Гора с единични слънчеви лъчи

FSC® Сертификация

FSC® е съкращение от Forest Stewardship Council®. Тя е основана като независима неправителствена организация за насърчаване на отговорното управление на горите. Системата FSC® гарантира използването на дървесина, която идва от гори, които отчитат социалните, икономическите и екологичните нужди на настоящите и бъдещите поколения.

През 2022 г. в световен мащаб около 200 000 000 хектара гори са FSC® сертифицирани и има около 50 000 сертификата по целия свят.

Процесът на сертифициране се извършва по цялата продуктова верига и потвърждава, че материалът е FSC® сертифициран по цялата верига на доставки. Логото на FSC® идентифицира дървесина и хартия, които идват от устойчиво управлявани гори.

Лого на FSC

GARDENA е FSC сертифицирана от 2005 г. и допринася за спазването на социалните и екологични стандарти на FSC® сертификационната система. GARDENA използва само 100% FSC® сертифицирана дървесина в своите продукти.

Защо да купувате FSC® сертифицирани продукти

Дървесината е възобновяем, рециклируем и издръжлив материал. Ние имаме отговорността да повлияем положително на добива и обработката на дървесината. Чрез закупуване на FSC® сертифицирани продукти, вие допринасяте за отговорното снабдяване с дървесина. Също така подкрепяте опазването на ресурсите за закупуване на дървесина и поддържането на горската екосистема.

Вие допринасяте за опазването на застрашените гори и подкрепяте това, че в продуктите, които използвате, не се обработва незаконно добита дървесина.

Някои от FSC® сертифицираните продукти можете да видите на снимките. За повече FSC сертифицирани продукти потърсете FSC® на уебсайта на GARDENA. Там можете да намерите целия асортимент.

The GARDENA EcoLine

HZ-823540

GARDENA NatureLine