Na tem naslovu poiščite standarde, uredbe in izjave za izdelke GARDENA.

Izjava ES o skladnosti GARDENA

Sistem GARDENA smart je opremljen z izjavo ES o skladnosti. Ta potrjuje, da izdelki izpolnjujejo zahteve ustreznih direktiv. Če želite prebrati več, prenesite dokument "Izjava ES o skladnosti" za vsak posamezen izdelek GARDENA smart system pod točko "Prenosi".

Za dodatne izjave ES se obrnite na najbližjo kontaktno osebo.

CE

Zvok in vibracije

V nadaljevanju je naveden pregled vrednosti hrupa in vibracij za vse izdelke GARDENA.

Evropska uredba REACH

REACH ("Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij") je regulativni okvir Evropske unije za kemikalije, ki je stopil v veljavo s 1. junijem 2007 s prehodnim obdobjem do leta 2018.

33. člen Posredovanje informacij o snoveh v izdelkih.

GARDENA posreduje vse podatke o snoveh, ki jih je Evropska agencija za kemikalije vključila med kandidate za Prilogo XIV uredbe REACH (t.i. seznam kandidatnih snovi), s koncentracijo nad 0,1 % (masa na maso) v izdelkih.    

Reach

Varnostni listi

Na tem naslovu so na voljo vsi varnostni listi za izdelke GARDENA.

Na varnostne liste

Vsebina podatkovnega lista

K vsebinam podatkovnih listov

S tega naslova lahko prenesete datoteke

Zvok in vibracije
No Image Available
Vibracije
Uredba EU REACH
No Image Available
Izjava o 33. členu uredbe REACH
Izjava ES
No Image Available
Sistem smart – Prehod
Izjava ES
No Image Available
Sistem smart – Upravljanje z vodo
Izjava ES
No Image Available
Sistem smart – Senzor
CE declaration
No Image Available
smart system - Pressure pump
CE declaration
No Image Available
smart system - Power
CE declaration
No Image Available
smart system - Irrigation control
CE declaration
No Image Available
Bluetooth - Water Control
CE declaration
No Image Available
Bluetooth - Irrigation Valve 9V
CE declaration
No Image Available
Bluetooth - Control Unit 9V