Beskære prydbuske

Haveliv
Hvis du vil beholde smukke planter, skal prydbuskene beskæres regelmæssigt.

Det tidlige forår er det bedste beskæringstidspunkt for de fleste buske. Buske, som blomstrer tidligt kun på grenene, skal dog som regel først beskæres efter blomstringen. Følsomme vækster og buske, som 'bløder', bør du beskære i JAS (juli, august, september). Se i fagbøger for yderligere beskrivelse af de enkelte arter.

Vedligeholdelsesbeskæring:

Prydbuske opbygger sit grennet vha. forgreninger. Du skal tynde ud i busken for at holde den tætte tilvækst nede: Ud over tørre og døde grene samt beskadigede dele med synlige sygdomme (f.eks. svamp og bakterier) skal du fjerne korslagte grene og dem, som skraber mod hinanden. Afkort skuddene ved at lægge beskæringssnittet ved en passende forgrening ved grenens base eller nede ved jordoverfladen.

Hvis du har forsømt at beskære i flere år, kan en radikal beskæring være en god løsning for at få en fyldig busk igen.

En fejl, som ofte sker ved klipning af prydbuske, er den såkaldte "pedelbeskæring", dvs. at du "hugger" grenene lige over. Derigennem får busken et unaturligt "buketlignende" udseende og blomstrer slet ikke.

Tip: Hvis prydbuske vokser sig for store, kan du udskifte dem – alt efter buskart – med sorter med svagere tilvækst (f.eks. forsytia med dværgforsytia). Selv om disse også kræver udtynding, får de mindre busksorter jo ikke samme størrelse som deres større slægtninge, og der kommer ikke så meget affald.