Разпръсквач GARDENA в градина

Безопасност и регулации

Тук ще намерите стандартите, сертификатите, разпоредбите и декларациите за продуктите на GARDENA.

Качество – Околна среда – Енергия

Нашето интегрирано управление на качеството, околната среда и енергията е в съответствие с действащите към момента издания на стандартите ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 сертифицирани.

Поддръжката и развитието се извършват от интердисциплинарен екип с участието на ръководството. Нашата интегрирана система за управление непрекъснато се оптимизира и потвърждава, чрез вътрешни одити на всички местоположения.

За поддържане на нашите сертификати, изискванията на стандарта се наблюдават ежегодно при външни одити от акредитиран орган.

При избора на нашите доставчици всички аспекти на стандартите се вземат предвид и съответно се оценяват при одитите.

folder_zip

Data sheet ingredients (EC 648/2004; Annex VII D)

Регламент REACH на Европейския съюз

REACH ("Регламент (ЕО) No 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали") е регулаторна рамка на Европейския съюз за химикалите, която влезе в сила на 1 юни 2007 г., с поетапни крайни срокове до 2018 г.

Член 33. Съобщаване на информация за вещества в изделия.

GARDENA предоставя следната информация за вещества, идентифицирани от Европейската агенция по химикали като кандидати за Приложение XIV на REACH (т.нар. списък на кандидатите), в концентрация над 0,1 тегловни % в изделията.

To the REACH article 33 declaration navigate_next
Баща и двете му малки дъщери се занимават с градинарство заедно

Директива на ЕС за екодизайна

Декларация на производителя относно Регламента за екопроектиране на електрически двигатели (ЕС) 2019/1781.

Лого на CE

CE съответствие GARDENA

Продуктите на Gardena отговарят на всички приложими изисквания и разпоредби. CE декларациите винаги могат да бъдат намерени в инструкциите за експлоатация

Системата GARDENA smartSystem има съответствие с CE декларацията. Това гарантира, че продуктите отговарят на изискванията на директивите, които се отнасят за него. За да прочетете повече за него, изтеглете документа "CE-декларация" за всеки продукт на GARDENA smartSystem тук.

Ако имате нужда от допълнителни CE-декларации, моля, попитайте вашия локален дистрибутор.

picture_as_pdf

Bluetooth – Control unit 9V

CE declaration

picture_as_pdf

11520 Tool and Wood glove

CE declaration

picture_as_pdf

11521 Tool and Wood glove

CE declaration

picture_as_pdf

11500 Garden and Maintenance glove

CE declaration

picture_as_pdf

11501 Garden and Maintenance glove

CE declaration

picture_as_pdf

11502 Garden and Maintenance glove

CE declaration

picture_as_pdf

11510 Planting and Soil glove

CE declaration

picture_as_pdf

11512 Planting and Soil glove

CE declaration

picture_as_pdf

11513 Planting and Soil glove

CE declaration

picture_as_pdf

11522 Tool and Wood glove

CE declaration

picture_as_pdf

11530 Shrubcare glove

CE declaration

picture_as_pdf

11540 Cutting and rose glove

CE declaration

picture_as_pdf

201, 202, 203 Planting and Maintenance Glove

CE declaration

picture_as_pdf

213, 214, 215 Tool Glove

CE declaration

picture_as_pdf

205, 206, 207, 208 Gardening and Soil Glove

CE declaration

picture_as_pdf

9058, 9059 Garden pumps bluetooth

CE declaration

picture_as_pdf

9067, 9068 Pressure tanks bluetooth

CE declaration

picture_as_pdf

smart system - Gateway 19000

CE declaration

picture_as_pdf

smart system - Water Control 19031

CE declaration

picture_as_pdf

smart system - Gateway 19005

CE declaration

picture_as_pdf

smart system - Sensor 19040

CE declaration

picture_as_pdf

smart system - Sensor 19030

CE declaration

picture_as_pdf

smart system - Pressure pump

CE declaration

picture_as_pdf

smart system - Power plug

CE declaration

picture_as_pdf

smart system - Irrigation control 19032

CE declaration

Млада жена слуша музика между стайните си растения

Акустика и вибрации

Тук ще намерите обобщение на стойностите на вибрациите съгласно директивата на ЕС "Вибрация" (2002/44/EG) за вибрации ръка-рамо, както и вредни за околната среда шумови емисии съгласно директивата на ЕС "Външен шум" (2000/14/EG). Стойностите могат да бъдат намерени с продукта.

folder_zip

Safety Information

Li-Ion Batteries

folder_zip

Lithium Batteries Test Summary (UN 38.3.5)

Battery applications

picture_as_pdf

Lithium Batteries Test summary (UN 38.3.5)

Robotic Lawnmowers