Leaves-E-019

Ničenie škodcov - zlé časy

Život v záhrade
Už sa to zas nimi všade len hemží! Hovoríme o voškách. Nie sú ale všetky vošky rovnaké. Napríklad záhradné vošky broskyňové, vošky makové a vošky listové sú si asi tak podobné ako pinka, sýkorka bielolíca a vrabec.

Rozličné škody spôsobené voškami listovými

Vošky listové poškodzujú mladé rastliny hlavne vysávaním bunečnej šťavy. Okrem toho však vylučujú jed, ktorý spôsobuje kučeravosť listov. Vznikajú tak z listov úkryty, ktoré môžeme ľahko vidieť na konároch, vďaka ktorým je pre záhradných vtákov a iných predátorov náročnejšie vošky nájsť a často aspoň jeden pár potrebný pre zachovanie druhu prežije.

Ako rastlina kvôli vysávaniu voškami listovými slabne, skrútené končeky vetvičiek deformujú konáre. V ozdobných a ovocných záhradách je to určite nežiaduce, pretože správne formované stromy sú nevyhnutné ako z estetických dôvodov, tak pre úrodu ovocia.

Listové vošky môžu mať tiež ďalšie následky, ak ich sliny prenášajú na rastliny škodlivé víry. To môže spôsobiť ďalekosiahle škody hlavne v ovocných sadoch či v profesionálnych ružových záhradách.

Vošky listové a "vyhodené jedlo"

Záverom ešte uveďme, že medovica tvorená voškami listovými hrá významnú úlohu: pretože sa vošky listové (hlavne v priaznivých podmienkach) veľmi rýchlo množia, potrebujú zo všetkého najviac proteíny.

Berú si ich zo štiav rastlín a cukry obsiahnuté v týchto šťavách vylučujú v podobe medovice. Je to o to viac prekvapujúce, pretože rastliny sú typickým predstaviteľom svetových výrobcov cukrov a mnohí živočíchovia (vrátane nás ľudí) používajú cukry ako potravu, aby z nich vo svojich telách vytvárali proteíny. To je dôvod, prečo jeme rastliny. Vošky listové z nich ale väčšiu časť zahadzujú!

Medovica je potravou pre mravce a tiež muchy. Preto sa mravce chovajú k voškám podobne, ako my ku kravám: mravce „doja“ vošky listové, aby získali medovicu. Aby to mohli robiť, úmyselne umiestňujú vošky na rastliny, roznášajú ich po záhrade, starajú sa o ne a dokonca ich i bránia.

Keby mravce nepožierali medovicu, roztekala by sa po rastlinách napadnutých voškami a tie by potom boli napadnuté čerňou (hubou), ktorá sa medovicou živí.

Preto často objavíte vošky na rastlinách až v neskorších fázach napadnutia, kedy už povlak černe na rastline začína byť zjavný.

Vošky listové sú úžasne plodné

Než si povieme, ako sa vošiek listových zbaviť, pozrime sa zbežne na ich naprosto ohromujúci a úchvatný životný cyklus: vošky listové strávia zimu ako vajíčka. Preto sú tiež v komerčných ovocinárskych podnikoch ničené v tomto štádiu. Z vajíčka sa vyliahne tzv. matriarch a začne sa asexuálne množiť. Vytvorí „panny“ vošky listovej, ktoré väčšinou nemajú krídla. Hoci niektoré krídla majú, a môžu preto rýchlejšie meniť hostiteľskú rastlinu a zaistiť tak rýchlejšie šírenie v divej prírode, na poľnohospodárskej pôde, v lesoch a v záhradách. Tieto panny sa tiež množia asexuálne. Až s blížiacou sa jeseňou vytvoria títo výhradne samičí živočíchovia samčie jedince, opäť asexuálne. Vošky sa pária a vajíčka nakladené poslednou samičou generáciou v roku v dobe, kedy sa sexuálna generácia skutočne mení, umožní voškám znovu sa rozšíriť v ďalšom roku.

Za leto sa narodí až 50 generácií vošiek listových a každá panna porodí až 6 mladých vošiek za deň. Jeden matriarch tak môže vyprodukovať okolo 1027 vošiek listových za rok, a preto je počet narodených vošiek takmer nespočítateľný. Každá voška listová ale žije jen 5 až 6 dní. Keď si uvedomíte, koľko mladých vtákov, mravcov, zlatoočiek, byľomorov, pestríc a lariev lumkov sa živí voškami a dorastie do dospelosti, je jasné, že voška listová musí mať ohromnú rýchlosť reprodukcie, aby ako druh prežila. Je tiež zrejmé, prečo patrí približne 450 druhov vošky listovej, ktoré sa na severnej pologuli vyskytujú, medzi najvýznamnejších škodcov v poľnohospodárstve, lesníctve i záhradníctve.

Čo sa dá s voškami listovými robiť?

Keď sa na vošku listovú pozrieme z biologického hľadiska, je jasné, že je to nevďačná úloha snažiť sa ju v záhrade úplne vyhubiť. Ako náhle zmizne posledná, určite odniekiaľ priletí ďalšia alebo ju prinesú mravce.

Kdekoľvek je to možné, predchádzajte zamoreniu voškami listovými tým, že ich nevpustíte. Ventilačné otvory zimných záhrad a skleníkov môžu byť zakryté jemným pletivom, ktoré zaručí dobrú ventiláciu, ale nepustí dovnútra vošky. Rovnaký princíp použite u zeleninových záhrad a zakryte zeleninu vhodnou tkaninou. Ta nielenže vytvorí mikroklímu, ktorá podporuje rast, ale tiež poskytne účinnú ochranu proti voškám.

Niektoré odrody rastlín pre domáce záhrady, napríklad niektoré šaláty, sú dokonca voči voškám listovým odolné. Môžete sa rozhodnúť úmyselne pestovať také odrody. Patria sem nasledujúce odrody, uvedené podľa typu šalátu (zdroj: Bavorský štátny inštitút pre vinárstvo a záhradníctvo vo Veitshöchheime):

Hlávkový šalát: Casanova, Fiorella, Irina, Jiska, Osaka, Estelle

Ľadový šalát: Barcelona, Bennie, Fortunas

Ľadový šalát mini: Minas

Šalát dubový list Sirmai, Smile

Šalát butterhead: Leny

Lollo biondo: Barman, Lorenzo

Lollo rosso: Solsun

Čakanka: Bentley

V prípade maliníkov, ktoré sú tiež obľúbenou obeťou vošiek listových, môžete zvoliť odrody, ktoré nie sú pre vošky tak atraktívne (i keď nie sú úplne odolné). Napríklad stará odroda Schönemann trpí voškami listovými častejšie než nové odrody Rumiloba a Autumn Bliss.

Ako účinne bojovať proti voškám listovým: okrem preventívnych opatrení môžete s voškami bojovať tiež priamo pomocou rôznych prípravkov. Tu je dôležité vyberať prípravky na základe toho, či chránia užitočný hmyz a aká je nutná čakacia doba (hlavne v prípade rastlín, ktoré chcete jesť). Čakacia doba: doba, ktorú musíte po ošetrení rastliny daným prípravkom počkať, než môžete rastlinu použiť v kuchyni bez rizika pre zdravie. Informácie o tejto dobe nájdete v návode na použitie daného prípravku. U pesticídov z prírodných zložiek (napr. draselné mydlo či prírodné oleje) môžete počítať s krátkou alebo žiadnou čakacou dobou. Takéto pesticídy vyrába napríklad firma Neudorff a patrí sem Neudosan, Spruzit a Raptol. Ďalšie informácie môžete získať u špecializovaných dodávateľov pesticídov.

Dedove záhradnícke triky - nie všetky sa hodia do dnešného sveta!

Skôr, kedy bolo fajčenie ešte bežnejšie, by dedo vzal cigaretový ohorok a dal by ho cez noc do vody. Výsledný výluh by sa nariedil vodou a nastriekal na listy ako ochrana proti voškám listovým. Pretože je ale nikotín veľmi účinný jed ohrozujúci nervový a kardiovaskulárny systém, dedova metóda už nie je nemeckými zákonmi o pesticídoch povolená a keď už bola použitá, tak vždy iba na okrasné rastliny, nikdy na potraviny.

Na dedovej záhrade sa však stále môžeme priučiť, ako podporovať užitočných živočíchov. Patrí sem prilákanie vtákov namontovaním vtačích búdok pre hniezdenie (napríklad pre sýkorky) alebo ponechaním hniezd (napríklad pre rehkov) v pôvodnom stave. Dokonca i vrabce, ktoré dedo na zeleninovej záhrade znášal iba nerád, pretože sa verilo, že poškodzujú nové rastlinky, sú v dobe rozmnožovania skvelými požieračmi vošiek listových.

Podporovať užitočných živočíchov znamená podporovať i užitočný hmyz. Pestrice podporíte pestovaním sedmikrásiek. Tento hmyz sa živí ich peľom a kladie svoje vajíčka blízko vošiek listových. Larvy, ktoré sa z nich vyliahnu, veľmi radi požierajú vošky. Rovnako ako pestrice sú užitočné i slniečka bodkované, zlatotočká, byľomory a lumci.

Chytrá kombinácia

Vďaka chytrej kombinácii primárne preventívnych a v prípade potreby i nápravných opatrení pre boj proti voškám listovým je dnes možné s týmto hmyzom bojovať, i napriek tomu sa stále viac šíri.

Ak ide o tých pár vošiek, ktoré v záhrade bez ohľadu na tieto opatrenia stále zostanú, škodoľúbi ľudia povedia, že sú teraz dva dôvody, prečo okoreniť čerstvý šalát z vašej záhrady trochou nasekaného kôpru: jednak to lepšie chutí, jednak to zamaskuje chuť vošiek, ktoré by sa mohli v šaláte skrývať.