Et GARDENA-sprinkleranlæg i en have

Sikkerhed og regulativer

Her finder du sikkerhedsdatablade, standarder, certifikater, bestemmelser og erklæringer for GARDENA-produkter.

Kvalitet – Miljø – Energi

Vores integrerede kvalitets-, miljø- og energistyring er i overensstemmelse med de aktuelt gældende udgaver af standarderne ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 certificeret.

Vedligeholdelse og udvikling udføres af et tværfagligt team med deltagelse af ledelsen. Vores integrerede ledelsessystem optimeres løbende og bekræftes gennem interne revisioner af alle lokationer.

For at opretholde vores certifikater overvåges kravene i standarden årligt i eksterne revisioner af et akkrediteret organ.

Ved udvælgelsen af vores leverandører tages alle aspekter af standarderne i betragtning og evalueres i overensstemmelse hermed i revisioner.

EUs REACH Regulation

REACH ("Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier") er en EU-kemikalielovgivning, der trådte i kraft den 1. juni 2007 med trinvise frister frem til 2018.

Artikel 33. Formidling af oplysninger om stoffer i artikler.

GARDENA giver følgende oplysninger om stoffer, som Det Europæiske Kemikalieagentur har identificeret som kandidater til bilag XIV i REACH (den såkaldte kandidatliste) i en koncentration på over 0,1 vægtprocent i artikler.

Til REACH-erklæringen i henhold til artikel 33 navigate_next
En far og hans to små døtre laver havearbejde sammen

EUs direktiv om miljøvenligt design

Fabrikanterklæring vedrørende forordningen om miljøvenligt design af elmotorer (EU) 2019/1781.

CE-logo

CE-Overensstemmelseserklæring GARDENA

GARDENAs produkter opfylder alle gældende krav og regler. CE-erklæringer kan altid findes i betjeningsvejledningen

GARDENA smart system overholder CE-erklæringen. Dette sikrer, at produkterne opfylder kravene i de direktiver, der gælder for det. Du kan læse mere om det ved at downloade dokumentet "CE-erklæring" for hvert GARDENA smart system produkt her.

Hvis du har brug for yderligere CE-erklæringer, bedes du spørge din lokale kontaktperson.

picture_as_pdf

11500 Have- og vedligeholdelseshandske

CE-erklæring

picture_as_pdf

11501 Have- og vedligeholdelseshandske

CE-erklæring

picture_as_pdf

11502 Have- og vedligeholdelseshandske

CE-erklæring

picture_as_pdf

11510 Plante- og havehandske

CE-erklæring

picture_as_pdf

11512 Plante- og havehandske

CE-erklæring

picture_as_pdf

11513 Plante- og havehandske

CE-erklæring

picture_as_pdf

11520 Værktøjs- og redskabshandske

CE-erklæring

picture_as_pdf

11521 Værktøjs- og redskabshandske

CE-erklæring

picture_as_pdf

11522 Værktøjs- og redskabshandske

CE-erklæring

picture_as_pdf

11530 Buskhandske

CE-erklæring

picture_as_pdf

11540 Skære- og rosehandske

CE-erklæring

picture_as_pdf

201, 202, 203 Plante- og havehandsker

CE-erklæring

picture_as_pdf

213, 214, 215 Værktøjs- og redskabshandsker

CE-erklæring

picture_as_pdf

205, 206, 207, 208 Have- og vedligeholdeseshandsker

CE-erklæring

picture_as_pdf

1285 Vandingsventil 9V Bluetooth®

CE-erklæring

picture_as_pdf

9058 Trykpumpe Bluetooth®

CE-erklæring

picture_as_pdf

9067, 9068 Husvandværk Bluetooth®

CE-erklæring

picture_as_pdf

19031 smart vandingscomputer

CE-erklæring

En ung kvinde, der lytter til musik mellem sine indendørs planter

Akustik og vibrationer

Her finder du en oversigt over vibrationsværdierne i henhold til EU-direktivet "Vibration" (2002/44/EG) for hånd- & arm-vibrationer samt miljøskadelige støjemissioner i henhold til EU-direktivet "Udendørs støj" (2000/14/EG). Værdierne kan findes sammen med produktet.

folder_zip

Sikkerhedsoplysninger

Li-ion-batterier

folder_zip

Testoversigt over lithiumbatterier (UN 38.3.5)

Batteri applikationer

picture_as_pdf

Testoversigt over lithiumbatterier (UN 38.3.5)

Plæneklippere med robotteknologi