градинарство мечти

Гаранция

Гаранционни условия за гаранцията на производителя GARDENA

(Последна актуализация 31.01.2023 г.)

 

В допълнение към правата, посочени в тези условия, крайният клиент има право на законови права в случай на дефекти. Тези права могат да се упражняват безплатно и не са ограничени от тези условия.

 

  1. GARDENA Manufacturing GmbH (наричана по-долу „GARDENA“) предоставя гаранция за всички оригинални продукти на GARDENA (наричани по-долу „Продукти“). Гаранционният период на всеки продукт е изобразена с икона, отпечатана върху опаковката на продукта или в онлайн описанието на продукта на www.gardena.com. Гаранцията е валидна от момента на първоначалната покупка от дилъра в съответствие със следните условия: ако Продуктите са били използвани само за лични употреба — т.е. не са били използвани за търговска или професионална цел - дефектът е доказано, че е възникнал в рамките на гаранционния период и рекламацията също е направена в рамките на този гаранционен период (наричан по-долу „Гаранция“). Следователно датата върху оригиналното доказателство за покупка е от решаващо значение за всякакви рекламации. Тази гаранция не важи за продукти, закупени втора употреба.

  2. GARDENA гарантира на крайния клиент, че продуктът няма дефекти в материала или обработката в съответствие със следните условия. Нормално износване на части и компоненти (като V-образни ремъци, работни колела, електрически крушки, въздушни филтри, остриета и прилежащите към тях фиксиращи елементи, турбини, зъбни ремъци, запалителни свещи), визуални промени, износващи се части и консумативи (като батерии) са изключени от гаранцията.

  3. Услугите по гаранцията се извършват, чрез доставка на напълно работещ заместващ продукт или чрез ремонт на дефектния продукт, изпратен до нас безплатно; ние си запазваме правото да избираме между тези опции. Тази услуга е предмет на изпълнение на следните условия:

а) Продуктът е използван по предназначение съгласно препоръките в ръководството за експлоатация.

b) Нито купувачът, нито трета страна са се опитвали да отварят или ремонтират продукта.

c) За работа са използвани само оригинални резервни части и износващи се части GARDENA.

г) Представено е копие от оригиналното доказателство за покупка.

д) Изпратени са копия от имейла за регистрация на продукта и имейла за потвърждение на гаранцията.

4. Тази гаранция се ограничава до подмяна или ремонт в съответствие с гореспоменатите условия. Подменените продукти или части стават наша собственост. Гаранцията не представлява право за предявяване на други искания срещу нас като производител, като например за щети. По-специално, нямате право да получите заместващ продукт, докато вашият продукт е в ремонт. Гаранционните услуги не удължават или подновяват гаранционния период за продукта.

5. Тази гаранция е валидна за цял свят. GARDENA ще бъде освободена от гаранционното си задължение, ако изпълнението на гаранцията би довело до нарушаване на национални или международни разпоредби на външнотърговското законодателство или на ембарго и/или други санкции.

6. Ако правите иск по гаранцията, моля, изпратете следното с платени пощенски разходи до адреса на сервиза във вашата страна на пребиваване, посочен по-долу: повредения продукт; копие от оригиналното доказателство за покупка; имейл(ите) за регистрация на продукта и потвърждение на гаранцията; както и описание на щетата.

7. Гаранцията се управлява от законодателството на Федерална Република Германия, с изключение на Конвенцията на ООН относно договорите за международна търговия на стоки (CISG). Този избор на юрисдикция не означава, че вие, като потребител, сте лишени от защитата, предоставена ви от тези разпоредби, от които съгласно законодателството на държавата, в която обичайно пребивавате, не могат да бъдат отхвърлени с договор.

 

АГРОЛАНД-БЪЛГАРИЯ АД

гр. София 1700

ул. Осми декември № 13, ет.1, офис 5

picture_as_pdf