Často kladené otázky

Tu môžete nájsť najčastejšie otázky o Smart systéme GARDENA.Ako funguje smart system od spoločnosti GARDENA?

Jadrom systému je brána, prostredníctvom ktorej jednotlivé inteligentné zariadenia spolu komunikujú v bezdrôtovej sieti. Systém od spoločnosti GARDENA ovládate pomocou aplikácie pre smartfóny GARDENA, ktorá sa k bráne pripája prostredníctvom internetu. Inteligentné zariadenia môžete ovládať kdekoľvek na svete, pokiaľ je aplikácia pre smartfóny GARDENA pripojená k internetu.

Môžem si v prípade systému inteligentného ovládania zavlažovania nastaviť zavlažovanie ovládané snímačom?

Táto funkcia nie je v súčasnosti k dispozícii. „Adaptívne plánovanie“ bude k dispozícii o krátky čas prostredníctvom aktualizácie na začiatku záhradkárskej sezóny v roku 2017.

Existuje inteligentný produkt na 24 V/9 V systémy zavlažovania od spoločnosti GARDENA?

V súčasnosti spoločnosť GARDENA neponúka žiadne inteligentné komponenty, ktoré by umožňovali úplne „inteligentné“ ovládanie existujúceho 9 V/24 V systému zavlažovania značky GARDENA.

Možno riadenie zavlažovania Smart systémom skombinovať s existujúcim systémom zavlažovania, napr. automatickým rozdeľovačom vody, obj. č. 1197?

Inteligentný systém ovládania zavlažovania môže nahradiť existujúci zavlažovací počítač. Okrem toho dokáže ovládať automatický rozdeľovač vody až so 6 zavlažovacími zariadeniami. V prípade použitia inteligentného riadenia zavlažovania pomocou automatického rozdeľovača vody, obj. č. 1197, dodržiavajte prevádzkové pokyny priložené k rozdeľovaču vody, aby bola zaistená správna konfigurácia dĺžok zavlažovania s prestávkami medzi jednotlivými zavlažovacími cyklami.

Možno smart system GARDENA spojiť s existujúcim systémom inteligentnej domácnosti?

Smart system spoločnosti GARDENA je samostatný a samostatne fungujúci systém. Pripojenie k existujúcemu systému inteligentnej domácnosti nie je v súčasnosti možné.

Ktoré zariadenia (smartfóny, tablety) podporujú inteligentný systém od spoločnosti GARDENA?

Vyžadujú sa operačné systémy iOS alebo Android. Minimálna verzia systému iOS je 8.1, v prípade systému Android je to minimálne verzia 4.4.

Bude mi aplikácia pre smartfón posielať oznámenia?

Áno, v prípade dôležitých správ a oznámení sa tieto oznámenia odošlú na váš mobilný telefón.

Ako často sa vykonávajú aktualizácie?

Budeme naďalej neustále spolupracovať na optimalizácii aplikácie pre smartfóny, aby spĺňala požiadavky zákazníkov. Preto presné intervaly aktualizácií nemožno predpokladať.