VQ-599392
01_people-badge

Ljudje

Naš cilj za 2025

Namen stebra Ljudje je ozaveščati o trenutnih izzivih, s katerimi se sooča planet. Zato naše ekipe in naše potrošnike navdihujemo, da sprejmejo trajnostno vedenje – naj bo to v službi, v vsakdanjem življenju ali na vrtu.

  • Spodbujamo vedenjske spremembe v naših ekipah za še bolj raznolike skupine z angažirano in zdravo delovno silo.​​​​​

  • Vse naše zaposlene usposabljamo, da navdihnejo posamezne ukrepe za spopadanje z izzivi trajnosti. Našim potrošnikom omogočamo, da vzpostavijo trajnostne vrtnarske navade z našimi inovativnimi rešitvami izdelkov, našimi navdihujočimi nasveti in ponudbo storitev.

  • Kot del družbene odgovornosti smo že dolgo vključeni v socialne zadeve.

Do leta 2025 bomo 5 milijonom potrošnikov in sodelavcev omogočili sprejemanje trajnostnih odločitev.

Employees

NAŠI ZAPOSLENI

Interno ozaveščanje naše celotne delovne sile na temo trajnosti

Ozaveščanje o trajnosti

Naš program e-učenja o trajnosti za vse zaposlene je vodilni tečaj našega na novo uvedenega globalnega učenja o trajnosti. Zasnovan je tako, da pritegne vse naše zaposlene in sproži pogovore o ukrepih, ki jih lahko vsak posameznik sprejme za spopadanje s podnebnimi spremembami in drugimi izzivi trajnosti.

Raznolikost in vključenost

Raznolikost definiramo v najširšem smislu, vključno s starostjo, raso, etnično pripadnostjo, spolom, spolno usmerjenostjo, kulturno identiteto, invalidnostjo in splošnimi življenjskimi izkušnjami. Pomembno je, da vključuje tudi raznolikost misli. Trije cilji nam pomagajo oblikovati raznoliko in vključujočo organizacijo:

  • Raznolikost v naših ekipah: z merjenjem splošne raznolikosti v naših ekipah in uravnotežene zastopanosti spolov v vodstvu.

  • Vključujoče vodenje in kultura z vsakoletnim raziskovanjem dojemanja raznolikosti in vključenosti med zaposlenimi ter merjenjem deleža zaposlenih, ki so se usposabljali.

  • Letno zunanje preverjanje uspešnosti z uporabo Bloomberg GEI (indeksa enakosti spolov) in se zavezujemo, da bomo iz leta v leto povečali naš rezultat D&I.

Sustainovators

Ustvarjanje prostovoljcev

Naš ambasadorski program Sustainovator vključuje prostovoljce iz celotne organizacije, ki prispevajo ideje za Sustainovate. Gostimo četrtletne spletne seminarje in vzdrževalne programe, obveščamo o agendi trajnostnega razvoja in našem napredku. Delimo najboljše prakse in črpamo navdih iz zunanjih pobud in drugih voditeljev trajnostnega razvoja.

Diversityleaders

Priznani za vodenje

Časnik Financial Times je skupino Husqvarna razglasil za voditelja raznolikosti. Uvrstili smo se na 128. mesto v ožjem izboru 850 podjetij, sestavljenih s seznama 15.000 evropskih podjetij.

Our Consumers

NAŠI POTROŠNIKI

Priprava trga za trajnostne rešitve in spodbujanje potrošnikov, da sprejmejo trajnostne možnosti

Našim potrošnikom omogočamo vzpostavitev trajnostnih vrtnarskih navad

Pri GARDENI verjamemo, da lahko majhna dejanja vodijo do velikih sprememb. Naša ponudba vrtnarskega orodja je zasnovana z mislijo na trajnost. Za zmanjšanje vpliva na okolje uporabljamo materiale, kot sta reciklirane umetne mase in les s certifikatom FSC®. Naši izdelki so trajni, kar pomeni, da se lahko nanje zanesete v mnogih prihodnjih vrtnarskih sezonah. Vendar ne gre le za izdelke – verjamemo, da lahko z deljenjem našega znanja o praksah zelenega vrtnarjenja našim strankam pomagamo ustvariti resnično spremembo na svojih zelenih površinah.

EcoLine products

Izdelki EcoLine pomagajo potrošnikom pri trajnostni izbiri

GARDENA EcoLine je paleta visokokakovostnih vrtnarskih orodij izdelanih s precejšnjim deležem recikliranih materialov. Vsi elementi iz umetnih mase EcoLine so pridobljeni iz velikega deleža reciklirane umetne mase po uporabi.

A colourful garden ecosystem

Ustvarjanje in vzdrževanje zelenih površin

Načrtovanju vašega vrta posvetite skrb in pozornost, da ga oživite. Želite si, da cvetijo rože in da v zraku diši po svežih zeliščih...

Clever watering is key

Premišljeno zalivanje je ključnega pomena

Zelene površine lahko obstajajo le, če zanje pravilno skrbimo. Zato je učinkovito zalivanje ključnega pomena. Preberite več o tem, kako premišljeno uporabljati vodo.

Partnerships for change

PARTNERSTVA ZA SPREMEMBE

Vzpostavljanje partnerstev za podporo našim ciljem ljudi

Lokalno in globalno delovanje

Enako kot pri okoljskih zadevah se zavedamo svoje družbene odgovornosti in smo v družbenih zadevah že dolgo vpleteni.

Unicef

Dolgoročno partnerstvo z UNICEF-om

GARDENA od leta 2018 prispeva k UNICEF-ovim svetovnim programom WASH (voda, sanitacija in higiena). S tem je UNICEF do leta 2023 več kot 290.000 otrokom in družinam omogočil dostop do čiste pitne vode.

Cooperation with sheltered workshops

Sodelovanje z delavnicami

Z delavnicami za invalide v regiji sodelujemo že od osemdesetih let prejšnjega stoletja in smo tam kot naročniki ustvarili zaposlitvene možnosti. Z našim projektom "Heuweg 7" invalidi in nekdanji dolgotrajno brezposelni delajo skupaj pod nadzorom v montažnem obratu.

Kaj počnemo v drugih stebrih našega programa SUSTAINOVATE

Circular

Uporabniška izkušnja, ki varčuje z viri

Načelo krožnega gospodarstva v naši organizaciji s ponovno uporabo materialov, zmanjšanje količine odpadkov, povečanje možnosti recikliranja izdelkov in embalaže ter učinkovita raba vode.

Carbon

Prehod na nizkoogljične rešitve

Zmanjšanje emisij ogljika v našem delovanju in zunaj zagotavlja delež pri omejevanju dviga globalne temperature na 1,5 °C v skladu s Pariškim sporazumom – globalnim okvirom podnebne politike.