En person, der holder noget jord med en frøplante

Bæredygtighed og engagement

Bringer mennesker og naturen tættere sammen

Vi mærker alle de konsekvenser, som klimaforandringerne medfører for vores dagligdag, og indser, at vores adfærd påvirker miljøet. Bæredygtighed er i centrum for vores strategi, simpelthen fordi havearbejde handler om naturen. Som det førende havebrand er det vores ansvar at handle bevidst. Sammen med vores forbrugere, kunder og samfundet er vi nødt til at hæve ambitionerne og handle hurtigere som reaktion på den trussel, vores planet står over for. Vi kan kun få succes sammen. Som en del af Husqvarna Group er GARDENA involveret i koncernens bæredygtighedsprogram "Sustainovate", der som en strategisk tilgang er rettet mod innovationer, der bringer mennesker og naturen tættere sammen.

Quote Pär Äström
SDGs

Tilpasning til FN's mål for bæredygtig udvikling

Gennem vores engagement støtter vi en bred vifte af FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG'er), som demonstrerer en 17-punkts plan for at afslutte ekstrem fattigdom, bekæmpe ulighed og uretfærdighed og beskytte planeten frem til 2030. At nå disse verdensmål kræver en betydelig indsats på alle niveauer i samfundet, ikke mindst i erhvervslivet, som spiller en afgørende rolle som forandringsagent. Hos Husqvarna Group ligger vores største bidrag til målene i at reducere de negative påvirkninger af driften, bidrage til positive forandringer i værdikæden og engagere os i samfundet som helhed.

Vores engagement for en bedre fremtid

04_01_Globalcompact

Vores engagement for en bedre fremtid: UN Global Compact

FN's Global Compact er en opfordring til virksomheder om at tilpasse deres aktiviteter og strategier til universelle principper om menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og anti-korruption og til at træffe foranstaltninger, der fremmer samfundsmæssige mål, såsom målene for bæredygtig udvikling.

04_02_Sciencebasedtargets

Vores engagement for en bedre fremtid: Videnskabsbaserede mål

Sectoral Decarbonization Approach (SDA) hjælper virksomheder med at sætte mål i overensstemmelse med klimastabiliteten. Disse mål har til formål at give virksomhederne en klart defineret vej til at reducere udledning af drivhusgasser i overensstemmelse med Parisaftalens mål.

04_03_BusinessA

Vores engagement for en bedre fremtid: Forretningsambition 1,5 °C

Business Ambition 1,5 °C er et initiativ fra FN's Global Compact. Initiativet opfordrer virksomhederne til at gøre deres del for at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 °C, hvilket igen kræver, at de fastsætter videnskabeligt baserede emissionsmål.

04_04_CDP

Carbon Disclosure Project

CDP er en non-profit organisation, der driver et globalt oplysningssystem for investorer, virksomheder, byer, stater og regioner til at styre deres miljøpåvirkninger. Systemet har været i drift i over 20 år.

04_05_CLC

Vores engagement for en bedre fremtid: Climate Leadership Coalition

Climate Leadership Coalition er et non-profit klimavirksomhedsnetværk i Europa. Medlemmerne stræber efter at være blandt lederne inden for deres respektive områder med hensyn til ambitioner om modvirkning af klimaændringer. Det støtter klimaledere ved at dele bedste praksis, politiske tilgange og strategier og ved at deltage i regional og global politikudvikling.

Sustainovate 2025

Sustainovate – vores bæredygtighedsprogram

Dette er Sustainovate  – vores plan om at lede vores industri i overgangen til en ressourceintelligent økonomi. Gennem Sustainovate udfordrer vi os selv og inspirerer andre til at transformere med banebrydende løsninger til trinvis forandringseffektivitet og smartere brug af ressourcer.

Sustainovate indkapsler tre muligheder for forandring; Kulstof, Cirkulær og Mennesker – og tre mål frem til 2025, der driver den måde, vi driver forretning på. De giver os mulighed for at støtte overgangen til et kulstoffattigt energimix, at bane vejen for måder at levere stor værdi til kunderne gennem løsninger inden for cirkulær økonomi og at inspirere og engagere vores kunder og medarbejdere til at skalere vores positive påvirkninger.

06_01_Carbon

Fremme af omstillingen til lav-emissionsløsninger

CO2-reduktion i og uden for vores aktiviteter, hvilket giver vores rimelige andel i at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 °C i overensstemmelse med Parisaftalen – den globale ramme for klimapolitik.

06_02_Circular

Nytænkning og redesign for at opnå en ressourceintelligent kundeoplevelser

Implementere principperne for en cirkulær økonomi i vores organisation ved at genbruge materialer, reducere affald og øge genanvendeligheden for produkter og produktemballage, samtidig med at vi muliggør effektiv brug af vand.

06_03_People

Inspirer til handlinger, der gør en varig forskel

Vores tilgang er forankret i at fremhæve vores kunders og teams passion, engagement og kreativitet. Vi øger vores indflydelse ved at inspirere vores kunder til at vælge det mest bæredygtige og sætte gang i deres fantasi om den forskel, de kan gøre.