56 Намерени резултати за: Classic Осцилиращ разпръсквач Polo 280
Пулверизиращият разпръсквачът за по-малки площи
Разпръсквач Classic Foxtrot
Артикул № : 1953-20
Разпръсквачът Rose, за по-малки до средни площи
За напояване на по-малки площи.
Разпръсквачът за напояване на различни по форма площи
Разпръсквачка L
Артикул № : 432-20
За равномерно разпръскване на материал на средно големи площи
Разпръсквачка XL
Артикул № : 436-20
За равномерно разпръскване на материал на големи площи
Удобно и равномерно разпределение на пясък, сол и чакъл.
Ръчна разпръсквачка M
Артикул № : 431-20
За равномерно разпръскване на материал на по-малки площи
Микро дюза за ивици
Артикул № : 1370-29
За покриване на зони с
За покриване на зони с
Морави с по-малка площ
Морави със средна по размер
Морави с по-голяма площ
Превръща наземните разпръсквачи във високи разпръсквачи
Практичният кръгов разпръсквач за малки до средни площи
Удобният кръгов разпръсквач за по-малки до по-големи площи
Кръговият разпръсквач, осигуряващ равномерно напояване
Кръговият разпръсквач, задвижван от турбина