the right cutting height for your lawn
Realise your gardening dreams

Správna výška kosenia

Nastavenie výšky kosenia závisí od toho, či sa jedná o dekoratívny alebo úžitkový trávnik. Pre trávniky, ktoré sa väčšinou používajú na hranie, slnenie, barbecue alebo iné aktivity, je vhodná výška trávnika od troch do 5 centimetrov. Pri kosení používajte len ostré nože, pretože vďaka nim sa steblá trávy useknú čisto a nie sú rozstrapkané. Tiež by ste mali trávnik kosiť iba vtedy, keď je suchý.

Ak váš trávnik slúži len ako ozdobný, môže sa pokosiť na nižšiu výšku. Všeobecne platí, že kosenie na príliš malú výšku poškodzuje rastliny, preto by mala byť výška kosenia nastavená na minimálne 3 centimetre.
Trávnik by ste mali kosiť pravidelne. Ideálne je časté kosenie s mulčovaním, pretože sa steblá trávy, rozsekané na malé kúsočky, vracajú na trávnik a pôsobia tam ako prírodné hnojivo. Na jar, v normálnej fáze rastu trávnika, odporúčame kosiť trávnik raz týždenne, ak máte možnosť mulčovania, tak ešte častejšie. V suchých obdobiach, kedy tráva rastie pomalšie, je nutné kosenie zredukovať.
 

the right cutting height

Nerastie váš trávnik dobre? Môže to mať niekoľko príčin. Tráva, ktorá je príliš dlhá alebo krátka, spomaľuje zdravý rast. Ak sa bude trávnik pravidelne skracovať len o malý kúsok, budú rastliny trávy tvoriť len veľmi málo nových postranných výhonov. V tomto prípade môže byť trávnik fľakatý a nerovnomerný a vytvárať tak priestor pre rast buriny a machu.