Varje droppe räknas! Hjälper barn genom UNICEF 

GARDENA stödjer UNICEF

 

Föreställ dig att du inte har tillgång till rent vatten. Varje dag behöver du tillbringa flera timmar med att hämta vatten från en avlägsen flod. Det här är verkligheten för många barn runt om i världen.

Filmen visar en dag i flickan Ayshas, 13 år, liv i Etiopien. Varje dag måste hon gå i timmar för att hämta vatten till sin familj. Timmar som hon istället kunde ha gått i skolan, lekt eller bara fått vara barn.

Child drinking water from tap
© Riccardo Mayer / Shutterstock.com

Enligt UNICEF, saknar omkring 770 miljoner människor på jorden tillgång till rent vatten. Nästan hälften av jordens befolkning, omkring 3,6 miljarder människor, saknar säkra sanitära anläggningar. 

Rent vatten är en mänsklig rättig­het. Varje dag dör ändå 700 barn under fem år på grund av smut­sigt vatten, brist på toa­letter eller brist på hygieniska förhållanden. Sjukdomar relaterade till orent vatten och dålig sanitet, som diarrésjukdomar och kolera, är ett av de största hoten mot barns hälsa världen över. Men det går att förebygga.

Vatten är en värde­full resurs som kräver omsorgs­full hantering. Till­gång till rent vatten, god hygien och sanitet är avgörande för människors överlevnad.

GARDENA och UNICEF: Två starka partners tillsammans för bättre tillgång till rent vatten

Ett enskilt företag kan inte göra någon större skillnad på egen hand. Därför stöder GARDENA en stark partner som har den nödvändiga erfarenheten och strukturerna på vatten- och hygienområdet för att kunna ge hållbart stöd och agera i händelse av akuta kriser.

På Världsvattendagen den 22 mars 2018 inledde GARDENA ett långsiktigt partnerskap med UNICEF med en slogan "Varje droppe räknas" och har sedan dess bidragit till UNICEFs globala WASH-program (vatten, sanitet och hygien). Detta kommer göra det möjligt för UNICEF att ge mer än 290 000 barn och familjer tillgång till rent dricksvatten fram till 2023.

Gå med och stöd UNICEF

© UNICEF/UNI182989/Noorani

UNICEFs program för vatten och sanitet

UNICEF är en ledande roll när det gäller att tillhandahålla vatten, sanitet och hygien i nödsituationer: FN-organet har i många år arbetat för att förbättra vattenförsörjningen, saniteten och de grundläggande hygienrutinerna runt om i världen, särskilt för missgynnade familjer i världens fattigaste länder.

UNICEF förser till exempel bysamhällen i afrikanska länder som Niger och Sydsudan med vatten, utrustar skolor med vattensystem och sanitära anläggningar, installerar solcellsdrivna vattensystem i flyktingläger och utvecklar innovativ teknik för att bättre kartlägga vattenkällor.

Dessutom har UNICEF lanserat breda utbildningskampanjer för att lära familjer och samhällen om viktiga hygienregler så att de bättre kan skydda sig mot sjukdomar. Detta är särskilt viktigt under COVID-19-pandemin.

UNICEF – För alla barn

Världen över, professionellt och varje dag: UNICEF har i över 75 års tid arbetat för att förbättra livet för barn och deras familjer i nästan varje land på jorden. United Nations International Children’s Emergency Fund grundades 1946 för att hjälpa barnen i det ödelagda Europa efter Andra världskriget. Idag åtar sig UNICEF att försäkra en trygg och hälsosam uppväxt och skolgång – oavsett kön, religion, etnicitet eller bakgrund – för alla barn.