sistem za zalivanje GARDENA na vrtu

Varnost in predpisi

Preverite varnostne liste, standarde, certifikate, uredbe in izjave za izdelke GARDENA.

Kakovost – okolje – energija

Integrirano upravljanje kakovosti, okolja in energije je v skladu s trenutno veljavnimi izdajami standardov ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 s certifikatom.

Vzdrževanje in razvoj izvaja interdisciplinarna ekipa s sodelovanjem vodstva. Naš integriran sistem vodenja nenehno optimiziramo in potrjujemo z notranjimi revizijami vseh lokacij.

Za ohranjanje naših certifikatov akreditirani organ letno spremlja zahteve standarda pri zunanjih revizijah.

Pri izbiri naših dobaviteljev se upoštevajo vsi vidiki standardov in se pri revizijah ustrezno ovrednotijo.

Uredba Evropske unije REACH

REACH ("Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij") je regulativni okvir Evropske unije za kemikalije, ki je stopil v veljavo s 1. junijem 2007 s prehodnim obdobjem do leta 2018.

33. člen Posredovanje informacij o snoveh v izdelkih.

GARDENA posreduje vse podatke o snoveh, ki jih je Evropska agencija za kemikalije vključila med kandidate za Prilogo XIV uredbe REACH (t.i. seznam kandidatnih snovi), s koncentracijo nad 0,1 % (masa na maso) v izdelkih.

Uredba REACH navigate_next
Oče in hčerki skupaj vrtnarijo na terasi v mestu in sadijo rastline v visoko gredo

Direktiva EU o okoljsko primerni zasnovi

Izjava proizvajalca v zvezi z uredbo o okoljsko primerni zasnovi (EcoDesign) (EU) 2019/1781.

Logotip CE

Izjava ES o skladnosti GARDENA

Izdelki družbe Gardena izpolnjujejo vse veljavne zahteve in predpise. Oznako CE lahko vedno najdete v navodilih za uporabo.

Sistem GARDENA smart je opremljen z izjavo ES o skladnosti. Ta potrjuje, da izdelki izpolnjujejo zahteve ustreznih direktiv. Če želite prebrati več, prenesite dokument "Izjava ES o skladnosti" za vsak posamezen izdelek GARDENA smart system pod točko "Prenosi".

Za dodatne izjave ES se obrnite na najbližjo kontaktno osebo.

picture_as_pdf

11500 Vrtne rokavice

ES izjava

picture_as_pdf

11501 Vrtne rokavice

ES izjava

picture_as_pdf

11502 Vrtne rokavice

ES izjava

picture_as_pdf

11510 Rokavice za sajenje in obdelavo tal

ES izjava

picture_as_pdf

11512 Rokavice za sajenje in obdelavo tal

ES izjava

picture_as_pdf

11513 Rokavice za sajenje in obdelavo tal

ES izjava

picture_as_pdf

11520 Zaščitne rokavice

ES izjava

picture_as_pdf

11521 Zaščitne rokavice

ES izjava

picture_as_pdf

11522 Zaščitne rokavice

ES izjava

picture_as_pdf

11530 Rokavice za nego grmičevja

ES izjava

picture_as_pdf

11540 Rokavice za vrtnice

ES izjava

picture_as_pdf

201, 202, 203 Vrtne rokavice

ES izjava

picture_as_pdf

213, 214, 215 Univerzalne rokavice

ES izjava

picture_as_pdf

205, 206, 207, 208 Rokavice za sajenje in obdelavo tal

ES izjava

picture_as_pdf

Bluetooth – krmilna enota 9V

ES izjava

picture_as_pdf

9058, 9059 Bluetooth – Vrtna črpalka

ES izjava

picture_as_pdf

9067, 9068 Bluetooth – Hišna črpalka

ES izjava

picture_as_pdf

smart Zalivalni računalnik

ES izjava

picture_as_pdf

PowerRoll 18640; 18642; 18645; 18647

ES izjava

Mlada ženska posluša glasbo med sobnimi rastlinami

Zvok in vibracije

Preverite povzetek vrednosti vibracij v skladu z direktivo EU "Vibracije" (2002/44/EG) za vibracije dlani in rok ter emisije okolju škodljivega hrupa v skladu z direktivo EU "Zunanji hrup" (2000/14/EG). Vrednosti lahko najdete pri izdelku.

folder_zip

Varnostne informacije

Li-Ion baterije

folder_zip

Povzetek preskusa Li-Ion baterij (UN 38.3.5)

Uporaba baterije

picture_as_pdf

Povzetek preskusa Li-Ion baterij (UN 38.3.5)

Robotske kosilnice