Удобство, надеждност и лесен монтаж

Незабележимите изскачащи разпръсквачи, които се подават над земята, осигуряват ефективно и равномерно напояване на Вашата морава. След като свършат работата си, те отново се скриват под земята.

08203-29-L-001-50cm

Пътят към перфектната морава

GARDENA Sprinklersystem е цяла гама от изскачащи разпръсквачи, компоненти и стартови комплекти. Идеално решение, ако сте се изморили да поливате моравата си ръчно или просто искате да имате повече свободно време.

02775-20-L-001

Удобство, надеждност и лесен монтаж

Патентованата технология за опростено съединение "Бързо и лесно" Ви позволява да инсталирате лесно и бързо GARDENA Sprinklersystem.

01559-29-L-003-16cm

Следвайте формата на Вашата морава

GARDENA AquaContour Automatic е революцията на пазара за изскачащи разпръсквачи и позволява персонализирано напояване на отделни области или морави с различни форми до 350 m².

08223-20-L-003

Идеален за квадратни и правоъгълни площи

Изскачащият осцилиращ разпръсквач GARDENA OS 140 е идеален за поливане на квадратни и правоъгълни площи между 2 и 140 m².

01566-29-L-001-15cm

За по-малки площи или растения

Изскачащият разпръсквач S 80 може да се използва за напояване на малки площи до 80 m², а S 80/300 е идеален за напояване на по-високи растения. И за двата модела секторът на разпръсквача може да бъде задаван между 5 и 360° с обсег до 5 метра.

08203-29-L-002-15cm

Турбонапояване за средни до големи морави

Новите изскачащи турборазпръсквачи T 100, T 200 и T 380 са идеални за напояване на средни до големи морави. Можете да комбинирате всички изскачащи турборазпръсквачи и изскачащите осцилиращи разпръсквачи OS 140 в рамките на една редица.

Филтър
Показване - / - продукти
Морави с по-малка площ
Морави със средна по размер
Морави с по-голяма площ
Постоянно поливане на квадратни и правоъгълни зони
За малки морави до 30 m²
Hobo
Автоматично поливане на по-малки морави с площ до 30 m²
Hobo
Автоматично поливане на по-малки морави с площ до 80 m²
За малки морави до 50 m²
Hobo
Автоматично поливане на средни по размер площи до 40 m²
Персонализирано напояване на вашата градина
Hobo
Автоматично поливане на средни по размер площи до 80 m²
За тесни тревни ивици от 6 до 24 m²
Hobo
Автоматично поливане на средни по размер площи до 40 m² на по-високи растения
За тесни тревни ивици от 3 до 12 m²
Свързване на изскачащи разпръсквачи S
Свързване за турбо-задвижван изскачащ
Свързване в ъглови зони за
Свързване в ъглови зони за
Свързване в хода на тръбата
За свързване в хода на
Безопасна връзка
За монтаж на изпускателен вентил
Безопасна връзка
За гъвкаво “очертаване” на свързване
За гъвкаво “очертаване” на свързване
За тръбно свързване към Точката
За тръбопроводн свързване към клапанните
Тръбно разклонение за съединителна тръба
Смяна на посоката на съединителната
Съединител 25 мм
Артикул № : 2775-20
Лесно и надеждно удължаване
Тапа 25 мм
Артикул № : 2778-20
Надеждно запушване на края на съединителна тръба
Свързваща тръба 25 мм
Артикул № : 2700-20
Централният тръбопровод на Подземната поливна система
Свързваща тръба 25 мм
Артикул № : 2701-20
Централният тръбопровод на Подземната поливна система
Свързваща тръба 25 мм
Артикул № : 2718-20
Централният тръбопровод на Подземната поливна система
Тръборез 25 mm
Артикул № : 2727-20
За удобно рязане на монтажни тръби 25 mm
Регулиращ или спирателен вентил за индивидуални спринклери
За свързване на тръбопровода и
Свързваща точка
Артикул № : 8262-20
За свързване на кран за вода с тръбопровод и спринклерна система GARDENA
Пълен комплект за свързване на
Адаптер
Артикул № : 1513-27
За създаване на постоянна, устойчива
Дренажен клапан
Артикул № : 2760-20
За автоматично източване на водата

Продукти с изтекъл срок

Продукт с изтекъл срок
Изскачащ разпръсквач S 80
Артикул № : 1569-27
Морави с по-малка площ
Продукт с изтекъл срок
Регулиращ кран
Артикул № : 2724-20
За безстепенно регулиране и спиране