuelle ejendomsrettigheder (hvilket, uden at være begrænset hertil omfatter, ophavsret, patenter, viden, fortrolige oplysninger, databaserettigheder og rettigheder til varemærker og designs uanset om disse er registrerede eller ej) på webstedet tilhører GARDENA eller virksomhedens licensgivere. Enhver form for goodwill og intellektuelle ejendomsrettigheder, der måtte opstå som følge af udnyttelsen af sådanne intellektuelle ejendomsrettigheder, der tilhører GARDENA, tilfalder GARDENA. Dette websted inkl. alt materiale er omfattet af ophavsret og beskyttet verdensomspændende regler og traktatbestemmelser om ophavsret. Du erklærer, at du vil overholde enhver ophavsretlovgivning, der, uanset hvor i verden du måtte befinde dig, måtte være gældende for din brug af dette websted og alt materiale, og at du vil forhindre enhver uautoriseret kopiering af materialet. GARDENA bevilger dig hverken udtrykkelige eller underforståede rettigheder i henhold til nogen form for patenter, designs, ophavsrettigheder eller lovgivning om forretningshemmeligheder. Du erkender og accepterer, at du vil undlade, og at intet i disse betingelser giver dig ret til at bruge GARDENA -varemærke, handelsnavne, servicemærker, logoer, domænenavne eller andre karakteristiske varemærkeelementer på anden måde end det, der udtrykkeligt fremgår af GARDENA 's varemærkeliste. Vær opmærksom på, at enhver form for oplysninger, uopfordrede forslag, idéer eller andet materiale, der måtte blive indsendt, ikke vil blive behandlet fortroligt og vil blive betragtet som generisk. Ved at sende oplysninger eller materiale giver du, medmindre der er tale om en erklæring om patentoplysninger som beskrevet i GARDENAs regler for håndtering af uopfordrede idéer, GARDENA ubegrænset, royalty-fri, uigenkaldelig og verdensomspændende licens til at bruge, reproducere, vise, optræde med, modificere, udsende og distribuere sådant materiale eller sådanne oplysninger, og du erklærer dig desuden indforstået i, at det står GARDENA frit for at bruge alle idéer, koncepter, viden eller teknikker, som du måtte sende os, til et hvilket som helst formål. Yderligere oplysninger fremgår af Gardenas regler for håndtering af uopfordrede idéer.

Andre websteder
Af hensyn til brugervenligheden kan webstedet indeholde links til internetsteder, der ejes, udgives og vedligeholdes af tredjepart. GARDENA kan ikke påtage sig at overvåge indholdet på sådanne tredjepartswebsteder, ligesom GARDENA heller ikke hæfter for nøjagtigheden eller pålideligheden af sådanne tredjepartswebsteder.

Udelukkelse af underforståede garantier
Selv om der udvist størst mulige omhu for at sikre nøjagtigheden i oplysningerne på og fortsat tilgængelighed af webstedet, påtager GARDENA sig intet ansvar derfor. Materialet kan indeholde unøjagtigheder eller typografiske fejl. GARDENA står ikke til råd for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af materialet eller læsbarheden af nogen former for råd, synspunkter, udtalelser eller andre oplysninger, der måtte blive vist eller distribueret igennem systemet. Du erklærer dig indforsået i, at afbenyttelse af sådanne synspunkter, råd, udtalelser, bekendtgørelser eller oplysninger udelukkende sker for din egen risiko. Alt indhold stilles til rådighed ”i forfaldende forem” og ”i muligt omfang”. GARDENA fraskriver udtrykkeligt enhver form for påstande eller garantiindeståelser, nåde udtrykkelige og underforståede, hvilket uden at være begrænset hertil omfatter indeståender for salgbarhed eller egenthed til bestemte formål, at der ikke forekommer krænkelser eller med hensyn til driften af dette websted eller indholdet.

GARDENA garanterer ikke eller fremsætter ingen påstande vedrørende dette webstedets sikkerhed. Du er indforstået i, at alle transmitterede oplysninger kan blive opsnappet undervejs. GARDENA ganterer ikke, at webstedet eller de servere, som stille webstedet til rådighed, eller elektronisk kommunikation fra GARDENA er fri for vira eller andre skadelige elementer. Enhver form for sådanne påstande, garantier og betingelser er udelukkede, med mindre gældende lovgivning ikke tillader sådan udelukkelse. Denne udelukkelse af underforståede garantier gælder ligeledes for tredjeparts websteder.

Oplysninger, der offentliggøres på webstedet, kan indeholde henvisninger eller krydsreferencer til GARDENA-produkter, -serviceydelser eller lignende, som ikke er bekendtgjort eller tilgængelige i dit land. Fuldstændigheden af sådanne oplysninger kan ikke garanteres, da disse oplysninger kan ændres uden varsel. Specifikke krav eller tilgængelighed samt sådanne henvisninger er ikke ensbetydende med, at GARDENA har til hensigt at bekendtgøre sådanne produkter, serviceydelser eller lignende. Kontakt den nærmeste forhandler for at få fuldstændige oplysninger om produkter, serviceydelser osv., som måtte være tilgængelige, og som du kan bestille. GARDENA forbeholder sig ret til når som helst og efter eget skøn at ændre, modificere tilføje og/eller tilbagetrække alle produkter, serviceydelser osv. uden forudgående varsel.

Erklæring om jurisdiktion
Dette websted kontrolleres, drives og administreres af GARDENA fra virksomhedens kontor i Danmark. GARDENA fremsætter ingen påstande om, at materialet på dette websted er egnet eller tilgængeligt på andre lokaliteter uden for Danmark. Det er forbudt at besøge webstedet fra områder, hvor webstedets indhold er ulovligt. Hvis du besøger webstedet fra steder uden for Danmark, er du selv ansvarlig for at overholde enhver gældende lokal lovgivning. Denne aftale skal fortolkes i henhold til Københavns Byret lovgivning, uden at lovvalgsreglerne træder i kraft. Distriktsretten i København har enekompetence i første instans i forbindelse med enhver form for uoverensstemmelser, der måtte opstå som følge af denne aftale.

Seneste opdatering 15/05/18.