Standardpolitik for producentgaranti

(Sidst opdateret 14/02/2022)

Ud over de rettigheder, der er fastsat i disse betingelser, er slutbrugeren berettiget til lovfæstede rettigheder i tilfælde af fejl. Disse rettigheder kan udøves gratis og er ikke begrænset af disse betingelser.

1. GARDENA Manufacturing GmbH (i det følgende benævnt "GARDENA") giver alle nye originale GARDENA-produkter (i det følgende benævnt "produkter") to års garanti, jf. punkt 3-6, fra det tidspunkt, hvor produktet første gang er erhvervet hos en forhandler, og i overensstemmelse med følgende betingelser, hvis produkterne kun er blevet anvendt til privat brug, det vil sige, at de ikke er blevet brugt kommercielt eller professionelt, og at defekten er konstateret inden for garantiperioden, og kravet også fremsættes inden for denne garantiperiode. Datoen for det oprindelige købsbevis (i det følgende benævnt "garanti") er derfor afgørende for eventuelle krav. Garantien gælder ikke produkter, der er købt brugt.

2. GARDENA giver en udvidet garanti, jf. punkt 3-6, på nedenstående produkter:
• Alle nye combisystem-haveredskaber, mindre redskaber og manuelle skæreprodukter (beskæresakse, grensakse, hækkeklippere og græssakse), der er solgt som nye produkter af en forhandler efter 01/06/2005, har en 25-årig garanti, hvis værktøjerne kun er blevet benyttet til privat brug. Datoen for det oprindelige købsbevis er derfor afgørende for eventuelle krav.
• For udvalgte Original GARDENA System-produkter, der er købt som nye hos en forhandler efter 01/01/2018, og som er mærket i overensstemmelse hermed på emballagen, er garantiperioden fem år fra købsdatoen, hvis enhederne udelukkende blev brugt til privat brug, dvs. ikke er blevet brugt kommercielt eller professionelt. Datoen for det oprindelige købsbevis er derfor afgørende for eventuelle krav.
Udvidet garanti er angivet på den tilsvarende salgsemballage, i betjeningsvejledningen eller på GARDENAs hjemmeside. Produkter, der købes brugt, er ikke dækket af en udvidet garanti.

3. GARDENA garanterer slutkunden, at produktet er fri for materiale- eller produktionsfejl i overensstemmelse med følgende betingelser. Normal slitage af dele og komponenter (f.eks. V-remme, rotorer, lyspærer, luftfiltre, dele til fastgørelse af klinger, klinger, turbiner, tandremme, tændrør), visuelle ændringer, sliddele og forbrugsvarer er ikke omfattet af garantien.

4. Garantien opfyldes, i tilfælde af dækkede fejl og mangler, ved at levere et fuldt funktionelt erstatningsprodukt eller ved reparation af det defekte produkt, der sendes til os. Vi forbeholder os ret til at vælge mellem disse muligheder. Garantien er underlagt følgende bestemmelser:
• Produktet skal have været brugt til sin tilsigtede anvendelse i henhold til anbefalingerne i betjeningsvejledningen.
• Hverken køber eller en tredjemand må have forsøgt at reparere produktet.
• Kun originale GARDENA-erstatnings- og sliddele er blevet brugt til drift.
• Kopi af det oprindelige købsbevis skal fremsendes.

5. Denne garanti er begrænset til udskiftning og reparation af produkter i overensstemmelse med ovennævnte betingelser. Udskiftede produkter eller dele bliver vores ejendom. Garantien giver ikke ret til til at rejse andre krav imod os som producent, f.eks. for skader. Du er ikke berettiget til at modtage et erstatningsprodukt, mens dit produkt repareres. Garantitjenester forlænger eller fornyer ikke produktets garantiperiode.

6. Denne garanti gælder kun for produkter, der er købt og anvendt i følgende lande:
Medlemsstater i EU/EØS-landene, Storbritannien, Albanien, Armenien, Australien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, Canada, Kina, Georgien, Hongkong, Israel, Japan, Kasakhstan, Kirgisistan, Malta, Moldova, New Zealand, Nordmakedonien, Rusland, Schweiz, Serbien, Sydafrika, Sydkorea, Tadsjikistan, Tyrkiet, Turkmenistan, Ukraine, Uruguay, USA, Usbekistan.
GARDENA yder ikke nogen garanti på produkter, der er købt eller anvendt i andre lande. GARDENA frigøres fra sin garantiforpligtelse, hvis opfyldelse af garantien vil resultere i en overtrædelse af nationale eller internationale regler for udenrigshandel eller for embargoer og/eller andre sanktioner.

7. Hvis du fremsætter et krav i henhold til garantien, skal du tage kontakt til forhandleren og fremvise det defekte produkt samt en kopi af det originale købsbevis. Hvis dette ikke er muligt, beder vi dig henvende dig til kundeservice via dette link: https://www.gardena.com/dk/support/support/kontakt/

8. Denne garanti er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland, med undtagelse af De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG). Dette valg af jurisdiktion betyder ikke, at du som forbruger er frataget den beskyttelse, du har fået i henhold til de bestemmelser, som i henhold til lovgivningen i det land, hvor du har sædvanligt opholdssted, ikke kan fraviges ved aftale.