Spray Lance

10 tommelfingerregler for vanding

Vejledning
Hvis du vil undgå, at dine planter hænger med hovedet om sommeren, skal de have masser af vand. Men hvor meget, hvor ofte og fra oven eller neden? Her finder du gennemtænkte og nyttige kendsgerninger vedr. vanding af dine planter.

Regel nr. 1: Hold fugtigheden konstant

De fleste planter er afhængige af, at fugtigheden er konstant. En let udtørring inden vandingen fremmer imidlertid planternes rodvækst.

Regel nr. 2: Vand sjældnere, men så mere omhyggeligt

Regel nr. 3: Vand sent på aftenen eller tidligt om morgenen

Når du vander den kølige jord om aftenen eller natten, fordamper der mindre vand end på den varme jord i løbet af dagen. Og planterne kan forsyne sig med vand inden den næste dags varme.

Regel nr. 4: Hold bladene tørre

Våde blade bliver til syge blade. Hvis bladene er våde natten over, kan der opstå bladskimmelsygdomme. Blade, der bliver våde i solen, får svage brændemærker (vanddråberne har samme virkning som et forstørrelsesglas).

Regel nr. 5: Giv den rette mængde vand

Regel nr. 6: Giv større vandmængder delvist

Vand er lidt tid om at trænge ned i jorden. Det er bedre at vande i flere omgange, så det undgås, at det dyrebare vand i bedet strømmer væk uden at gavne.

Regel nr. 7: Vand målrettet, men fordelt

Vanding på samme del af rødderne giver ensidig rodvækst og dermed dårligere optagelse af næringsstoffer fra jorden. Vand derfor altid omkring planten, og fordel vandet over hele vandingsområdet.

Regel nr. 8: Vand på en måde, der sparer vand

Regel nr. 9: Undgå overvanding

Overvanding tvinger den ilt, som rødderne skal bruge til at ånde, ud af jorden – cellerne i rødderne drukner uden ilt.

Regel nr. 10: Brug lerholdig jord af høj kvalitet

Plantejord med lermineraler kan bedre udvide sig og dermed holde bedre og mere ensartet på vandet. I våde somre og om vinteren skal der etableres dræn for at forhindre, at planterne drukner.