Oseba drži črno zemljo iz katere raste mlada rastlina v dlaneh

Zavzetost za trajnostni razvoj

Zbliževanje ljudi in narave

Vsi čutimo posledice, ki jih podnebne spremembe prinašajo v naš vsakdan in se zavedamo, da naše ravnanje vpliva na okolje. Trajnost je v središču naše strategije saj se ukvarjamo z vrtnarstvom in vsem povezanim z naravo. Kot vodilna vrtnarska znamka je naša odgovornost, da delujemo zavestno. Skupaj z našimi potrošniki, strankami in družbo moramo dvigniti ambicije in ukrepati hitreje kot odziv na grožnjo, s katerimi se sooča naš planet. Le skupaj smo lahko uspešni. Kot podjetje v skupini Husqvarna je GARDENA vključena v vseevropski trajnostni program "Sustainovate", ki je kot strateški pristop namenjen inovacijam za zbliževanje ljudi in narave.

Quote Pär Äström
SDGs

Skladnost s cilji Trajnostnega razvoja Združenih narodov

Podpiramo širok spekter ciljev Trajnostnega razvoja Združenih narodov za zmanjšanje skrajne revščine, boj proti neenakosti in krivici, ter zaščito planeta do leta 2030. Za doseganje teh globalnih ciljev so potrebna znatna prizadevanja na vseh ravneh družbe in tudi v gospodarstvu, ki ima ključno vlogo kot agent za spremembe. V skupini Husqvarna so naši največji prispevki k ciljem zmanjšanje negativnih vplivov operacij, prispevanje k pozitivnim spremembam v vrednostni verigi in vključevanje v družbo.

Naša prizadevanja za boljšo prihodnost

04_01_Globalcompact

UN Global Compact

UN Global Compact je poziv podjetjem, naj uskladijo svoje delovanje in strategije z univerzalnimi načeli o človekovih pravicah, delu, okolju in protikorupcijski dejavnosti ter sprejmejo ukrepe, ki bodo spodbujali družbene cilje, kot so cilji trajnostnega razvoja.

04_02_Sciencebasedtargets

Cilji, ki temeljijo na znanosti

Pobuda za cilje, ki temeljijo na znanosti, pomaga podjetjem določiti cilje v skladu s podnebnimi spremembami. Cilji so podjetjem zagotoviti jasno opredeljeno pot za zmanjšanje emisij v skladu s cilji Pariškega sporazuma.

04_03_BusinessA

Poslovna ambicija 1,5 °C

Poslovna ambicija 1,5 °C je pobuda ZN Global Compact. Pobuda poziva podjetja naj storijo svojo vlogo pri omejitvi globalnega dviga temperature na 1,5 °C, zaradi česar morajo določiti cilje emisij, ki temeljijo na znanosti.

04_04_CDP

Projekt razkritja ogljičnega odtisa

CDP je neprofitna organizacija, ki vodi svetovni sistem razkritja za vlagatelje, podjetja, mesta, države in regije za obvladovanje njihovih vplivov na okolje. Sistem deluje že več kot 20 let.

04_05_CLC

Climate Leadership Coalition

Climate Leadership Coalition je neprofitna podnebna poslovna mreža v Evropi. Člani si prizadevajo biti med vodilnimi na svojih področjih v smislu ambicij za ublažitev podnebnih sprememb. Podpira podnebne voditelje z izmenjavo najboljših praks, političnih pristopov in strategij ter s sodelovanjem v regionalnem in globalnem razvoju politik.

Sustainovate 2025

Sustainovate. Naš trajnostni program.

Sustainovate je naš načrt, da vodimo v prehodu na gospodarstvo, ki uporablja vire premišljeno. S pomočjo trajnostne strategije izzivamo sebe in navdihujemo druge, da se preoblikujejo. Pionirske rešitve za učinkovitost korakov v proizvodnji in pametnejšo uporabo virov. Trajnost zajema tri priložnosti za spremembe – ogljik, krog in ljudi – in tri cilje do leta 2025, ki spodbujajo poslovanje.

Prinašajo nam priložnosti za podporo pri prehodu na mešanico nizkoogljične energije, na pionirske načine za zagotavljanje velike vrednosti strankam s krožnimi rešitvami gospodarstva ter za navdih in sodelovanje naših strank in zaposlenih za povečevanje naših pozitivnih vplivov.

Sustainovate >

06_01_Carbon

Spodbujanje rešitev z nizkim ogljičnim odtisom

Zmanjšanje ogljikovega dioksida v našem poslovanju in širše, zagotavlja naš pravičen delež pri omejevanju dviga globalne temperature na 1,5 °C v skladu s Pariškim sporazumom – globalnim okvirom podnebne politike.

06_02_Circular

Premišljevanje in preoblikovanje uporabniške izkušnje, ki skrbno ravna z viri

Uresničevanje načel krožnega gospodarstva v naši organizaciji s ponovno uporabo materialov, zmanjševanjem odpadkov in povečanjem možnosti recikliranja izdelkov in embalaže izdelkov ob hkratnem omogočanju učinkovite rabe vode.

06_03_People

Navdihnite dejanja, ki prinašajo trajne spremembe

Naš pristop temelji na izpostavljanju strasti, zagnanosti in ustvarjalnosti naših strank in ekip. Svoj vpliv povečujemo tako, da navdihujemo naše stranke, da se odločijo za trajnostno izbiro. Spodbujamo razmislek o razliki, ki jo lahko naredijo v svetu.