GARDENA Micro-Drip-System

Микрокапкова напоителна система GARDENA Micro-Drip-System

Guide

Напояване на градината с пестене на вода

– За универсална употреба на балкон, цветарник или в зеленчукова и цветна градина.
– Иновативни, интелигентни системни решения правят използването още по-лесно
– Контролира се автоматично с компютри за поливане GARDENA

Micro Drip Strang