Gardena

Общи условия

Правила и условия за използване за създаване и използване на клиентски акаунт за онлайн магазина GARDENA и за регистриране на продукт (последна актуализация: 17.07.2023 г.)

1. Общо

Настоящите правила и условия за използване, определени от GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Straße 40, 89079 Ulm, Германия (наричана по-долу "GARDENA", "ние", "нас" или "наш"), се прилагат в съответната им версия, която е в сила при сключването на договора за създаване и използване на личен клиентски акаунт за онлайн магазина GARDENA (наричан по-долу "онлайн магазин"), наличен на www.gardena.com/bg/, и за регистрирането на продукт (наричани по-долу "GTC").

GARDENA е дъщерно дружество на Husqvarna AB (публ.). Целта на клиентския акаунт и предоставените с него услуги е да Ви позволят да (i) правите поръчки чрез онлайн магазина, (ii) да регистрирате продуктите си и да получавате преглед на тези регистрирани продукти, и (iii) да осъществявате достъп до съдържание и услуги, свързани с поръчката в онлайн магазина и регистрирането на продукта, както е описано подробно в раздел 2.

Няма да се прилагат правила и условия за потребителите, които се отклоняват от или допълват настоящите GTC.

2. Основни изисквания, създаване на клиентски акаунт

Създаването и използването на клиентски акаунт е безплатно. Не е необходимо да създавате клиентски акаунт, но ще трябва да създадете такъв, ако искате да регистрирате продукт и да използвате съдържанието и услугите, описани по-долу. Поръчки могат да се правят и в онлайн магазина без създаване на клиентски акаунт. Правенето на поръчки през онлайн магазина е предмет на допълнителни условия. Ще бъдете информирани за тези условия отделно, когато правите поръчката си.

За да създадете акаунт, трябва да сте навършили най-малко 18 години.

С клиентски акаунт имате възможност да използвате по-специално следните функции:

 1. Настройки на профила (данни за акаунта, настройки на парола, управление на бюлетини, изтриване на акаунт)
 2. История на поръчките (преглед на поръчките с данни за поръчките и проследяване на състоянието)
 3. Адресна книга (възможност за редактиране на определени адреси за доставка)
 4. Методи на плащане (възможност за редактиране на избрани методи на плащане)
 5. Регистриране на продукти
 6. Регистрирани продукти (вижте продукти, регистрирани през клиентския акаунт с гаранционен срок)

При създаването на клиентски акаунт Вие приемате, че ще бъде създаден личен акаунт. Този клиентски акаунт ще се управлява от Husqvarna AB (публ.). При създаването на клиентски акаунт Вие трябва да изберете потребителско име (имейл адрес) и парола. Вашето потребителско име и парола не трябва да бъдат оскърбителни, обидни на расова или етническа основа, открито сексуални, клеветнически, в нарушение на правата върху интелектуалната собственост или в нарушение на правата на неприкосновеността на личния живот.

Когато създавате клиентския акаунт, от Вас ще бъде поискано да предоставите Вашият имейл адрес, собствено и фамилно име, държава на произход и парола. Когато създавате акаунт, Вие се задължавате да въвеждате единствено и само информация, която е вярна (т.е. и актуална). След като сте подали данните си за регистрацията, Вие ще получите имейл потвърждение с връзка за потвърждение. За да завършите регистрацията, Вие трябва да щракнете върху тази връзка за потвърждение. След като сте регистрирани, ще получите Вашия собствен клиентски акаунт със собствените Ви данни за влизане. След това ще имате право да използвате Вашия клиентски акаунт в обхвата на настоящите GTC.

Вашият акаунт е личен и не може да прехвърляте акаунта си на трети страни или да позволявате на трети страни да използват Вашия клиентски акаунт. Ваша е отговорността да защитите достъпа до информацията си за влизане от неупълномощени лица. Паролата трябва да се сменя редовно от съображения за сигурност. Ако имате основание да смятате, че трети страни са получили достъп да Вашия клиентски акаунт, трябва незабавно да ни информирате. Ние имаме право, но не и задължение, да блокираме достъпа до Вашия клиентски акаунт, ако имаме основания да смятаме, че трети страни са получили неоторизиран достъп до Вашия клиентски акаунт.

Ако не сте влизали в своя клиентски акаунт няколко месеца подред, ние си запазваме правото да Ви изпратим имейл известие, с което да Ви информираме, че ако желаете да запазите своя клиентски акаунт, ще трябва да влезете във Вашия акаунт в рамките на определен период от време от получаването на имейл известието. Ако не влезете във Вашия клиентски акаунт в рамките на този конкретен период, ние ще дезактивираме или премахнем Вашия клиентски акаунт и ще Ви информираме по имейл за това и за произтичащото от това прекратяване на връзката за използване, която е в основата на настоящите GTC.

3. Обработване на лични данни

Когато създавате Вашия клиентски акаунт, от Вас ще бъде поискано да предоставите определена информация за себе си. Моля, прочетете нашата декларация за поверителност, преди да използвате клиентския акаунт. Нашата декларация за поверителност може да бъде намерена тук: https://privacyportal.husqvarnagroup.com/uk/privacy-notice/

4. Лиценз

При условие че приемате и спазвате настоящите GTC, GARDENA Ви предоставя неизключителен, невъзлагаем, непрехвърляем, отменим лиценз (наричан по-долу "Лиценз") за използване на клиентския акаунт и свързаните с него услуги. Лицензът се дава за лична, а не за търговска употреба. GARDENA не дава на Вас или на някое друго лице разрешение за копиране или изменение на която и да било от услугите, които са Ви предоставени чрез клиентския акаунт. Вие или трета страна не може да разработвате, да допълвате, да декомпилирате или да извършвате обратен инженеринг на услугите без нашето съгласие (обратен инженеринг). Забранени са каквито и да било електронни атаки срещу услугите. Това включва прехвърлянето на вируси или шпионски софтуер. Всеки опит за такива действия представлява нарушение на правата на GARDENA. Ако нарушите тези ограничения или каквито и да било други ограничения, посочени в настоящия раздел 4, GARDENA има право да прекрати връзката за използване (включително Лиценза), която е в основата на настоящите GTC, на извънредно основание и без предизвестие. Освен това може да бъдете разследвани или подведени под отговорност за щети.

Настоящият Лиценз се предоставя за неопределен период от време и ще бъде прекратен автоматично при прекратяване на връзката за използване, която е в основата на настоящите GTC, например в съответствие с раздел 8 по-долу. С настоящото раздел § 69e от UrhG (германския Закон за авторското право) остава незасегнат.

5. Използване на клиентския акаунт и услугите от Вас; права на трети страни

Вие може да използвате клиентския акаунт и предоставените Ви услуги и съдържание само в обхвата на настоящите GTC. Вие се съгласявате и гарантирате, че няма да използвате услугите и тяхното съдържание по начин, който:

 1. е лъжлив, подвеждащ, неверен или неточен,
 2. пропагандира или насърчава незаконни дейности,
 3. е обиден на расова или етническа основа и/или представлява подбуждане срещу малцинство (напр. национална или етническа група),
 4. представлява клевета или по друг начин е открито сексуален,
 5. атакува сексуалната ориентация или религията или е дискриминиращ по какъвто и да било друг начин,
 6. обижда или преследва дадено лице,
 7. е по някакъв начин увреждащ, оскърбителен, обиден или незаконен, или е в нарушение на правата на трети страни (като например, но не само, авторски права и права върху търговски марки), или
 8. по друг начин противоречи на предназначението на услугите или настоящите GTC.

Като потребител Вие самите носите директна отговорност пред трети страни за нарушения на правата на тези трети страни, за които Вие сте отговорни. В случай на оправдани претенции от трети страни срещу GARDENA в резултат на такова нарушение Вие сте задължени да компенсирате GARDENA до размера на загубата, за която сте отговорни, освен ако не можете да докажете, че нямате вина за нарушението, довело до загубата.

6. Такси за мрежа и достъп

Вие носите отговорност за защитата на достъпа Ви до мрежата, необходима за използване на съдържанието и услугите, достъпни чрез клиентския акаунт. По принцип доставчиците на услуги на трети страни, които използвате за достъп до мрежата, ще таксуват допълнителни разходи, напр. за трансфер на данни. Ние няма да заплащаме тези разходи. Освен това Вие сте отговорни за получаването и поддръжката на най-новия хардуер или софтуер, необходим за получаване на достъп до и използване на нашите услуги.

7. Наличност на клиентския акаунт

GARDENA полага всички усилия, за да гарантира, че акаунтът на клиента може да бъде използван с възможно най-малко прекъсвания. По технически причини е възможно да можете да използвате Вашия клиентски акаунт само по ограничен начин или временно изобщо да не го използвате – по отношение както на времето, така и на съдържанието. Достъпът до клиентския акаунт може също да бъде засегнат или прекъснат от дейности по техническо обслужване, актуализации или други неизправности (по-специално технически проблеми, неизправности на хардуера или грешки в софтуера).

Освен това ние си запазваме правото да променяме, прекъсваме или временно преустановяваме предоставянето на клиентския акаунт по всяко време без предизвестие, доколкото сме задължени да направим това по закон или с решение на орган, или ако това е необходимо за предотвратяване на заплаха за ИТ и сигурността на данните, свързани с клиентския акаунт.

8. Отговорност на GARDENA

Ако GARDENA предоставя безплатни услуги в съответствие с настоящите GTC, GARDENA носи отговорност само за умишлени нарушения и груба небрежност. Раздели 523, 524 от германския Граждански кодекс (BGB) се прилагат съответно за материални дефекти и недостатъчни права.

Следното също важи:

GARDENA носи отговорност за умишлени нарушения и груба небрежност в съответствие с разпоредбите на Produkthaftungsgesetz (германския Закон за вреди, причинени от продукти) за виновна (или просто небрежна) загуба на човешки живот, телесна повреда или увреждане на здравето, за измамно прикриване на дефект или приемане на гаранция в съответствие със законовите разпоредби и до степен, в която обхватът на приложното поле на раздел 70 от TKG (германския Закон за телекомуникациите) (отговорност на доставчика на телекомуникационни услуги, достъпни за обществеността) поражда действие.

Отговорността на GARDENA е ограничена до типичните предвидими щети за просто небрежно нарушение на основно договорно задължение. Основни договорни задължения са тези задължения, чието изпълнение е от първостепенно значение за правилното изпълнение на договора, на спазването на които договорният партньор може да разчита редовно и чието нарушаване застрашава постигането на целта на договора.

Във всички други случаи отговорността на GARDENA е изключена. Доколкото отговорността на GARDENA е изключена или ограничена, това също важи за личната отговорност на персонала, работниците, служителите, представителите и делегираните агенти на фирмата.

9. Прекратяване на връзката за използване

Може да накарате GARDENA да изтрие Вашия клиентски акаунт по всяко време и да прекратите използването на съдържанието и услугите, достъпни чрез него. Функцията за изтриване е достъпна след влизане във Вашия клиентски акаунт. След изтриване на клиентския акаунт връзката за използване между Вас и GARDENA, която е в основата на настоящите GTC, се прекратява.

GARDENA може да прекрати връзката за използване, която е в основата на настоящите GTC, като отправи предизвестие от 4 (четири) седмици. Освен това GARDENA си запазва правото, в съответствие със законовите разпоредби, да прекрати договора, който е предмет на настоящите GTC, по основателна причина без предизвестие и по този начин да прекрати Вашия клиентски акаунт и достъпа до съдържанието и услугите, достъпни чрез него, ако сте в сериозно нарушение на настоящите GTC, или ако настъпят други извънредни обстоятелства, които, като се вземат предвид всички обстоятелства на отделния случай и претеглят интересите на двете страни, правят неразумно GARDENA да продължи договорните отношения. Предизвестия за прекратяване, отправени от GARDENA, трябва да са в писмена форма, за да се считат за валидни.

Освен това GARDENA има право временно да спре достъпа до Вашия клиентски акаунт с незабавно действие, ако има причина да смята, че нарушавате каквито и да било съществени разпоредби от настоящите GTC.

Гаранционният период за регистрирани продукти остава непроменен след изтриването на клиентския акаунт и произтичащото от това прекратяване на връзката за използване, която е в основата на настоящите GTC.

10. Промени в съдържанието и услугите, достъпни чрез клиентския акаунт

GARDENA непрекъснато извършва нововъведения, за да осигури на потребителите си възможно най-доброто изживяване. Поради това GARDENA си запазва правото да актуализира или променя съдържанието и услугите, достъпни чрез клиентския акаунт, при условие че такава актуализация или промяна (i) е необходима, за да може GARDENA да спазва задължителните правни изисквания или да изпълни задължително разпореждане на съда или компетентен орган; (ii) просто означава адаптиране към съответните изпитани или текущи технологични стандарти; или (iii) не надхвърля това, което е обичайно в сектора и е разумно за Вас в сравними случаи, т.е. оправдава законните Ви очаквания да продължите да използвате наличното материално съдържание или услуги. Примерите за промени във вида или функциите може да включват корекции на грешки, корекции за сигурността и подобрена функционалност.

11. Промени в GTC

GARDENA си запазва правото да Ви предлага промени в настоящите GTC. GARDENA ще Ви предложи писмено промени в GTC в подходящ срок, поне 30 дни преди предложената дата на влизане в сила на промените. При спазване на разпоредбата в следващото изречение Вие трябва активно да се съгласите с предложената от нас промяна. В случай на (i) незначителни промени в GTC, които не засягат съществените разпоредби, и (ii) промени, които се изискват поради промяна в закона, окончателно съдебно решение или задължително разпореждане от компетентен орган, Вашето съгласие ще се счита за предоставено, ако GARDENA не получи писмено уведомление за отхвърлянето от Ваша страна на промените преди предложената дата на влизането им в сила. Ако не сте съгласни с незначителните промени, предложени от нас, може да уведомите GARDENA за отхвърлянето на промените до предложената дата на влизането им в сила. В случай на отхвърляне или липса на съгласие при съществени промени или отхвърляне при незначителни промени връзката за използване, която е в основата на настоящите GTC, ще продължи да се прилага към съществуващите GTC. Когато Ви уведомява, GARDENA ще Ви информира за изискването за съгласие или за правото Ви на отказ и значението на липсата на съгласие или на изтичането на срока за отхвърляне.

 

12. Приложимо законодателство

Настоящите GTC са подчинени на законодателството на Федерална република Германия, с изключение на частното международно право и Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки от 11 април 1980 г. (CISG). Този избор на юрисдикция не означава, че Вие като потребител сте лишени от защитата, предоставена Ви от онези разпоредби, които съгласно законодателството на държавата, в която обичайно пребивавате, не могат да бъдат отклонени чрез споразумение.

13. Клауза за разделимост

Ако отделни разпоредби от настоящите GTC са или станат нищожни или невалидни изцяло или частично, това няма да повлияе на валидността на останалите разпоредби. Статутното право (раздел 306 (2) от германския Граждански кодекс (BGB) ще замени всички разпоредби, които не са включени или са невалидни. Във всички останали отношения страните трябва да заменят нищожната или невалидна разпоредба с валидна разпоредба, която е възможно най-тясно свързана с икономическата цел на нищожната или невалидна разпоредба, освен ако допълнителното тълкуване на договора има предимство или е възможно.

14. Информация за контакт

Ако имате някакви въпроси относно съдържанието или услугите, достъпни чрез Вашия клиентски акаунт, моля, свържете се с: service@gardena.com

Последна промяна: 17.07. 2023 г.