GARDENA

Splošni pogoji poslovanja

Pogoji uporabe za ustvarjanje in uporabo uporabniškega računa za registracijo izdelka

(Zadnja posodobitev: 01. 2. 2024)

 

1. Splošno

Ta določila in pogoji uporabe, ki jih določa GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Straße 40, 89079 Ulm, Nemčija (v nadaljevanju »GARDENA«, »mi«, »nas« ali »naš«), veljajo v njihovi različici, veljavni v času sklenitve pogodbe o ustvarjanju in uporabi osebnega uporabniškega računa za www.gardena.com/si in za registracijo izdelka (v nadaljevanju »splošni pogoji«).

GARDENA je hčerinsko podjetje družbe Husqvarna AB (izd.). Namen uporabniškega računa in storitev, ki jih ponuja je omogočiti uporabo funkcij uporabniškega računa in zlasti registracijo izdelkov ter pridobitev pregleda nad registriranimi izdelki, kot je podrobno opisano v točki 2.

Pogoji in določila uporabnikov, ki odstopajo od teh splošnih pogojev ali jih dopolnjujejo, ne veljajo.

 

2. Osnovne zahteve, ustvarjanje uporabniškega računa

Ustvarjanje in uporaba uporabniškega računa sta brezplačna. Uporabniškega računa vam ni treba ustvariti, vendar ga boste morali ustvariti, če želite registrirati izdelek in uporabljati funkcije uporabniškega računa, zlasti vsebino in storitve, opisane spodaj.

Če želite ustvariti uporabniški račun, morate biti stari najmanj 18 let.

Z uporabniškim računom imate možnost uporabljati zlasti naslednje funkcije:

  a) Nastavitve profila (podatki o računu, nastavitve gesla, izbris računa)

  b) Registracija izdelkov

  c) Registrirani izdelki (pregled izdelkov ter garancijski rok za registrirane izdelke v uporabniškem računu)

Pri ustvarjanju uporabniškega računa se strinjate, da bo ustvarjen osebni račun. Ta uporabniški račun bo upravljala Husqvarna AB (izd.). Ko ustvarite uporabniški račun, morate izbrati uporabniško ime (e-poštni naslov) in geslo. Vaše uporabniško ime in geslo ne smeta biti žaljiva, rasno ali etnično žaljiva, spolno eksplicitna ali obrekljiva, kršiti pravic intelektualne lastnine ali osebnih pravic do zasebnosti.

Pri ustvarjanju uporabniškega računa boste morali navesti svoj e-poštni naslov, ime in priimek, državo izvora in geslo. Pri ustvarjanju uporabniškega računa se zavezujete, da ne boste vnesli ničesar drugega kot podatke, ki so resnični (tj. in posodobljeni). Ko oddate svoje podatke o registraciji, boste po e-pošti prejeli potrditev s potrditveno povezavo. Če želite dokončati registracijo, morate klikniti na to potrditveno povezavo. Po registraciji boste prejeli svoj uporabniški račun z lastnimi podatki za prijavo. Nato boste upravičeni do uporabe svojega uporabniškega računa v okviru teh splošnih pogojev.

Vaš račun je oseben in svojega računa ne smete prenesti tretjim osebam ali tretjim osebam dovoliti uporabe vašega uporabniškega računa. Vaša odgovornost je, da zaščitite svoje podatke za prijavo pred dostopom nepooblaščenih oseb. Geslo je treba iz varnostnih razlogov redno spreminjati. Če imate razlog za domnevo, da so tretje osebe pridobile dostop do vašega uporabniškega računa, nas morate o tem takoj obvestiti. Imamo pravico, vendar ne obveznost, da blokiramo dostop do vašega uporabniškega računa, če utemeljeno domnevamo, da so tretje osebe pridobile nepooblaščen dostop do vašega uporabniškega računa.

Če se v svoj uporabniški račun niste prijavili več mesecev zapored, si pridržujemo pravico, da vam pošljemo e-obvestilo, da se boste morali, če želite obdržati svoj uporabniški račun, prijaviti v svoj račun v določenem časovnem obdobju od prejema e-obvestila. Če se v tem določenem obdobju ne prijavite v svoj uporabniški račun, bomo deaktivirali ali odstranili vaš uporabniški račun in vas o tem obvestili po e-pošti in o posledični prekinitvi uporabniškega razmerja, na katerem temeljijo ti splošni pogoji.

 

3. Obdelava osebnih podatkov

Ko ustvarite svoj uporabniški račun boste pozvani, da navedete določene podatke o sebi. Pred uporabo uporabniškega računa preberite naše obvestilo o zasebnosti. Naše obvestilo o zasebnosti najdete tukaj: https://privacyportal.husqvarnagroup.com/int/privacy-notice/.

 

4. Dovoljenje

Če sprejmete in upoštevate te splošne pogoje, vam GARDENA podeljuje neizključno, neprenosljivo, neprenosljivo in preklicljivo licenco (v nadaljevanju »licenca«) za uporabo uporabniškega računa in povezanih storitev. Licenca se podeli za zasebno uporabo in ne za komercialno uporabo. GARDENA vam ali kateri koli drugi osebi ne daje dovoljenja za kopiranje ali spreminjanje katere koli storitve, ki vam je na voljo prek uporabniškega računa. Vi ali tretja oseba ne smete razviti, dopolniti, povratno prevajati ali izvajati obratnega inženirstva storitev brez našega soglasja (obratni inženiring). Elektronski napadi na storitve so prepovedani. To vključuje prenos virusov ali vohunske programske opreme. Vsak poskus tega predstavlja kršitev pravic družbe GARDENA. Če kršite te omejitve ali katere koli druge omejitve, navedene v tem razdelku 4, ima družba GARDENA pravico, da brez predhodnega obvestila prekine uporabniško razmerje (vključno z licenco), na katerem temeljijo ti splošni pogoji. Lahko ste tudi kazensko preganjani ali odgovorni za škodo.

Ta licenca se podeli za nedoločen čas in se samodejno konča po prekinitvi uporabniškega razmerja, na katerem temeljijo ti splošni pogoji, npr. v skladu z oddelkom 8 spodaj. § 69e UrhG (nemški zakon o avtorskih pravicah) ostane nespremenjen.

 

5. Vaša uporaba in storitev uporabniškega računa; pravice tretjih oseb

Uporabniški račun ter storitve in vsebina, ki vam jih nudimo, lahko uporabljate samo v okviru teh splošnih pogojev. Strinjate se in jamčite, da storitev in njihove vsebine ne boste uporabljali na način, ki:

  a) je napačna, zavajajoča, neresnična ali netočna,

  b) promovira ali spodbuja nezakonite dejavnosti,

  c) je rasno ali etnično žaljivo in/ali predstavlja spodbujanje manjšine (npr. nacionalne ali etnične skupine),

  d) predstavlja obrekovanje ali je kako drugače spolno eksplicitno,

  e) napade na spolno usmerjenost ali vero ali je kako drugače diskriminatoren,

  f) žali ali preganja posameznika,

  g) je na kakršen koli način škodljiv, žaljiv, žaljiv ali nezakonit ali krši pravice tretjih oseb (kot so, vendar ne omejeno na, avtorske pravice in pravice blagovnih znamk), ali

  h) kako drugače nasprotuje namenu storitev ali teh splošnih pogojev.

Kot uporabnik ste sami neposredno odgovorni tretjim osebam za kršitve pravic teh tretjih oseb, za katere ste odgovorni. V primeru upravičenih zahtevkov tretjih oseb proti GARDENI, ki so posledica takšne kršitve, ste dolžni povrniti škodo družbi GARDENA v obsegu izgube, za katero ste odgovorni, razen če lahko dokažete, da niste odgovorni za kršitev, ki je povzročila izgubo.

 

6. Omrežnine in dostop

Odgovorni ste za zagotovitev dostopa do omrežja, ki je potreben za uporabo vsebin in storitev, dostopnih prek uporabniškega računa. Tretji ponudniki storitev, ki jih uporabljate za dostop do omrežja bodo zaračunali dodatne stroške, npr. za prenos podatkov. Teh stroškov ne krijemo. Odgovorni ste tudi za pridobivanje in vzdrževanje najnovejše strojne ali programske opreme, potrebne za dostop do naših storitev in njihovo uporabo.

 

7. Razpoložljivost uporabniškega računa

GARDENA si prizadeva zagotoviti, da se uporabniški račun lahko uporablja s čim manj prekinitvami. Iz tehničnih razlogov lahko svoj uporabniški račun uporabljate le omejeno ali pa sploh ne, tako časovno kot vsebinsko. Na dostop do uporabniškega računa lahko vplivajo ali ga prekinejo tudi vzdrževalna dela, posodobitve ali druge napake (zlasti tehnične težave, napake strojne opreme ali napake programske opreme).

Poleg tega si pridržujemo pravico, da kadar koli brez predhodnega obvestila spremenimo, prekinemo ali začasno onemogočimo zagotavljanje uporabniškega računa, v kolikor smo to dolžni storiti z zakonom ali odločbo organa ali če je to potrebno za preprečitev grožnje varnosti IT in podatkov, ki je pomembna za uporabniški račun.

 

8. Odgovornost družbe GARDENA

Če GARDENA ponuja brezplačne storitve v skladu s temi splošnimi pogoji, je GARDENA odgovorna samo za namerno kršitev in hudo malomarnost. Člena 523 in 524 nemškega civilnega zakonika (BGB) se ustrezno uporabljata za stvarne in lastninske napake.

Velja tudi naslednje:

GARDENA odgovarja za namerno kršitev in hudo malomarnost v skladu z določbami nemškega zakona o odgovornosti za izdelke (Produkthaftungsgesetz) za krivdno (ali preprosto malomarno) izgubo življenja, telesno poškodbo ali okvaro zdravja, za goljufivo prikrivanje napake ali prevzem garancije v skladu z zakonskimi predpisi in v obsegu, v katerem je področje uporabe člena 70 TKG (nemški zakon o telekomunikacijah) (odgovornost ponudnika telekomunikacijskih storitev, dostopnih javnosti) začne veljati.

Odgovornost družbe GARDENA je omejena na tipično, predvidljivo škodo zgolj zaradi malomarne kršitve bistvene pogodbene obveznosti. Bistvene pogodbene obveznosti so tiste obveznosti, katerih izpolnitev je bistvena za pravilno izvedbo pogodbe, na spoštovanje katerih se lahko pogodbeni partner redno sklicuje in katerih kršitev ogroža doseganje namena pogodbe.

V vseh drugih primerih je odgovornost družbe GARDENA izključena. Če je odgovornost družbe GARDENA izključena ali omejena, to velja tudi za osebno odgovornost njenega osebja, delavcev, zaposlenih, predstavnikov in posrednikov.

 

9. Prenehanje uporabniškega razmerja

GARDENA lahko kadar koli izbriše vaš uporabniški račun in preneha uporabljati vsebino in storitve, ki so na voljo prek njega. Prosimo uporabite funkcijo brisanja, ki je v ta namen na voljo v uporabniškem računu. Po izbrisu uporabniškega računa preneha razmerje med vami in družbo GARDENA, na katerem temeljijo ti splošni pogoji.

GARDENA lahko prekine uporabniško razmerje na katerem temeljijo ti splošni pogoji z odpovednim rokom štirih (4) tednov. Družba GARDENA si pridržuje pravico, da v skladu z zakonskimi določbami brez predhodnega obvestila prekine pogodbo, ki je predmet teh splošnih pogojev, iz utemeljenega razloga in tako ukine vaš uporabniški račun ter dostop do vsebin in storitev, ki so na voljo prek njih, če resno kršite te splošne pogoje ali če nastopijo druge izredne okoliščine, ki upoštevanje vseh okoliščin posameznega primera in tehtanje interesov obeh strank povzroči, da je nadaljevanje pogodbenega razmerja za družbo GARDENA nerazumno. Obvestila o odpovedi, ki jih izda GARDENA morajo biti pisna, da se lahko štejejo za veljavna.

GARDENA ima tudi pravico, da začasno prekine dostop do vašega uporabniškega računa s takojšnjim učinkom, če obstaja razlog za domnevo, da kršite katerokoli materialno določilo teh splošnih pogojev.

Izbris uporabniškega računa in posledična prekinitev uporabniškega razmerja, na katerem temeljijo ti splošni pogoji, ne vplivata na garancijsko obdobje za registrirane izdelke.

 

10. Spremembe vsebine in storitev, dostopnih prek uporabniškega računa

GARDENA nenehno uvaja inovacije, da bi svojim uporabnikom omogočila najboljšo možno izkušnjo. Poleg tega se lahko občasno spremenita vrsta in obseg storitev, ki jih družba GARDENA ponuja posebej in ki jih je mogoče upravljati ali si jih ogledati z uporabniškim računom. GARDENA si zato pridržuje pravico do posodobitve ali spremembe vsebine in storitev, dostopnih prek uporabniškega računa pod pogojem, da je takšna posodobitev ali sprememba (i) potrebna, da GARDENA izpolni obvezne zakonske zahteve ali izpolni zavezujočo odredbo sodišča ali pristojnega organa; (ii) je potrebna za prikaz sprememb posebej ponujenih storitev; (iii) pomeni zgolj prilagoditev zadevnim dokazanim ali sedanjim tehnološkim standardom; ali (iv) ne presega tistega, kar je običajno v trgovini, in je razumno za vas v primerljivih primerih, tj. ne razočara vaših upravičenih pričakovanj glede nadaljnje uporabe razpoložljivih materialnih vsebin ali storitev. Primeri sprememb vrste ali funkcij lahko vključujejo popravke napak, varnostne popravke in izboljšano funkcionalnost.

 

11. Spremembe splošnih pogojev

GARDENA si pridržuje pravico, da vam predlaga spremembe teh splošnih pogojev. GARDENA vam bo ponudila spremembe splošnih pogojev v razumnem pisnem roku med postopkom prijave za uporabniški račun. Ob upoštevanju določbe v naslednjem stavku se morate aktivno strinjati z našo predlagano spremembo. V primeru (i) manjših sprememb splošnih pogojev, ki ne vplivajo na bistvene določbe, in (ii) sprememb, ki so potrebne zaradi spremembe zakona, pravnomočne sodbe sodišča ali zavezujoče odredbe pristojnega organa se šteje, da je vaše soglasje dano, če GARDENA ni pisno obveščena o vaši zavrnitvi sprememb pred predlaganim datumom začetka njihove veljavnosti. Če se ne strinjate z manjšimi spremembami, ki smo jih predlagali lahko obvestite družbo GARDENA, da zavračate spremembe do predlaganega datuma začetka njihove veljavnosti. V primeru zavrnitve ali pomanjkanja soglasja v primeru bistvenih sprememb ali zavrnitve v primeru manjših sprememb bo razmerje uporabe na katerem temeljijo ti splošni pogoji, še naprej veljalo za obstoječe splošne pogoje. GARDENA vas bo obvestila o zahtevi po privolitvi ali vaši pravici do zavrnitve ter o pomenu odsotnosti soglasja ali izteka roka za zavrnitev.

 

12. Upoštevajoče se pravo

Za te splošne pogoje velja pravo Zvezne republike Nemčije, razen mednarodnega zasebnega prava in Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga z dne 11 . aprila 1980 (CISG). Ta izbira pristojnosti ne pomeni, da ste kot potrošnik prikrajšani za varstvo, ki vam ga zagotavljajo tiste določbe od katerih po pravu države v kateri imate stalno prebivališče, ni dovoljeno odstopanje z dogovorom.

 

13. Klavzula o ločljivosti

Če posamezne določbe teh splošnih pogojev v celoti ali delno postanejo nične ali neveljavne, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb. Zakonsko pravo (člen 306(2) nemškega civilnega zakonika (BGB)) nadomesti vse določbe, ki niso vključene ali so neveljavne. V vseh drugih pogledih pogodbeni stranki nadomestita nično ali neveljavno določbo z veljavno določbo, ki je čim bližje gospodarskemu namenu nične ali neveljavne določbe, razen če ima prednost dodatna razlaga pogodbe ali je mogoča.

 

14. Reševanje potrošniških sporov

Obveščamo vas, da ne sodelujemo in nismo dolžni sodelovati v postopkih reševanja sporov s strani skrbnika potrošniške arbitraže.

 

15. Kontaktni podatki

Če imate kakršna koli vprašanja o vsebini ali storitvah, ki so na voljo prek vašega računa stranke, se obrnite na: svetovanje.gardena.si@husqvarnagroup.com

Datum zadnje osvežitve: 01.07.2023