Tilbageskæring af roser i bede

Haveliv
Bed- eller buskroser er roser med flere blomster på én stilk, mens hybrid-teroser kun har én blomst på hver stilk. Her i foråret er det tid for at gøre dine roser klar til sommersæsonen. Roser bør kun beskæres, hvis der ikke længere ventes hård frost.

Generelt:

Snittet er grundlaget for en stærk og livfuld plante med frodig blomstring. Det skaber friskvoksende træ, og rosen kan meget bedre afvise sygdomme. Hvis roser ikke beskæres regelmæssigt, bliver blomstringen svagere, og rosen bliver til sidst bar.
Når du beskærer dine roser, er der i øvrigt ikke ret meget, du kan gøre forkert – selvom mange bøger med komplicerede anvisninger giver et lidt andet indtryk. Du kan uden videre kaste alle hæmninger over bord og begejstret begive dig ud i klipperiet.
Det er særligt vigtigt, at rosen beskæres stærkt, så planten kan komme igen med kraftig vækst – medmindre den er for gammel eller er fejlernæret. Hvis du beskærer for forsigtigt, bliver træet i den nederste del gammelt og tykt, mens rosen bliver mere modtagelig over for sygdomme og brud. Det er også meget vigtigt for beskæringen, at der benyttes meget skarpe beskæresakse, så planten ikke beskadiges, og så der opnås glatte snit.

Lad os komme i gang:

Inden du kan gå i gang med at klippe dine roser tilbage, skal du befri dem for deres frostbeskyttelse af blade og buskads. Hvor langt hver enkelt rose derefter skæres tilbage afhænger af den individuelle sorts voksekraft. Svagt voksende sorter kan klippes stærkere tilbage end kraftigt voksende sorter. Årsagen er, at en rose spirer endnu kraftigere, jo stærkere den er klippet tilbage. Efter en kraftig tilbageklipning sætter rosen bare nogle få, men stærke skud, hvorimod en mild tilbageklipning giver mange tynde skud. Kraftig tilbageklipning er ensbetydende med at klippe rosen ned til 10 – 20 cm over jorden.

Du skal altid klippe rosenstilken over et udadvendt øje. Øjne viser grenenes spiresteder. Snittet skal altid være diagonalt og ikke lige. Skud, der vokser ind i rosens indre, og skud, der krydser hinanden, bør klippes helt af. Dødt træ fjernes fra bunden på en sådan måde, at du klipper et stykke ind i det tilstødende, sunde træ. Dette er vigtigt, fordi bakterier gerne angriber det døde træ. Dødt træ tager desuden plads op for nye skud, så det er bare med at komme af med det. Du kan genkende det på dets tørrede brune farve. Vildskud, der spirer under podestedet, bør også fjernes.
Rose-E-007

Færdig?

Når du har klippet dine roser korrekt tilbage, opnår du med tiden en fuld og busket facon på planterne, som allerede vil sætte blomster i den nederste del. Tilbageskæringen vil desuden opretholde dine rosers sundhed og vitalitet.