vrtnarske sanje in ženska sedi na vrtu ter opazuje rastline in clickup posodo za cvetje

Garancija

Garancijski pogoji za garancijo proizvajalca GARDENA

(Zadnja posodobitev 31. 01. 2023)

 

Poleg pravic, določenih v teh pogojih, ima končna stranka pravico do zakonskih pravic v primeru okvar. Te pravice se lahko uveljavljajo brezplačno in jih ti pogoji ne omejujejo.

 

 1. GARDENA Manufacturing GmbH (v nadaljevanju "GARDENA") podeljuje potrošnikom za vse nove originalne izdelke GARDENA (v nadaljevanju "izdelki") dvoletno garancijo od trenutka prvotnega nakupa pri prodajalcu (oz. od trenutka dobave blaga, kjer tako predpisuje zakon) v skladu z naslednjimi pogoji, in sicer, če so potrošniki izdelke uporabljali izključno za zasebno uporabo, tj. niso bili uporabljeni za namene poklicne ali pridobitne dejavnosti, in če je dokazano, da je do okvare prišlo v garancijskem roku, ter če je tudi zahtevek vložen v garancijskem roku (v nadaljevanju "garancija"). Garancijski rok za vsak izdelek je prikazan na ikoni, natisnjeni na embalaži izdelka, ali v spletnem opisu izdelka na www.gardena.com. Datum na originalnem dokazilu o nakupu (računu) oz. dobavnici, kadar je blago izročeno kasneje kot je datum izdaje računa in teče v skladu z zakonom garancijski rok od tega datuma (v nadaljevanju "datum začetka garancijskega roka") je zato ključnega pomena za vse zahtevke. Garancija ne velja za rabljene izdelke.

  Kjer tako predpisuje zakon, pripadajo pravice iz naslova garancije tudi osebam, ki izdelke uporabljajo za namene svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti. V takem primeru daje GARDENA enoletno garancijo od trenutka prvotnega nakupa pri prodajalcu (oz. od trenutka dobave blaga, kjer tako predpisuje zakon), če je dokazano, da je do okvare prišlo v garancijskem roku, ter če je tudi zahtevek vložen v garancijskem roku.

  GARDENA ponuja potrošnikom (ne pa tudi osebam, ki izdelke uporabljajo za namene svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti) možnost pridobitve tržne garancije trajnosti.

  Tržna garancija trajnosti je na voljo za izdelke, za katere je navedena na ustrezni prodajni embalaži, v navodilih za uporabo ali na spletnem mestu GARDENA. Potrošnik pridobi tržno garancijo trajnosti za izdelek tako, da ga registrira na spletnem mestu GARDENA, kjer je podrobneje opisan postopek registracije, prav tako je tam dostopen tudi garancijski list, katerega naj potrošnik natisne oz. shrani v elektronski obliki. Tržna garancija trajnosti ne velja za rabljene izdelke.

 

 1. GARDENA končnemu uporabniku jamči, da izdelek nima napak v materialu ali napak v izdelavi z naslednjo omejitvijo. Običajna obraba delov in sestavnih delov (kot so klinasti jermeni, rotorji, žarnice, zračni filtri, pritrdilni deli rezil, rezila, turbine, zobati jermeni, svečke), vizualne spremembe in potrošni material (npr. baterije) so izključeni iz garancije in tržne garancije trajnosti.

 

 1. V primeru napake na izdelku, ki nastane v garancijskem roku, GARDENA zagotavlja servisne storitve, ki se zagotavljajo z brezplačno izročitvijo polno funkcionalnega novega nadomestnega izdelka ali z brezplačnim popravilom pokvarjenega izdelka, ki nam ga pošljete oz. dostavite na servis ali prodajno mesto, kjer ste izdelek kupili; pridržujemo si pravico do izbire med obema opcijama, ob upoštevanju zakonsko predpisanih rokov za popravilo. Za servisno storitev na podlagi garancije iz točke 1. ali 2. zgoraj morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

 

  1. Izdelek se je uporabljal v skladu z namenom uporabe in v skladu s priporočili v navodilih za uporabo.
  2. Kupec ali druga oseba nista poskušala odpreti ali popraviti izdelka.
  3. Za oz. v izdelku so bili uporabljeni samo originalni nadomestni deli in potrošni material GARDENA.
  4. Kopija originalnega dokazila o nakupu izdelka je bila poslana oz. predložena.

 

 1. Garancija je omejena na zamenjavo ali popravilo v skladu z zgoraj navedenimi pogoji. Zamenjani izdelki ali deli postanejo naša last. Garancija ne predstavlja pravice do vložitve drugih zahtevkov proti nam kot proizvajalcu, na primer za nastalo škodo, in še zlasti med popravilom izdelka kupec ni upravičen do prejema nadomestnega izdelka, razen če ni z zakonom drugače določeno in se kupec tej pravici ne more odpovedati. Garancijske servisne storitve ne podaljšajo ali obnovijo garancijskega roka za izdelek, razen če ni z zakonom drugače določeno in se kupec tej pravici ne more odpovedati.

 

 

 1. Ta garancija velja po vsem svetu.

GARDENA je v primeru, da bi izpolnjevanje obveznosti iz naslova garancije povzročilo kršitev nacionalnih ali mednarodnih predpisov o zunanji trgovini ali embargu in/ali drugih sankcijah, odvezana garancijskih obveznosti.

 

 1. Če uveljavljate zahtevek v okviru garancije iz točke 1. ali 2. zgoraj, pošljite oz. dostavite okvarjeni izdelek, kopijo originalnega dokazila o nakupu in opis napake prodajnemu mestu, kjer ste izdelek kupili ali pooblaščenemu servisu:

  TRGOVINA LOPA d.o.o., Kosarjeva ulica 4, 2000 Maribor, 02/ 234 25 82, 051 640 660, trgovina@lopa.si.

  ŽAK d.o.o., Brodišče 22, 1236 Trzin, gardena@zak-ljubljana.si;

  Aktualne podatke o pooblaščenih servisih preverite na spletnem mestu GARDENA.

 

 1. Garancijo ureja zakonodaja Zvezne republike Nemčije, z izjemo Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG). Ta izbira veljavnega prava ne pomeni, da ste kot potrošnik (oz. drug upravičenec do pravic iz naslova garancije, kjer tako predpisuje zakon) prikrajšani za varstvo, ki vam ga zagotavljajo določbe, od katerih po pravu države, v kateri prebivate (oz. ste registrirani), ni mogoče odstopati s sporazumom.

 

 

GARDENA Manufacturing GmbH

Hans-Lorenser-Str. 40

89079 Ulm

NEMČIJA

picture_as_pdf

Naslovi servisov