градско градинарство

Отпечатване

Отпечатване

АГРОЛАНД-БЪЛГАРИЯ“ АД
ул.“ Осми декември“ 13, офис 5
1700, София, България


Телефон: +35924666910
Факс: +35924666914

Е-mail: info@agroland.eu

Председателят и Изпълнителен член на Съвета на директорите Панделис Михаил Пападопулос

ЕИК: 175280439

Chairman of the Supervisory Board: Pavel Hajman
Managing Directors: Pär Åström, Joachim Müller
Registered office: Ulm / Commercial register: HRB Ulm 721339

If you encounter any issues regarding this website please contact globalservice@gardena.com