Помощник за планиране на разпръсквателна система

Помощникът за планиране на разпръсквателна система е безплатен онлайн инструмент, който Ви осигурява автоматично разполагане на разпръсквачите и водопроводните тръби на Вашата градина. Той е базиран на продуктите от системата GARDENA Sprinklersystem, които осигуряват удобни изскачащи разпръсквачи за напояване на моравата. Изскачащите разпръсквачи се монтират за постоянно под земята и се свързват посредством система от тръби. Те изскачат магически, когато дойде времето да полеят градината и да разпределят ценната вода тъкмо там, където е необходима. Когато си свършат работата, те изчезват обратно в земята. За да разберете коя комбинация на продукти от Sprinklersystem ще е най-подходяща, само стартирайте чертането на Вашата градина, след което добавете Вашия план на разпръсквачите. Толкова е лесно!

My Garden Planning