Græsplæne
Realiser dine havedrømme

Forberedelse af græsplænen

Grimme, gulgrønne vandfyldte pletter har tendens til at dukke op, når rødderne på græsplænen ikke kan trække vejret ordentligt. Dette er tilfældet, hvor jorden er tæt og muligvis også vandtæt.

Luftning

Græsplænen kan bedst lide at vokse på tilstrækkelig sandjord. Hvis der er for lidt sand i jorden, for eksempel i lerjord, eller hvis det er for tæt, for eksempel i nye hushaver på grund af kompression gennem byggemaskiner i byggefasen, vil efterfølgende luftning af jorden hjælpe. "Luftning" betyder simpelthen at tilføre luft. Her stikkes huller i plænen, og disse fyldes derefter med groft sand for at forhindre, at de tilstoppes igen. Overfladevand kan nu løbe bedre af, og græsrødderne får mere luft – for bedre plænevækst. Du kan lufte græsplæner ved hjælp af en GARDENA gravegreb i tilfælde af små græsplæner i hushaver eller i problemområder (f.eks. hvor jorden indeholder meget ler og/eller er meget vandtæt). 

using the Terraline fork for aerifying

For at gøre dette skal du stikke dit gravegreb dybt ned i plænen i rækker (rækkeafstand ca. 10 – 15 centimeter), løsne jorden lidt ved at føre grebet frem og tilbage i jorden og fylde de huller, du har lavet, med groft sand. I hushaver er det bestemt muligt at bruge denne metode på de mindre arealer med en smule indsats. Ved store arealer anbefaler vi derimod, at plænen luftes af en anlægsgartner, der har det rette udstyr til opgaven. Vær opmærksom på, at luftning er overfladejordbehandling. Jordfortætning i de dybere jordlag afhjælpes ikke på denne måde, men skjules højst. I sådanne tilfælde kræves dybere græsplæne, der løsnes af en anlægsgartner, og plænen skal sås igen.

sanding your lawn for better growth

Topdressing til græsplænen

Topdressing bruges til at genoplive nedslidte græsplæner og forbedrer permeabiliteten af jordbunden for vand og ilt. Det bedste blandingsforhold af topdressingen til en normal dansk græsplæne er 1/2 organisk jordforbedring og 1/2 sand. Netop nu, i begyndelsen af året, kan jorden varme bedre op, og plænen kan derfor vokse bedre efter topdressing.

Sådan gøres det: 

  1. Klip græsplænen: Klip din græsplæne på et lavt niveau – klip det gerne i højden 3-5 cm.
  2. Luft græsplænen: Det kan være en god ide at lufte græsplænen med enten en gravegreb, eller en vertikalskærer. Det løsner overfladen og giver luft til rødderne, hvilket gør det nemmere for den gode gødning i topdressing at trænge ordentlig ned i græsplænen. 
  3. Fjern løst mos og løv: Er plænen plaget af mos, kan det fjernes med en vil det være løsnet og lige til at fjerne efter man har luftet græsplænen. Det er en god ide at fjerne det værste mos og blade inden man spreder topdressinge
  4. Spredning af topdressingen: Når alt forarbejdet med græsplænen er gjort, er det tid til at sprede sin topdressing på græsplænen. Topdressingen skal spredes i et lag på 4-6 mm. Det er vigtigt ikke at lægge et for tykt lag, da det kan lukke af for luft og svitse de eksisterende græsstrå. Læg derfor aldrig et lag tykkere end 6-8 mm.
  5. Såning af nye græsfrø: Det kan være en god ide at sprede lidt græsfrø efter topdressing er spredt ud. Det hjælper græsplænen med at blive ekstra tæt og grøn.