Vilkår og betingelser for udvidet producentgaranti for 18 V POWER FOR ALL batteridrevne produkter

(Senest opdateret: 14/02/2022)

Ud over den 2-årige standardgaranti fra producenten (i henhold til producentens standardgarantipolitik), der ydes af GARDENA Manufacturing GmbH (i det følgende benævnt "GARDENA"), kan du udvide denne standardproducents garanti for 18 V PowerForAll batteridrevne produkter med 12 måneder fra 2 år til i alt 3 år.
Batterier og opladere er ikke omfattet af denne udvidede producentgaranti. Desuden finder de andre undtagelser anvendelse som fastsat i punkt II. angivet nedenfor.

Ud over de rettigheder, der er fastsat i disse betingelser, er slutbrugeren berettiget til lovfæstede rettigheder i tilfælde af fejl. Disse rettigheder kan udøves gratis og er ikke begrænset af disse betingelser.

 

I. Krav til en udvidet producentgaranti
For at udvide producentgarantien skal du oprette en kundekonto ved at gå til www.gardena.com/registration og derefter registrere dit købte GARDENA-produkt i din profil inden for tre måneder fra købsdatoen. Denne frist på tre måneder fastsættes af datoen for det oprindelige købsbevis. Du skal derfor beholde kvitteringen som bevis. Når du har registreret dit produkt, sendes der en bekræftelsesmail til den e-mailadresse, du har angivet. Denne e-mail skal også bruges som bevis for at gøre krav gældende under garantien, og du skal sørge for at tilvejebringe en trykt kopi.

II. Yderligere betingelser/undtagelser
Følgende yderligere betingelser gælder for den udvidede producentgaranti:
1. Den udvidede producentgaranti er kun gyldig, hvis 18 V PÔWER FOR ALL batteridrevne produkter kun er blevet anvendt til privat brug, dvs. ikke er blevet brugt kommercielt eller professionelt, og defekten er dokumenteret i garantiperioden, og kravet også er fremsat inden for denne garantiperiode. Datoen for det oprindelige købsbevis er derfor afgørende for eventuelle krav. Den udvidede producentgaranti gælder ikke produkter, der er købt brugt.

2. GARDENA garanterer slutkunden, at produktet er fri for materiale- eller produktionsfejl. Normal slitage af dele og komponenter (såsom V-remme, rotorer, lyspærer, luftfiltre, dele til fastgørelse af klinger, klinger, turbiner, tandremme, tændrør), visuelle ændringer, sliddele og forbrugsvarer er ikke omfattet af den udvidede garanti.

3. Garantien opfyldes, i tilfælde af dækkede fejl og mangler, ved at levere et fuldt funktionelt erstatningsprodukt eller ved reparation af det defekte produkt, der sendes til os. Vi forbeholder os ret til at vælge mellem disse muligheder. Garantien er i øvrigt underlagt følgende bestemmelser:
• Produktet skal have været brugt til sin tilsigtede anvendelse i henhold til anbefalingerne i betjeningsvejledningen.
• Hverken køber eller en tredjemand må have forsøgt at reparere produktet.
• Kun originale GARDENA-erstatnings- og sliddele er blevet brugt til drift.
• Der skal fremsendes en kopi af det originale købsbevis samt en bekræftelsesmail på produktregistrering.
4. Den udvidede producentgaranti er begrænset til udskiftning og reparation af produkter i overensstemmelse med ovennævnte betingelser. Udskiftede produkter eller dele bliver vores ejendom. Den udvidede producentgaranti giver ikke ret til at rejse andre krav imod os som producent, f.eks. for skader. Du er ikke berettiget til at modtage et erstatningsprodukt, mens dit produkt repareres. Garantitjenester forlænger eller fornyer ikke produktets garantiperiode.

III. Anvendelsesområde for den udvidede producentgaranti
Denne garanti gælder kun for 18 V POWER FOR ALL batteridrevne produkter, der er købt og anvendt i følgende lande:
Medlemsstater i EU/EØS-landene, Storbritannien, Albanien, Armenien, Australien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, Canada, Kina, Georgien, Hongkong, Israel, Japan, Kasakhstan, Kirgisistan, Malta, Moldova, New Zealand, Nordmakedonien, Rusland, Schweiz, Serbien, Sydafrika, Sydkorea, Tadsjikistan, Tyrkiet, Turkmenistan, Ukraine, Uruguay, USA, Usbekistan.
GARDENA yder ikke nogen garanti på produkter, der er købt eller anvendt i andre lande. GARDENA frigøres fra sin garantiforpligtelse, hvis opfyldelse af garantien vil resultere i en overtrædelse af nationale eller internationale regler for udenrigshandel eller for embargoer og/eller andre sanktioner.

IV. Fremsættelse af krav i henhold til garantien
Hvis du fremsætter et krav i henhold til garantien, skal du tage kontakt til forhandleren og fremvise det defekte produkt samt en kopi af det originale købsbevis. Hvis dette ikke er muligt, beder vi dig henvende dig til kundeservice via dette link: https://www.gardena.com/dk/support/support/kontakt/

V. Gældende lov
Den udvidede producentgaranti er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland, med undtagelse af De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG). Dette valg af jurisdiktion betyder ikke, at du som forbruger er frataget den beskyttelse, du har fået i henhold til de bestemmelser, som i henhold til lovgivningen i det land, hvor du har sædvanligt opholdssted, ikke kan fraviges ved aftale.