vetrnice za proizvodnjo električne energije
01_Carbon-Badge

Ogljik

02_carbon-target

Naš cilj za 2025

V skupini Husqvarna se zavedamo kako pomembni so takojšnji podnebni ukrepi, zato si prizadevamo do leta 2025 zmanjšati absolutni ogljični odtis naše proizvodne verige za 35 % v primerjavi z letom 2015. Ta cilj je odobrila pobuda znanstveno utemeljenih ciljev in podpira 1,5 ° C scenarij globalnega segrevanja..

To pomeni:

 • Absolutni cilj: zmanjšati naše emisije za 35 % ne glede na rast podjetja..
 • Brez ogljičnih izravnav: pri poročanju glede na cilj ne upoštevamo ogljične izravnave; cilj bomo dosegli z lastnimi zmanjševalnimi aktivnostmi v celotni verigi.
 • Skupina Husqvana se je zavezala k ničelnim neto emisijam najkasneje do leta 2050.

V skladu s Pariškim sporazumom, prispevamo k omejitvi dviga globalne temperature na 1,5 °C.

Zmanjšanje C02 v celotni verigi

Naš cilj za leto 2025 odraža skupno zmanjšanje emisij CO2 v celotni verigi, od dobaviteljev do transporta in uporabe izdelkov. Zato naš cilj ne zajema le emisij Scope 1 in Scope 2, ampak tudi obseg emisij Scope 3, kot je opredeljeno v Protokolu o toplogrednih plinih.

03_scope-infographic-desktop

Vozila, stroji, energija, ki se uporablja v kotlih/pečih
Emisije Scope 1 so neposredne emisije iz virov, ki so v lasti ali pod nadzorom podjetja. Merimo emisije iz naših vozil, strojev in energije, porabljene v kotlih/pečeh..

 

Kupljena elektrika in ogrevanje
Emisije Scope 2 so emisije iz proizvodnje odkupljene električne energije, pare, toplote ali hlajenja. Merimo emisije iz nabavljene električne energije in daljinskega ogrevanja.

 

Dobavitelji, transport in uporaba izdelkov
Emisije Scope 3 so emisije, ki jih podjetje ne nadzoruje ali je zanje posredno odgovorno po celotni verigi, kot so emisije zaradi kupljenega blaga in storitev, transporta, potovanj zaposlenih itd. Merimo emisije naših dobaviteljev, transporta in uporabe izdelkov.

04_emissions-infographic

Emisije CO2 v celotni verigi

 • Glede na ogljični odtis skupine se največji vpliv pojavi pri uporabi naših izdelkov.
  Za uporabo izdelka so emisije CO2 izračunane glede na pričakovano življenjsko dobo izdelka.
 • Pri dobaviteljih so njihovi podatki o emisijah Scope 1 in 2 pridobljeni iz informacij dobavne verige CDP. V primerih, ko dobavitelji ne poročajo o svojih emisijah CO2, se emisije ekstrapolirajo iz podatkov CDP.
 • Med prevoze uvrščamo vse prevoze, ki jih plača skupina – s katerimi najbolj vplivamo na CO2 – in kjer imamo dostop do podatkov. To vključuje ves zračni in pomorski tovorni promet, ter del cestnega in železniškega prometa.
05_sciencebasedtarget

Naš cilj je znanstveno utemeljen

Naš cilj je potrjen s pobudo Science-Based Target (SBTi), ključnim standardom za korporativno upravljanje CO2, in je zato v skladu z ambicijo podjetja, da omeji dvig temperature na 1,5 °C.

06_CDP

Vključitev naše dobavne verige

Skupina Husqvarna je bila prepoznana kot "vodja sodelovanja z dobavitelji 2022". s strani CDP za naša prizadevanja za vključitev dobaviteljev v naše podnebne ukrepe.

Kaj smo dosegli do sedaj

Emisije se združujejo na ravni skupine, napredek pa se vsako četrtletje poroča vodstvu skupine in zunanjim subjektom.

emissions-manufacturing

Naša izvedba: Scope 1 i 2

 • Skupina Husqvarna je zmanjšala emisije CO2 iz poslovanja za 75 % med letoma 2015 in 2022 kljub 49-odstotnemu povečanju prodaje.
 • Zmanjšanje izpustov dosežemo z učinkovitejšo proizvodnjo, vožnjo z električnimi vozili in uporabo obnovljivih virov energije.
solar-roof

100 % zelena elektrika

100 % električne energije, pridobljene na vseh obratih Gardene, prihaja iz obnovljivih virov vse od leta 2021. V letu 2023 so tudi novo pridobljene lokacije Orbit prešle na nakup 100 % zelene električne energije.

GA860-0309

Voda iz vodnjaka

Od leta 2004 uporabljamo vodo iz našega lokalnega vodnjaka za različne procese hlajenja proizvodnih obratov v Niederstotzingenu, v lokalnem zaprtem krogu. Letna količina porabljene vodnjaške vode je približno 60.000 m³. To nam omogoča, da se na izognemo uporabi hladilnega sredstva. Poleg tega se v primerjavi z običajnim hladilnim strojem prihrani približno 300.000 kWh električne energije na leto – kar bi bilo potrebno brez uporabe vodnjakov.
Uporaba za ogrevanje stavb je trenutno v analizi.

08_03_recoveringheat

Toplota iz proizvodnih procesov

Proizvodni obrati GARDENA pridobivajo pri delovanju toploto. Objekti v Heuchlingenu v Nemčiji in Vrbnu na Češkem ponovno uporabljajo toploto kompresorjev in hladilnih naprav. Naša tovarna Trinec na Češkem je namestila izmenjevalnik toplote dimnih plinov, ki uporablja preostalo energijo iz peči in jo dovaja v aplikacijo za razmaščevanje kovin. Te pobude zagotavljajo letni prihranek približno 1800 MWh energije ali 230 ton emisij CO2, odvisno od proizvodnih dejavnosti.

co2-emissions-product-use

Naša uspešnost: Scope 3

 • Obravnavanje emisij iz lastnega delovanja ni dovolj. Glavni vir emisij je uporaba naših izdelkov.
 • Skupina Husqvarna želi voditi industrijo na področju nizkoogljičnih rešitev in zato razvija sistematično pot za elektrifikacijo, da bi dosegla ta cilj. Emisije CO2 zaradi uporabe izdelkov so se med letoma 2015 in 2022 zmanjšale za 31 %.
transport-suppliers-infographic
 • Ker so dejanja naših dobaviteljev izven našega neposrednega nadzora je to najzahtevnejši del našega cilja za merjenje. Od dobaviteljev zahtevamo, da merijo emisije CO2 in jih poročajo CDP; opredelitev ukrepov za zmanjšanje emisij; in določiti cilje zmanjšanja. Emisije CO2 pri dobaviteljih so se med letoma 2015 in 2022 zmanjšale za 34 %.
 • Emisije CO2 iz transporta so se med letoma 2015 in 2022 zmanjšale za 10 %. Prizadevamo si za nadaljnjo optimizacijo našega prometnega omrežja, uvedbo pametnejše embalaže za večjo učinkovitost obsega transporta, izboljšano načrtovanje ponudbe in povpraševanja.

Izstop izdelkov na fosilna goriva

Postopno opuščanje vseh orodij GARDENA na fosilna goriva je kot strateška odločitev močno vplivalo na naše zmanjšanje emisij. Prekinitev prodaje izdelkov bo v celoti končana leta 2023, kar nam bo omogočilo, da se v celoti osredotočimo na vrtnarska orodja na električni pogon.

Baterijski izdelki navigate_next

Kaj počnemo v drugih stebrih našega TRAJNOSTNEGA programa

13_Circular

Uporabniška izkušnja, ki varčuje z viri

Načelo krožnega gospodarstva v naši organizaciji s ponovno uporabo materialov, zmanjšanje količine odpadkov, povečanje možnosti recikliranja izdelkov in embalaže ter učinkovita raba vode.

13_People

Ukrepi, ki ustvarjajo trajno razliko

Naš pristop temelji na poudarjanju strasti, zagnanosti in ustvarjalnosti naših strank in ekip. Svoj vpliv povečujemo tako, da navdihujemo naše stranke, da sprejmejo najbolj trajnostne odločitve in spodbujamo njihovo domišljijo o spremembah.