10 Намерени резултати за: PowerMax™ Li-40/32
Manoeuvrable, lightweight and battery-powered – for the flexible care of smaller lawn areas
Manoeuvrable, lightweight and battery-powered – for the flexible care of smaller lawn areas
Manoeuvrable, lightweight and convenient – for the care of smaller lawn areas
Manoeuvrable, lightweight and convenient – for the care of medium-sized lawn areas
Мощна и много удобна – за поддръжка на средно големи тревни площи
Мощна и много удобна – за поддръжка на големи тревни площи
Маневрена, мощна и с акумулаторно захранване – за поддръжка на малки тревни площи
Маневрена, лека и с акумулаторно захранване – за гъвкава поддръжка на малки тревни площи
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 5033, PowerMax Li-40/32, Косачка с презареждаема батерия, 2017-01
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 5033, PowerMax Li-40/32, Акумулаторна косачка, 2018-05