En person klipper en hæk i perfekt form
Realiser dine havedrømme

Beskæring

Vi har fået mange henvendelser om hvordan man bedst beskærer grene i efteråret. Her kommer vi med nogle brugbare tips til beskæring.

Hvad skal fjernes under beskæringen?

  • Alt dødt og sygt træ (grene med brune pletter på røde kirsebærtræer, nectria-svamp på ahorn osv.)

  • Konkurrerende grene, hvis de gnider mod hinanden, forårsager barkskader eller har potentiale til at gøre det

  • Alt, hvad der kommer i vejen, og kan forhindre folk i sikkert at bruge stien. 

  • Bløde topskud og deres uudviklede knopper, knopper der har blomstret, samt eventuelle frøstængler (f.eks. på blå tåge, perovskia, roser og sommerfuglebuske)

  • Døde blade på buske og græs. Men: Overmodne eller snedækkede græsarealer og frøstængler på buske kan se meget smukke ud i efterårs- og vinterhaver, især når de er oplyst med GARDENA havebelysning. Derudover tilbringer haveinsekter vinteren i hule strå og frøstængler. Du bør derfor vurdere situationen, og i stedet skære dem ned i foråret. 

GA650-1723

Hvad skal man lade være?

Du bør beskære med tilbageholdenhed på dette tidspunkt. Frost kan beskadige snit, men kan også nedfryse grenene. Hvis du vælger at skære ned til forårsniveauet, og planten lider frostskader, har du ingen frihed tilbage til at rette det om foråret. Skær mindre væk nu, så din frihed til at passe dine planter ikke begrænses om foråret.

Noter om visse populære sorter

Buksbomhæk: Buksbommen er stedsegrøn og kan være følsom over for frost. Du bør derfor kun beskære den i den ønskede form om foråret. Buksbommen kan tåle at blive skåret ned til det gamle træ om foråret, og vil derefter skyde igen. Når den begynder at skyde, påføres lidt gødning og dermed kan den omformes, når grenene er omkring 5 cm lange. Se også > Hækkeplanter

Dværgmispel: Gulvdækkende dværgmispler er meget modstandsdygtige over for frost. De kan nu formes, så de passer til plantningsområdet med en hækkeklipper. Planten tåler at blive skåret tilbage til det gamle træ, men det gøres bedst om foråret. For en mere kompakt struktur og bedre forgrening, bør unge planter trimmes om foråret til halvdelen af grenlængden i det foregående år.

Taks: Kan tåle beskæring ekstremt godt, selv helt ned til det ældste træ. Du bør ideelt set beskære det om foråret, da nåletræer fungerer som vindbrydere i vinterhaver, og tilbyder beskyttelse for fugle.

Syren: Behøver næsten ingen beskæring. Syren reagerer ofte på beskæring med stærk vækst, hvilket også kan medføre vild forgrening. Tåler at blive beskåret til det ældste træ, og bliver bedst udført i foråret. Hvis du beslutter dig for at beskære det, skal du trimme de ældre grene og kviste til en jævn længde hele vejen rundt. Hvis du vil fremme ny vækst, skal du skære de lange grene i midten fri; forkort dem ikke. Efterlad kun de stærkeste 5-7 af disse. Skær ældre buske tilbage til 30-50 cm, hvis det er nødvendigt for at regenerere busken gennem ny vækst om 2-3 år.

 

 

klippe græsplæne

Figen: Beskær kun om foråret, da den let kan fryse. Frugterne for 2009 kan allerede ses på den. Du bør derfor kun beskære det lidt i foråret. Derefter koncentrerer du dig hovedsageligt om formen, og om at tynde den ud. Ligesom kvædetræer reagerer figner ikke bæredygtigt på beskæring. De forgrener sig ikke bedre, hvis du trimmer de etårige topskud. Kun et år lange grene kan tilskyndes til at forgrene sig, hvis de skæres ned på et passende niveau.

Græsser: Du behøver ikke at beskære dem lige nu; bind dem sammen om nødvendigt, og klip dem om foråret. Dette beskytter plantens kerne mod frost og vinterfugtighed, som er nødvendig for eksempelvis pampasgræs.

 

Hække: Beskær ikke i efteråret! Unge hække: Første klipning i maj/juni, anden klipning i august/september. For gamle hække kan en beskæring efter deres anden vækstperiode (i slutningen af juni) være tilstrækkelig. Det er bedst at klippe nåletræshække, før de skyder, så sårene heler hurtigt. Når du klipper hæk, skal du prøve at forme skrånende sider for at forhindre, at den nederste fjerdedel bliver bar. For hver 100 cm, du bevæger dig opad, skal hver side være 10 cm længere inde (dvs. i alt 20 cm smallere).

Ribsbuske: I 2023 vil de lette 2022-skud med en tykkelse på omkring en blyant bære kvalitetsfrugt; disse skud skal frigives ved trimning (om foråret). Samtidig bør trimning også fremme 2023-skuddene (dvs. frugtgrenene i 2024). Tynd buskene ud ved at fjerne tyk, mørk vækst, der er mere end 3 år gammel (lige over jorden eller på jordniveau, hvis forgreningen er god). Trim buskene ved at skære skuddene tilbage til det krævede forgreningsniveau. Forlad kun 5 til 7 af de stærkeste jordniveauskud, og forkort dem ikke.

Kirsebærtræer: Udtynd prydkirsebærtræer om foråret, efter blomstringen. Frugtbærende kirsebærtræer skal trimmes umiddelbart efter høsten i juni/juli. Skær / tynd dem kun lidt ud! At beskære dem for kraftigt, kan potentielt dræbe planten efter et par år.

 

Hække

 

Kiwitræer: Efterlad omkring tre til syv sidegrene på den lodrette hovedgren (afhængigt af støttesystemet, der understøtter kiwitræet); disse er de primære grene, der vil bære frugt. Knopperne på frugtbærende grene vil vokse fra disse hovedgrene. Forkort disse om sommeren til omkring otte til ti blade, startende fra det første blad over frugterne. I slutningen af vinteren forkortes de samme grene til tre til fem knopper, og nye frugtgrene spirer herfra igen. Hvert tredje til fjerde år skal du fjerne dette aldrende grenkompleks lige ved hovedgrenen, og erstatte det med en ung frugtgren.

Proptrækkerpil: Beskæres bedst om foråret; om vinteren fryser især de tyndere grene tilbage. Du vil bemærke dette om foråret, og kan dermed fjerne dem. Dette træ kan klare både let og meget tung beskærning, selv ned til det gamle træ.

Liguster: Håndterer beskæring ekstremt godt, selv ned til det gamle træ, kun en hånds bredde over jorden. Ellers gælder det samme som for hække.

 

Oliventræer: Bedst beskåret i foråret. Tynd derefter ud ved at fjerne gammel vækst eller grene, der er for tæt pakket. Reducer skudlængden ved at trimme tilbage til en anden gren dybere inde og afrund jævnt derefter. Træet håndterer meget kraftig beskæring, ned til det ældste træ om foråret. Oliventræet håndterer meget stærke snit, ved at skubbe lange skud ud. Tynd disse ud til et par strukturelle grene.

Blommetræer: Beskær ikke i efteråret; beskær sidst på vinteren, før knopperne svulmer op i marts.

Rhododendron: Forkort grenene, når blomstringen slutter, og trim tilbage til en gunstig lavere gren. Alternativt kan du beskære tilbage til det gamle træ; stærke rhododendroner håndterer beskæring rigtig godt.

Roser: Beskær alle blomsterbedroser og klatre-/buskroser med en tredjedel. Finpuds om foråret. Lad rosenbærrene sidde på vildrosen som dekoration, og tynd dem ud om foråret i stedet for at skære dem nu.

stikling

Parasoltræet: Klarer ikke beskæring godt; trim kun om foråret på grund af følsomhed over for frost. Skær derefter et skud tilbage til en gunstig kvist. Dette gør skuddet kortere, men et grønt blad forbliver som spændingstræ.

Kvalkved: Bortset fra Guelder-rosen, trim den kun om foråret. Ellers trim på samme måde som > Syren.

Sommerfuglebusk: Om efteråret skal du kun forkorte mellem en tredjedel til halvdelen; skær ikke mere end dette, for at forhindre frostskader (se ovenfor). Trim fint (tynd ud og reducer med ca. 50 cm) i marts/april, inden væksten starter.

Citrustræer: Klip kun om foråret; tynd derefter ud og afrund jævnt, hvis det er nødvendigt for at tilskynde til ny vækst og en stor mængde blomster (f.eks. appelsiner blomstrer på et år gammelt træ).

Engletrompeter: Beksær kun lidt før vinteren. Jo mere du beskærer nu, jo senere blomstrer planten i det nye år, fordi blomstervæksten først skal dannes.

Blå kartoffelbusk: Beskær en tredjedel nu, og beskær regelmæssigt om foråret. Kan derefter beskæres til det gamle træ.

Nerier: Håndterer beskæring rigtig godt; kan endda beskæres til det gamle træ om foråret. Det er dog altid bedre at trimme tilbage til en forgrening, så bladskud forbliver som spændingstræ. Bemærk også, at forskellige sorter af nerier forgrener sig bedre end andre efter beskæring. Nerier bør normalt beskæres umiddelbart efter blomstring. Hvis du beskærer det i efteråret, kan du fjerne knopperne for det kommende år.

Ildkrone: Her angår det samme som ved den blå kartoffelbusk

Citronella: Citronellaplanter skæres normalt ikke ned, fordi de bliver smukkere fra år til år. Men hvis det er nødvendigt, kan du skære en god hånds bredde tilbage. Dette gøres bedst om foråret.