Sådan vedligeholder du din vandhave om efteråret

Haveliv
Klart vand, en synlig bassinbund, klart synlige fisk, muslinger og krebsdyr, som alle er omgivet af flotte planter ved bassinkanten - det er det, der gør det sjovt at have en vandhave. Hvis blot det tilbagevendende, irriterende problem med alger ikke eksisterede! Hvis du ser godt efter, vil du ikke længere finde det overraskende, at de selvsamme skønheder i haven langs kanten af bassinet i realiteten er kilden til dårlig vandkvalitet.
Dette fremstår i særdeleshed klart om efteråret: Bladene falder fra træerne eller blæses mod vandet af vinden, og blade og grene fra buske, som en gang hang elegant over vandets overflade, begynder at visne og falde i bassinet. Ofte vasker efterårsregnen jord og bunddækningsmateriale i havebassinet. Hvis du ikke gør noget ved det nu, vil enhver form for haveaffald finde vej - helt naturligt - til dit havebassin i løbet af efteråret. Det vil få fatale konsekvenser. Alt, der rådner i vandet nu, er dobbelt så skadeligt. For det første vil forrådnelsen af haveaffald i vandet danne biogasser, som, når de opløses, kan være til fare for fisk, hvis gasudvekslingen fra og i vandet ikke er mulig pga. tilisning af bassinet. Resterne fra forrådnelsen af planter frigiver ligeledes deres næringsstoffer i bassinvandet, hvilket bestemt er en ondsindet blanding. Disse næringsstoffer giver næring til algerne i løbet af det kommende år.

Den vigtigste regel for vandhaver er derfor at forhindre, at der kommer planter og næringsstoffer i vandet. Dette gøres ved at sprede et net over bassinet og vandløb for at fange større genstande. Trim planterne langs kanten af bassinet, så visne blade ikke falder i vandet. Teleskopklippere er nyttige til dette formål, da du ubesværet kan beskære planter længere fra bredden, uden at du får våde fødder. Bassingrippere med deres lange håndtag kan også bruges nu til at finde og fjerne planter, som er faldet i bassinet. Hule stængler på buske og græs kan bliver siddende på planterne, medmindre der er risiko for, at de falder i vandet pga. vind eller sne. Havens insekter ynder at tilbringe vinteren i dem. Disse stængler bør kun beskæres i midten/slutningen af marts og opbevares et sted i haven, indtil slutningen af april, så insekterne kan forlade dem igen. De tilbageværende stængler ser flotte ud i løbet af efteråret og vinteren, når de er overmodne eller dækket af sne - særligt hvis de oplyses i disse mørke årstider med effektbelysning (havebelysning).

Oppumpning af bundfald eller rådne planter fra bassinet med en mudderpumpe har en begrænset effekt på nuværende tidspunkt. Fisk og naturligt forekommende bassinbeboere ynder at tilbringe vinteren begravet i mudder. For at sikre den nødvendige udveksling af gasser, som beskrevet ovenfor, skal du holde havebassinet åbent flere steder vha. en afisningsenhed, hvis der er tale om hård frost. Du bør også sikre, at der stikker tilstrækkeligt med buske, siv og græsstrå gennem isen. Under islaget har de kontakt med vandet, hvilket gør, at gassen på trods af islaget kan udveksles gennem dem som ved et sugerør.

Du skal kun fjerne fisk fra lave bassiner og lade dem overvintre i et akvarium, hvis der er risiko for, at bassinet fryser helt til (se nedenfor for oplysninger om mål). Fjern vandliljer og andre vandplanter, som ikke tåler frost, fra havebassinet nu og placér dem i en spand fyldt med vand, så de forbliver kolde men frostfri. Dette gælder også for pumper i vandhaven, hvis de ikke ligger under isen (hvilket betyder en dybde på 80 cm på vores breddegrader, men i mildere områder er 60 cm ofte tilstrækkeligt). Det optimale tidspunkt til at fjerne pumperne og ofte også filtreringssystemet er, når vandtemperaturen ikke længere regelmæssigt ligger på 12° C. Det er under dette kritiske temperaturpunkt, hvor bassinbakterier for det meste standser deres udvikling og derfor ikke fjerner overskydende næringsstoffer fra vandet. Hvis du derimod kører med en overfladepumpe - en skimmer - skal du lade pumpen, der betjener den, køre, indtil risikoen for, at der falder planter i bassinet, endeligt er ovre sidst på efteråret.
07935-20-L-003-15cm