Garanti

GARDENA garanterer alle GARDENA produkter i en periode på 24 måneder (gælder for Europa).

Garantien svarer til den nyeste teknologi på købsdatoen under hensyntagen til den tilsigtede anvendelse af produktet. For alle combisystemer haveværktøj og håndholdte beskærersakse (beskærersakse, grensave, topsakse og græssakse), der er købt i Europa efter 1. juni 2005, er garantiperioden 25 år, forudsat at redskabet kun er anvendt til privat brug.

Forudsætningen for garantien er, at den oprindelige kvittering for køb samt det defekte redskab kan fremvises.

Garantien dækker ikke normal slitage, som f.eks. på knive og knivholdere, drivremme, luftfiltre, tændrør og skader forårsaget af ukorrekt brug, især hvis ikke drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner er overholdt.

I tilfælde af reparationer eller ændringer af konstruktionen, som kunden har lavet på egen hånd, eller hvis andre end de originale GARDENA reservedele er blevet brugt, bortfalder garantien.

I tilfælde af en begrundet garantikrav er vi berettiget til at reparere eller udveksle det defekte redskab gratis. Yderligere krav, der overstiger denne garanti eksisterer ikke.