Havearbejde drømme

Garanti

Garantibetingelser for GARDENA-producentens garanti

(Sidst opdateret 31/01/2023)

 

Ud over de rettigheder, der er fastsat i disse betingelser, er slutbrugeren berettiget til lovfæstede rettigheder i tilfælde af fejl. Disse rettigheder kan udøves gratis og er ikke begrænset af disse betingelser.

 

 1. GARDENA Manufacturing GmbH (i det følgende benævnt "GARDENA") yder garanti på alle originale GARDENA-produkter (i det følgende benævnt "produkter"). Garantiperioden for hvert produkt vises på det ikon, der er trykt på produktets emballage eller i online-produktbeskrivelsen på www.gardena.com. Garantien er gyldig fra det tidspunkt, hvor det oprindelige køb fra forhandleren fandt sted i overensstemmelse med følgende betingelser: Produkterne er kun blevet anvendt til privat brug, det vil sige, at de ikke er blevet brugt kommercielt eller professionelt, defekten er konstateret inden for garantiperioden, og kravet er ligeledes fremsat inden for denne garantiperiode (i det følgende benævnt "garanti"). Datoen for det oprindelige købsbevis er derfor afgørende for eventuelle krav. Garantien gælder ikke produkter, der er købt brugt.

 

 1. GARDENA garanterer slutkunden, at produktet er fri for materiale- eller produktionsfejl i overensstemmelse med følgende betingelser. Normal slitage af dele og komponenter (såsom V-remme, rotorer, lyspærer, luftfiltre, dele til fastgørelse af klinger, klinger, turbiner, tandremme, tændrør), visuelle ændringer, sliddele og forbrugsvarer (f.eks. batterier) er ikke omfattet af garantien.

 

 1. Denne service under garantien opfyldes ved at levere et fuldt funktionelt erstatningsprodukt eller ved reparation af det defekte produkt, der sendes til os gratis. Vi forbeholder os ret til at vælge mellem disse muligheder. Denne service er underlagt følgende bestemmelser:

 

  1. Produktet er blevet brugt til sin tilsigtede anvendelse i henhold til anbefalingerne i betjeningsvejledningen.
  2. Hverken køber eller en tredjemand må have forsøgt at åbne eller reparere produktet.
  3. Kun originale GARDENA-erstatnings- og sliddele er blevet brugt til drift.
  4. Kopi af det oprindelige købsbevis er blevet indsendt.
  5. Der er indsendt kopier af e-mailen med produktregistreringen og e-mailen med garantibekræftelsen.

 

 1. Denne garanti er begrænset til udskiftning og reparation af produkter i overensstemmelse med ovennævnte betingelser. Udskiftede produkter eller dele bliver vores ejendom. Garantien udgør ikke en tilladelse til at rejse andre krav imod os som producent, f.eks. for skader. I særdeleshed er du ikke berettiget til at modtage et erstatningsprodukt, mens dit produkt repareres. Garantitjenester forlænger eller fornyr ikke produktets garantiperiode.

 

 

 1. Denne garanti gælder i hele verden.

GARDENA frigøres fra sin garantiforpligtelse, hvis opfyldelse af garantien vil resultere i en overtrædelse af nationale eller internationale regler for udenrigshandel eller for embargoer og/eller andre sanktioner.

 

 1. Hvis du fremsætter et krav under garantien, skal du sende følgende med tilstrækkelig forudbetalt porto til serviceadressen i dit bopælsland, som er angivet nedenfor: Det berørte produkt, en kopi af det originale købsbevis, e-mailen med produktregistreringen og e-mailen med garantibekræftelsen samt en beskrivelse af fejlen.

 

 1. Denne garanti er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland, med undtagelse af De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG). Dette valg af jurisdiktion betyder ikke, at du som forbruger er frataget den beskyttelse, du har fået i henhold til de bestemmelser, som i henhold til lovgivningen i det land, hvor du har sædvanligt opholdssted, ikke kan fraviges ved aftale.

 

 

GARDENA Manufacturing GmbH

Hans-Lorenser-Str. 40

89079 Ulm

TYSKLAND

picture_as_pdf

Adresser på tjenester