Как мога да поставя автоматично разпръсквачите?

Когато щракнете върху „План за разпръскване“ в горното меню, ще можете да използвате опцията за автоматично позициониране на разпръсквачите.

И в двата случая разпръсквачите се разполагат около градината по определени правила. По-късно можете да промените позицията им, за да отговарят по-добре на Вашите нужди. Прочетете повече за разпръсквачите и планирането в нашите брошури.

MyGarden

Мога ли да поставя разпръсквачите ръчно?

Нови разпръсквачи могат да се добавят на чертеж, като се плъзнат от менюто с обекти. Можете да избирате от T, S, осцилиращи разпръсквачи или Aqua Contour.

MyGarden

Как да регулирам разпръсквачите?

Един неподвижен разпръсквач може да се промени по различни начини, например да се промени неговата позиция, ъгъл на разпръскване и обсег на напояване. Изберете и регулирайте разпръсквача, като го изберете.

MyGarden

Как да добавя водна връзка?

В менюто с обекти има обект водна връзка. Поставете го на мястото, където има точка за водна връзка в къщата Ви. Означете всяка друга водна връзка, която е налична във Вашата градина.

Когато пуснете Вашата водна връзка в чертожното поле, се появява изскачащо меню. В него можете да промените настройките и опциите според Вашите изисквания. Вижте следващия раздел за повече информация относно тези настройки.

MyGarden

Как да се науча да регулирам настройките на водната връзка?

Дебит

Настройката за дебит Ви позволява да зададете времето за напълване на 10-литрова кофа. Попълнете числото в секунди за напълване на 10-литрова кофа в полето за дебит.

Брой тръби

Функцията за брой на тръбите Ви дава възможност да зададете броя на тръбите/каналите на Вашата водна връзка: 1 – 6.

Автоматични контроли

С избора на опцията „Компютър за водата“ и „Сензор за влажност на почвата“ или „Сензор за дъжд“ значително можете да улесните живота си.

Също така можете да добавите удължителен кабел, ако желаете да разширите обсега на напояване.

MyGarden

Как да поставя моята водопроводна система автоматично?

Последната стъпка в планирането на разпръсквателната система обикновено е свързването на разпръсквачите към водните възли. Това може да се направи автоматично или ръчно.

Първо трябва да поставите водния кран във Вашата градина. (Вижте раздела по-горе относно водните връзки.)

Ако предпочитате да го направите автоматично, тогава просто натиснете бутона “Свързване на Вашите разпръсквачи”. След това можете ръчно да регулирате разпръсквачите, ако не сте доволни от резултата от автоматичното свързване.

MyGarden

Как да поставя моята водопроводна система ръчно?

1. Изберете тръбата от менюто с обекти.
2. Щракнете върху Вашата водна връзка като начална точка.
3. Щракнете върху първия разпръсквач, който желаете да свържете.
4. След това щракнете върху следващия и свържете всички разпръсквачи. Излезте, като щракнете върху отметката.
Имайте предвид, че T и S разпръсквачите не могат да се свързват в една и съща водопроводна система. Ако планът Ви съдържа T и S разпръсквачи, Вие сте длъжни да изградите две отделни водопроводни системи от Вашата водна връзка.
5. Всички Ваши разпръсквачи са свързани към водната връзка, когато цветът им се промени от прозрачно бяло в синьо.

MyGarden

Какво означават T и S на чертежа?

Това са двата типа разпръсквачи, използвани при автоматичното изчисляване на разположението на разпръсквачите. Те могат и да не се използват в една и съща водопроводна система.

MyGarden

Мога ли да добавя разпръсквачи във водния кръг?

Да, можете да добавите разпръсквачи във водния кръг на Вашата система, като ги изберете ръчно от менюто с обекти.

MyGarden

Мога ли да добавя осцилиращи разпръсквачи?

Да, можете да добавите осцилиращи разпръсквачи към Вашата система, като ги изберете ръчно от менюто с обекти.

MyGarden