Човек, който държи някаква почва с разсад

Устойчивост и ангажираност

Сближаване на хората и природата

Всички усещаме последиците, които изменението на климата носи в ежедневието ни и осъзнаваме, че поведението ни оказва въздействие върху околната среда. Устойчивостта е в центъра на нашата стратегия, просто защото градинарството е свързано с природата. Като водеща марка за градинарство, наша отговорност е да действаме съзнателно. Заедно с нашите потребители, клиенти и общество трябва да повишим амбициите си и да действаме по-бързо в отговор на заплахата, пред която е изправена нашата планета. Можем да бъдем успешни само заедно. Като компания в рамките на Husqvarna Group, GARDENA участва в програмата за устойчивост на цялата група "Sustainovate", която като стратегически подход е насочена към иновации, които сближават хората и природата.

Quote Pär Äström
SDGs

Привеждане в съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие

Чрез нашия ангажимент ние подкрепяме широк спектър от цели на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), които демонстрират план от 17 точки за прекратяване на крайната бедност, борба с неравенството и несправедливостта и защита на планетата до 2030 г. Постигането на тези глобални цели изисква значителни усилия на всички нива на обществото, не на последно място в бизнеса, който има критична роля като агент на промяната. В Husqvarna Group най-големият ни принос към целите се състои в намаляване на отрицателното въздействие от операциите, допринасяне за положителна промяна по веригата на стойността и ангажиране в обществото като цяло.

Нашият ангажимент за по-добро бъдеще

04_01_Globalcompact

Нашият ангажимент за по-добро бъдеще: Глобален договор на ООН

Глобалният договор на ООН е призив към компаниите да приведат своите операции и стратегии в съответствие с универсалните принципи за правата на човека, труда, околната среда и борбата с корупцията и да предприемат действия, които постигат обществени цели, като например целите за устойчиво развитие.

04_02_Sciencebasedtargets

Нашият ангажимент за по-добро бъдеще: Научно обосновани цели

Инициативата за научно обосновани цели помага на компаниите да определят цели в съответствие с климатичните условия. Тези цели имат за цел да предоставят на дружествата ясно определен път за намаляване на емисиите в съответствие с целите на Парижкото споразумение.

04_03_BusinessA

Нашият ангажимент за по-добро бъдеще: Бизнес амбиция 1.5 °C

Бизнес амбицията 1.5 °C е инициатива на Глобалния договор на ООН. Инициативата призовава компаниите да дадат своя принос за ограничаване на повишаването на глобалната температура до 1,5 °C, което от своя страна изисква от тях да определят научно обосновани цели за емисиите.

04_04_CDP

Проект за разкриване на въглерод

CDP е организация с нестопанска цел, която управлява глобална система за оповестяване на инвеститори, компании, градове, държави и региони, за да управляват въздействието си върху околната среда. Системата работи повече от 20 години.

04_05_CLC

Нашият ангажимент за по-добро бъдеще: Коалиция за лидерство в областта на климата

Коалицията за лидерство в областта на климата е бизнес мрежа с нестопанска цел в областта на климата в Европа. Членовете се стремят да бъдат сред лидерите в съответните области по отношение на амбицията за смекчаване на изменението на климата. Тя подкрепя лидерите в областта на климата, чрез споделяне на най-добри практики, политически подходи и стратегии и чрез участие в разработването на регионални и глобални политики.

Sustainovate 2025

Sustainovate – нашата програма за устойчивост

Това е Sustainovate  – нашият план да поведем нашата индустрия в прехода към ресурсно интелигентна икономика. Чрез Sustainovate ние предизвикваме себе си и вдъхновяваме другите да се трансформират и сме пионери в решенията за ефективност на стъпката и по-интелигентно използване на ресурсите.

Sustainovate обхваща три възможности за промяна - въглерод, кръгова дейност и хора - и три цели до 2025 г., които движат начина, по който правим бизнес. Те ни дават възможности да подкрепим преминаването към нисковъглероден енергиен микс, да прокараме начини за предоставяне на голяма стойност на клиентите, чрез решения за кръгова икономика и да вдъхновим и ангажираме нашите клиенти и служители да увеличат положителното ни въздействие.

Какво постигнахме до 2022 г.

Нашите цели за края на 2025 г. служат като ръководство за измерване на разликата, която правим. Научете повече за текущото състояние за постигането на нашите цели.

carbon-32%

Въглерод: -32% абсолютно намаление на емисиите на CO2

Carbon: -32% absolute reduction in CO2 emissions since 2015

circular-innovations

Кръгово: 10 кръгови иновации, стартирани досега (1.1.2020-31.3.2023.)

Circular: 10 circular innovations launched so far (1.1.2020-31.3.2023)

reachedPeople

Хора: 572 000 потребители и колеги достигнати до сега (1.1.2020-31.3.2023.)

People: 572,000 consumers and colleagues reached so far (1.1.2020-31.3.2023)

letsRethinkTogether

Нека ReTh!nk заедно

Как можете да допринесете

Научете как можете да направите разликата

Запалените градинари по целия свят работят усилено, за да създават и поддържат живи зелени пространства. По този начин те също така насърчават биологичното разнообразие, здравето, чистия въздух и подобрения местен климат.

Градини, балкони и тераси, но също така и покриви на къщи и гаражи, задни дворове, вертикално засадени стени или малко място на перваза на прозореца или стълбите са цъфтящи подаръци за природата и хората. Всеки и всяко малко засадено място може да допринесе.

Зелените площи се нуждаят от вода, за да процъфтяват. Разумното използване на ценния ни ресурс е от ключово значение - защото всяка капка е от значение.

Rethink

Направете път за повече зеленина

Проучете как можете да създавате зелени площи и как да се грижите за тях по осъзнат начин, като използвате разумно ресурси като вода.

Нашите основни етапи

Устойчивостта винаги е била неразделна част от нашите дейности. Разгледайте нашите основни етапи в историята на нашата компания.

 • 1979: Не се използват лакови бои, за да се избегнат замърсители
 • 1982: Multi-Click: един мотор за осем различни свързващи устройства
 • 1990: Сменяема акумулаторна система V12: една батерия за много устройства
 • 2020: Power for All Alliance: една батерия за различни инструменти на различните марки
 • 2021: EcoLine: Продукти, изработени от рециклирани материали
 • 1985: Първо пускане: напоителен компютър със сензори за влага за точно определяне на нуждите от вода
 • 1990: Ефективно използване на водата с първото поколение Micro-Drip-System
 • 2006: Сензори за влажност на почвата с подобрена технология
 • 2015: Интелигентна система GARDENA: ефективно поливане, чрез интелигентно управление
 • годишна сертификация по ISO 9001
 • от 2005 г.: FSC® търговски сертификат
 • от 2005 г.: Управление на околната среда съгласно ISO 14001

От 2021 г. 100% от електроенергията, доставяна във всички* работни обекти на GARDENA, идва от възобновяеми източници. *с изключение на Orbit

Certified standards

Сертифицирани стандарти

Ние внимателно подбираме нашите суровини и нашите операции се одитират в съответствие със стандартите ISO.

Прочетете повече в нашия доклад за устойчивост

Към 2016 г. Husqvarna Group

докладва за постигнатия напредък по отношение на Sustainovate, подхода на Husqvarna Group за интегриране на устойчивостта в бизнеса и нейните цели до 2025 г.

Прочетете повече в нашия доклад navigate_next