Varje droppe räknas! Hjälper barn genom UNICEF 

GARDENA stödjer UNICEF

 

Föreställ dig att du inte har tillgång till rent vatten. Varje dag behöver du tillbringa flera timmar med att hämta vatten från en avlägsen flod. Det här är verkligheten för många barn runt om i världen.

Filmen visar en dag i flickan Ayshas, 13 år, liv i Etiopien. Varje dag måste hon gå i timmar för att hämta vatten till sin familj. Timmar som hon istället kunde ha gått i skolan, lekt eller bara fått vara barn.

Child drinking water from tap
© Riccardo Mayer / Shutterstock.com

Enligt UNICEF, FN:s barnfond, saknar mer än 2,1 miljarder människor på jorden tillgång till rent vatten. Av de som saknar tillgång till rent vatten, tvingas nästan 160 miljoner människor hämta orent dricksvatten ur öppna källor som sjöar, floden och dammar. 

Rent vatten är en mänsklig rättig­het. Varje dag dör ändå 800 barn under fem år på grund av smut­sigt vatten, brist på toa­letter och dålig kun­skap om hygien. Sjukdomar relaterade till orent vatten och dålig sanitet, som diarrésjukdomar och kolera, är ett av de största hoten mot barns hälsa världen över. Men det går att förebygga.

Vatten är en värde­full resurs som kräver omsorgs­full hantering. Till­gång till rent vatten, god hygien och sanitet är avgörande för att barn ska över­leva och utveck­las.

GARDENA och UNICEF: Två starka partners tillsammans för bättre tillgång till rent vatten

Ett ensamt företag har begränsat inflytande. Därför stödjer GARDENA en stark partner som har den nödvändiga erfarenhet och organisation inom vatten och sanitet som krävs för att ge hållbart stöd och som också kan agera snabbt i en nödsituation.

På World Water Day, 22 mars 2018, lanserade GARDENA ett långsiktigt samarbete med UNICEF med mottot ”Varje droppe räknas”. Målet med samarbetet är att förse över 160,000 barn och familjer med tillgång till rent dricksvatten under de kommande åren genom ett betydande bidrag.

Gå med och stöd UNICEF

© UNICEF/UNI182989/Noorani

UNICEF – För alla barn

Världen över, professionellt och varje dag: UNICEF har under 70 års tid arbetat för att förbättra livet för barn och deras familjer. I nästan varje land på jorden. United Nations Children’s Fund grundades 1946 för att hjälpa barnen i det ödelagda Europa efter Andra världskriget. Idag åtar sig UNICEF att försäkra en trygg och hälsosam uppväxt och skolgång – oavsett kön, religion, etnicitet eller bakgrund – för alla barn.